In page navigation

Chicago Board of Trade

By:
Updated: Aug 20, 2021

Chicago Board of Trade (CBOT), som inrättades den 3 april 1848, är en av världens äldsta framtids- och optionsbörser. Den 12 juli 2007 slogs CBOT samman med Chicago Mercantile Exchange (CME) för att bilda CME Group. CBOT och tre andra börser (CME, NYMEX och COMEX) fungerar nu som utsedda kontraktsmarknader (DCM) för CME Group.

De amerikanska handelsföretagens oro för att säkerställa att det fanns köpare och säljare för varor har resulterat i terminkontrakt för att sälja och köpa råvaror. Kreditrisken var fortfarande ett allvarligt problem. CBOT tog formen till en centraliserad plats där köpare och säljare kan träffas för att förhandla och formalisera terminkontrakt.

Referens: Wikipedia


Sources & references
Risk disclaimer

Invezz is a place where people can find reliable, unbiased information about finance, trading, and investing – but we do not offer financial advice and users should always carry out their own research. The assets covered on this website, including stocks, cryptocurrencies, and commodities can be highly volatile and new investors often lose money. Success in the financial markets is not guaranteed, and users should never invest more than they can afford to lose. You should consider your own personal circumstances and take the time to explore all your options before making any investment. Read our risk disclaimer >

James Knight
Editor of Education
James is a lead content editor for Invezz. He's an avid trader and golfer, who spends an inordinate amount of time watching Leicester City and the… read more.