In page navigation

OECD

By:
Updated: Aug 20, 2021

Organisation for Economic Co-operation and Development. Bildades 1948 för att främja återuppbyggandet av Europa efter andra världskriget med hjälp av Marshallplanen. Är idag ett samarbetsorgan med 36 medlemsländer och har sitt säte i Paris. OECD utgör ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter och ett organ för jämförande statistik och analyser inom alla områden som påverkar ekonomin och den ekonomiska utvecklingen främst i medlemsländerna. Av central betydelse i arbetet är makroekonomisk utveckling, struktur- och handelspolitik.

Referens: Ekonomifakta


Sources & references
Risk disclaimer

Invezz is a place where people can find reliable, unbiased information about finance, trading, and investing – but we do not offer financial advice and users should always carry out their own research. The assets covered on this website, including stocks, cryptocurrencies, and commodities can be highly volatile and new investors often lose money. Success in the financial markets is not guaranteed, and users should never invest more than they can afford to lose. You should consider your own personal circumstances and take the time to explore all your options before making any investment. Read our risk disclaimer >

James Knight
Editor of Education
James is a lead content editor for Invezz. He's an avid trader and golfer, who spends an inordinate amount of time watching Leicester City and the… read more.