In page navigation

London Metal Exchange

By:
Updated: Aug 20, 2021

London Metal Exchange är världens centrum för handel med industrimetaller – huvuddelen av alla terminer som inte är järnmetaller handlas på våra plattformar. År 2019 handlades 176 miljoner partier till LME, vilket motsvarar 13,5 biljoner dollar och 3,9 miljarder ton notional med ett marknadsmässigt öppet intresse (MOI) på högt 2 miljoner partier.

LME är medlem i HKEX Group och samlar deltagare från den fysiska industrin och finansmarknaden för att skapa en robust och reglerad marknad där det alltid finns en köpare och en säljare, där det alltid finns ett pris och där det alltid finns möjlighet att överföra eller ta risk – 24 timmar om dygnet.

Referens: LME


Sources & references
Risk disclaimer

Invezz is a place where people can find reliable, unbiased information about finance, trading, and investing – but we do not offer financial advice and users should always carry out their own research. The assets covered on this website, including stocks, cryptocurrencies, and commodities can be highly volatile and new investors often lose money. Success in the financial markets is not guaranteed, and users should never invest more than they can afford to lose. You should consider your own personal circumstances and take the time to explore all your options before making any investment. Read our risk disclaimer >

James Knight
Editor of Education
James is a lead content editor for Invezz. He's an avid trader and golfer, who spends an inordinate amount of time watching Leicester City and the… read more.