Yhdysvallat, Kanada ja Singapore ovat Bitcoinille suotuisimpia maita

Invezzin analyysi Bitcoinille suotuisimmista maista ympäri maailmaa. Ota selvää, missä maissa Bitcoin pärjää parhaiten ja missä saattaa syntyä kryptomaailman seuraavat menestystarinat.
Ohi:
Päivitetty: heinä 14, 2022

Tärkeimmät havainnot:

 • Islannissa on eniten Bitcoin-pankkiautomaatteja asukasta kohden maailmassa
 • 12,7 % ukrainalaisista omistaa kryptovaluuttoja – eniten maailmassa väestöstä. Venäjä on kakkosena ja siellä 11,9 % omistaa kryptoja.
 • Lähes kaikissa Bitcoinille suotuisissa maissa kryptovaluuttojen verotus on maltillista
 • Sloveniassa on eniten Bitcoinin Google-hakuja asukasta kohden, ja siitä on nopeasti tulossa Euroopan kryptokeskus
 • Kiinnostus Bitcoin-kauppaa kohtaan on erityisen korkeaa Euroopassa – 8 maata, joissa on eniten Bitcoin-hakuja, ovat kaikki eurooppalaisia
 • Kuusi kymmenestä Bitcoinille suotuisimmasta maasta sijaitsee Euroopassa
 • Köyhimmät maat ovat tyyppillisesti listan häntäpäässä, ja niistä Afrikan valtiot ovat eniten edustettuina

Johdanto

Bitcoinin käyttöönoton yleistyessä kaikkialla maailmassa, halusimme selvittää, mitkä maat ovat nyt Bitcoinille ystävällisimpiä. Loimme tämän indeksin arvioimalla erilaisia tilastoja, jotka saattavat vaikuttaa Bitcoinin käyttöönottoon kyseisessä maassa, mukaan lukien:

 1. Bitcoinin Google-haut
 2. Bitcoin-pankkiautomaattien määrä
 3. Prosenttiosuus väestöstä, joka omistaa kryptovaluuttoja
 4. Verolainsäädäntö

Yhdistimme yllä olevat tekijät painotettuun indeksiin, jotta voimme luokitella Bitcoin-ystävällisimmät maat. Otoksemme sisältää yhteensä 162 maata. Vaikka emme päässeet käsiksi kaikkien maiden kaikkiin mittareihin, olemme mukauttaneet tietoja tietopuutteiden vuoksi muokkaamalla kunkin luokan mediaani- tai keskimääräisiä tilastoja.

Analysoimme myös verolainsäädäntöä ja sen vaikutusta sijoituksiin.

Lue lisää: Vertaa parhaita Bitcoin-kaupankäyntialustoja vuonna 2022

Top 10 Bitcoinille suotuisinta maata

Kolme parasta koostuu tekniikan raskaastasarjasta; USA on kiistaton ykkönen, jota seuraa tiukasti perässä pohjoinen naapuri Kanada. Myös Singapore sijoittuu kolmen parhaan joukkoon.

Yllä oleva kaavio näyttää Bitcoinille suotuisimmat maat verkkohakujen, pankkiautomaattien lukumäärän ja kryptovaluuttoja omistavan väestön osuuden mukaan.

Yhdysvallat on Islannin jälkeen toiseksi suurin verratessa Bitcoinin pankkiautomaattien määrää asukasta kohden (9 900). Sen sijaan 8,3 % prosenttia väestöstä, joka omistaa kryptovaluuttoja, nostaa sen kuudennelle sijalle tällä mittarilla. Kanada oli 9. sijalla Bitcoinia etsivien ihmisten määrässä ja päihitti Yhdysvallata, joka jäi sijalle 24. Yhdysvallata kuitenkin peittosi täpärästi Kanandan kryptovaluuttojen omistajien määrässä.

Mielenkiintoista on huomata Euroopan merkittävä läsnäolo. Kolmen parhaan joukossa Australia on ainoa Euroopan ulkopuolinen maa, joka on sijoittunut kymmenen parhaan joukkoon. Slovenia ja Slovakia ovat erityisen merkittäviä tekijöitä Itä-Euroopasta ja sijoittuivat neljänneksi ja viidenneksi. Näillä mailla on vahva maine eurooppalaisina kryptokeskuksina.

Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa on enemmän fyysisiä paikkoja, jotka hyväksyvät kryptovaluuttoja kuin Yhdysvalloissa, kun taas kaupungin tärkein ostoskeskus on nimeltään ”BTC” ja sillä on tavoite tulla ”BTC-kaupungiksi”.

Sveitsi on 10 parhaan joukossa – Luganon kaupunki hyväksyi hiljattain Bitcoinin lailliseksi maksuvälineeksi, joten ei olisi yllättävää nähdä sveitsiläisten nousevan tähän taulukkoon tulevaisuudessa.

