OECD

By:
Updated: Aug 20, 2021

Organisation for Economic Co-operation and Development. Bildades 1948 för att främja återuppbyggandet av Europa efter andra världskriget med hjälp av Marshallplanen. Är idag ett samarbetsorgan med 36 medlemsländer och har sitt säte i Paris. OECD utgör ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter och ett organ för jämförande statistik och analyser inom alla områden som påverkar ekonomin och den ekonomiska utvecklingen främst i medlemsländerna. Av central betydelse i arbetet är makroekonomisk utveckling, struktur- och handelspolitik.

Referens: EkonomifaktaSources & references
Risk disclaimer
James Knight
Editor of Education
James is the Editor of Education for Invezz, where he covers topics from across the financial world, from the stock market, to cryptocurrency, to macroeconomic markets.... read more.