Reflation – Finansleksikonet Sverige

By:
Updated: Aug 20, 2021

Refulationen syftar till att stoppa deflationen – den allmänna prisnedgången för varor och tjänster som uppstår när inflationen sjunker under 0%. Det är en långsiktig förändring som ofta kännetecknas av en långvarig återförsämring i det ekonomiska välståndet som strävar efter att minska överkapaciteten på arbetsmarknaden.

Referens: InvestopediaSources & references
Risk disclaimer
James Knight
Editor of Education
James is the Editor of Education for Invezz, where he covers topics from across the financial world, from the stock market, to cryptocurrency, to macroeconomic markets.... read more.