Indeksin alapää

Tarkasteltaessa 61 maata, jotka sijoittuivat sadan parhaan maan jälkeen, voidaan havaita välittömästi, että suurin osa näistä on köyhiä maita, joilla ei ole kunnollista maksujärjestelmää ja rahoitusinfrastruktuuria. Ironisesti Bitcoinin on tarkoitus auttaa tässä, mutta tulokset osoittavat, että kryptovaluutoilla on vielä paljon tehtävää ja kehitettävää, jotta maailmalle saadaan luotua helpommin saatavilla oleva ja demokraattisempi rahoitusjärjestelmä kaikille.

Kaikki maat listan häntäpäässä eivät ole kuitenkaan köyhiä maita. Henkilökohtaisesti olin pettynyt nähdessäni kotimaani Irlannin jäävän 105. sijalle. Se on myös 147. maa 162 maan joukossa Googlen Bitcoin-hauissa sekä keskimäärin 66. sijalla kryptoa omistavien ihmisten osalta.

Järkyttävintä oli kuitenkin Bahama 146. sijalla. Karibian saarella on jopa yksi kehittyneimmistä keskuspankkien digitaalisista valuutoista – Sand Dollar – mutta tilastot ovat surkeita, sillä alle 1 % väestöstä etsii Bitcoinia ja saarella on vain yksi Bitcoin-pankkiautomaatti. Kun otetaan huomioon innovaatiot ja hallituksen painostaminen lainsäädännön muuttamiseksi, näiden tietojen pitäisi kuitenkin odottaa muuttuvan jatkossa.

Lopuksi on huomattava, että suuri osa köyhempien maiden tiedoista oli haastavaa kerätä, joten taulukon pohjalla olevat tiedot eivät ole aivan yhtä luotettavia kuin kärjessä.

Verotus

Vaikka meillä ei ollut käytettävissä riittävästi verolainsäädäntöä koskevia tietoja sisällyttääksemme sen painotettuihin sijoituksiin, on kuitenkin huomionarvoista, että tärkeimmistä maista, joista tietoja voitiin saada, lähes kaikki olivat verotuksen kannalta edullisia lainkäyttöalueita.

Kun maat luokitellaan joko ”epäsuotuisiksi”, ”neutraaleiksi” tai ”suotuisiksi”, vain neljä maata 30 parhaan joukossa, joista meillä oli tietoja, ei ollut ”suotuisia” – Belgia (11.), Turkki (16.), Norja (26.), ja Argentiina (30.) – ja kaikki nämä olivat ”neutraaleja”. Itse asiassa ensimmäinen maa, joka sai ”epäsuotuisan” luokituksen, oli Etelä-Afrikka, joka sijoittui 33. sijalle.

Latinalaisen Amerikan trio Kolumbia (40.), Venezuela (49.) ja Meksiko (50.) olivat ainoat muut 50 parhaan joukossa, joilla oli ”epäsuotuisat” veroluokitukset.

Tämä herättää mielenkiintoisen kysymyksen, koska veroluokitusta ei sisällytetty painotettuun sijoitukseen. Ovatko huippumaat Bitcoin-ystävällisiä suotuisan verolainsäädännön vuoksi vai onko olemassa suotuisaa verolainsäädäntöä, koska Bitcoin on yleisempää? Mielestämme kyse on vähän molemmista – jos haluatte – kana ja muna -tilanne, koska veroviranomaisilla on tapana rakentaa lainsäädäntöä tulojen saamiseksi ja innovaatioiden kannustamiseksi, mikä houkuttelee lisää investointeja ja kierre jatkuu.

Kiinnostus Bitcoiniin hakutuloksissa

Lopuksi tarkastelimme yksittäisiä luokkia selvittääksemme, mitkä maat sijoittuivat parhaiten.

Yllä oleva kaavio osoittaa maat, jotka ovat eniten kiinnostuneita Bitcoinista verkkohakujen ja Bitcoinista kiinnostuneen väestön osuuden perusteella.

Ensimmäinen keräämämme mittari oli Bitcoin-hakujen määrä kussakin maassa, ja väestön koon mukauttaminen sen selvittämiseksi, missä maissa Bitcoin-hakuja tehdään eniten asukasta kohden.

Slovenia, jonka edellä mainittiin vakiinnuttavan itsensä eurooppalaiseksi kryptokeskukseksi, on taulukon kärjessä 5,6 % osuudella väestöstä, joka tutkii Satoshin keksintöä. Itse asiassa kahdeksan parasta maata ovat kaikki Euroopassa. Kanada jäi yhdeksänneksi (2,5 %). Slovenian jälkeen kakkosena ovat Alankomaat (4,8 %) ja kolmantena Sveitsi (3,8 %).

Bitcoin-pankkiautomaatit

Keräsimme myös tietoja Bitcoin-pankkiautomaattien määrästä kussakin maassa, jakamalla jälleen väestön mukaan asukasta kohti lasketun tilaston.

Yllä oleva kaavio näyttää maakohtaisesti ihmisten määrän Bitcoinia kohden maakohtaisesti.

