Emerging markets – Finansleksikonet Sverige

By:
Updated: Aug 20, 2021

Länder med goda förutsättningar för tillväxt, till exempel länder i Asien och Latinamerika. Ofta i någon mening underutvecklade länder.

Referens: FinansportalenSources & references
Risk disclaimer
James Knight
Editor of Education
James is the Editor of Education for Invezz, where he covers topics from across the financial world, from the stock market, to cryptocurrency, to macroeconomic markets.... read more.