London Metal Exchange

By:
Updated: Aug 20, 2021

London Metal Exchange är världens centrum för handel med industrimetaller – huvuddelen av alla terminer som inte är järnmetaller handlas på våra plattformar. År 2019 handlades 176 miljoner partier till LME, vilket motsvarar 13,5 biljoner dollar och 3,9 miljarder ton notional med ett marknadsmässigt öppet intresse (MOI) på högt 2 miljoner partier.

LME är medlem i HKEX Group och samlar deltagare från den fysiska industrin och finansmarknaden för att skapa en robust och reglerad marknad där det alltid finns en köpare och en säljare, där det alltid finns ett pris och där det alltid finns möjlighet att överföra eller ta risk – 24 timmar om dygnet.

Referens: LMESources & references
Risk disclaimer
James Knight
Editor of Education
James is the Editor of Education for Invezz, where he covers topics from across the financial world, from the stock market, to cryptocurrency, to macroeconomic markets.... read more.