Vaikka nämä tiedot olivat saatavilla vain 43 maasta, Islanti sijoittui korkeimmalle 43 pankkiautomaatilla ja pienellä, vain 330 000 asukasmäärällä, mikä tarkoittaa, että siellä oli pankkiautomaatti jokaista 7 936 ihmistä kohti. Yhdysvallat oli seuraava, 777-kertaisella pankkiautomaattien määrällä, mutta siellä on suuri väestömäärä ja täten 9 900 pankkiautomaattia asukasta kohti.

Kanada, Sveitsi, Itävalta, Slovenia ja Slovakia ovat kaikki 10 parhaan joukossa. Tässäkin kategoriassa Euroopan maat muodostavat suurimman osan johtajista, mutta USA ja Kanada ovat kolmen parhaan joukossa.

Kryptovaluuttojen omistus

Tässä tarkastellaan kunkin maan väestön prosenttiosuutta, joka omistaa kryptovaluuttoja. Vaikka tämä ei ole Bitcoin-spesifistä, se on kuitenkin hyvä osoitus asenteesta sitä kohtaan, kun otetaan huomioon Bitcoinin hallitseva asema muihin valuuttoihin verrattuna.

Yllä oleva kaavio listaa kryptovaluuttoja omistavien ihmisten määrän maakohtaisesti.

Kiehtovimmat viimeaikaiset tapahtumat ovat varmasti Ukraina ensimmäisellä sijalla ja Venäjä toisella 12,8 % ja 11,9 % osuuksilla. Edellinen vetosi tunnetusti maailmaan lahjoittamaan sotaponnisteluihin, ja alla oleva twiitti keräsi miljoonia kryptolahjoituksia. Samaan aikaan Venäjä esitti kaikenlaisia mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, kuinka Bitcoinia voitaisiin mahdollisesti käyttää pakotteiden kiertämiseen, kun merkittävien henkilöiden omaisuuden ja pankkitilien jäädyttäminen on yleistynyt.

Kenia on Afrikan suurin valtio sijoittuen viidenneksi, kun taas Etelä-Afrikka ja Nigeria sijoittuvat myös kymmenen parhaan joukkoon. On kiehtovaa nähdä Afrikan maiden toimia tulevaisuudessa, sillä monet Bitcoinin kannattajat väittävät, että Afrikka (sekä Etelä-Amerikka) ovat potentiaalisimmat kohteet Bitcoinille, kun otetaan huomioon usein korruptoituneet hallitukset ja heikot valuutat, jotka ovat valitettavan yleisiä näillä kahdella mantereella.

Yhteenveto

Analyysi antaa hyvän käsityksen siitä, mitkä maat ovat omaksuneet Bitcoinin parhaiten, ja USA, Kanada ja Singapore ovat odotetusti kärjessä.

Slovenia on myös huomattavan vahva toimijia markkinoilla, kun Eurooppa alkaa tosissaan haastaa suuria kilpakumppaneita vastaan Atlantin toisella puolella. Kiinnostavaa on edelleen se, kuinka El Salvador sijoittuu jatkossa, kun kansa saa otteen Bitcoinista laillisena maksuvälineenä. Voisimmeko nähdä myös Keski-Afrikan tasavallan jatkavan El Salvadorin esimerkkiä ja mullistavan sikäläisiä markkinoita?

Aika näyttää. Toistaiseksi Yhdysvallat on kiistaton Bitcoin-johtaja, mutta on syytä pitää silmällä Solveniaa ja muita pieniä vahvoja eurooppalaisia maita pimennossa – on täysin mahdollista, että Yhdysvallat lopulta putoaa kärkipaikalta.


Toimittajamme tarkistavat kaiken sisällön varmistaakseen tiukan toimituksellisen käytäntömme noudattamisen. Tämän artikkelin tietoja tukevat seuraavat luotettavat lähteet.

Invezz on paikka, josta ihmiset voivat löytää luotettavaa, puolueetonta tietoa taloudesta, kaupankäynnistä ja sijoittamisesta – mutta emme tarjoa taloudellista neuvontaa ja käyttäjien tulee aina tehdä omat tutkimuksensa. Varat, joihin tällä verkkosivustolla viitataan, mukaan lukien osakkeet, kryptovaluutat ja hyödykkeet, voivat olla erittäin epävakaita, ja uudet sijoittajat menettävät usein rahaa. Menestys rahoitusmarkkinoilla ei ole taattua, eikä käyttäjien tulisi koskaan sijoittaa enempää kuin heillä on varaa menettää. Sinun tulee harkita omia henkilökohtaista tilannettasi ja varata aikaa kaikkien vaihtoehtojen tutkimiseen ennen sijoitusta. Lue riskivastuuvapauslausekkeemme >

Dan Ashmore, CFA
Data Analyst
Dan asuu tällä hetkellä Medellinissä, Kolumbiassa, missä hän yrittää epätoivoisesti oppia tarpeeksi espanjaa voidakseen pelata livepokeria (ja tiedustella, missä maapähkinävoi sijaitsee supermarketissa). Hän nauttii myös urheilusta,… lue lisää.