Analys: OMXS30 har viktig signal inom räckhåll

By:
on Oct 21, 2013
Updated: Dec 20, 2022
Listen

OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler. Skulle sedan indexet, som redan ligger i en långsiktig uppåtgående trend, även etablera sig över motståndet vid ca 1292 erhålls också en långsiktigt viktig köpsignal. Särskilt om detta sker under en ökad handelsaktivitet. Skulle däremot indexet, mot förmodan, stänga under stödet vid ca 1234 erhålls istället en relativt stark säljsignal.

Are you looking for signals & alerts from pro-traders? Sign-up to Invezz Signals™ for FREE. Takes 2 mins.

Aktiemarknaden drog sig förra veckan uppåt mot bakgrund av att man i USA kortsiktigt lyckades lösa den politiska budget- och skuldtakskonflikten. OMXS30 gick upp med 1,4 procent till 1283,9 och årets uppgång ligger därmed på 16,2 procent.

Fortsättning på det politiska dramat i USA följer dock i början av 2014 då skuldtaket endast lyftes till den 7 februari. Kortsiktigt så är detta emellertid avfört från börsen agenda. Istället skiftar nu fokus till bolagsrapporterna som har börjat strömma in. Enskilda aktier kan då få väldigt volatila rörelser både upp och ned. För börsen som helhet ser det dock läget relativt stabilt ut.

Anledningen till den svenska och även övriga världsbörsers stabilitet är givetvis de enorma finansiella stimulanserna från centralbankerna i främst USA, Japan och EU. Centralbankerna trycker nya digitala pengar i rekordtakt för att stimulera sina haltande ekonomier. Tyvärr fastnar denna pengaflod till stor del i den finansiella sektorn. Den når inte ut till den reala ekonomin där annars nya investeringar och jobb skulle kunna ha skapats.

Kurs teknisk analys

Utan denna finansiella doping från centralbankerna hade dock läget på världens aktiemarknader varit betydligt besvärligare. Så kortsiktigt är det som aktieplacerare bara att tacka och ta emot för denna konstgjorda hjälp med att pressa upp aktiekurserna. Långsiktigt riskerar dock baksmällan av detta riskabla finansiella experiment bli nog så jobbigt att hantera. Men det får bli en senare historia. Nu är det bara att hänga med börstrenderna uppåt.

Den långa trenden för OMXS30, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är också sedan länge uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är dock oregelbunden, men håller nu även den på att svänga uppåt.

OMXS30 har också fått ett antal kortsiktiga köpsignaler den senaste tiden. Köpsignalerna kom när indexet bröt över motståndsområdena vid ca 1250, 1260-1264 och ca 1269. Nu står indexet alldeles under ett motståndsområde från en uppåtgående trendlinje som för närvarande ligger ca 1284. Detta trendlinjemotstånd flyttas upp med 2-3 punkter per dag.

För att få en lite mer långsiktigt betydelsefull köpsignal måste OMXS30 emellertid också etablera sig över motståndsområdet vid ca 1292. Det vore emellertid inte så förvånande om indexet skulle gå över både trendlinjemotståndet och 1292. Detta med tanke på att den långsiktiga trenden är uppåtriktad och att centralbankerna trycker så mycket nya pengar som helt enkelt måste ta vägen någonstans.

Skulle sedan OMXS30 också bryta över 1292 under en relativt hög handelsaktivitet så ökar signalvärdet av denna eventuella köpsignal betydligt. I så fall siktar vi på uppgångar till först och främst ca 1300-1320 och i andra hand till ca 1400. Det är dock viktigt att uppgångarna sker till en ökad handelsaktivitet för att eventuella köpsignaler ska se riktigt pålitliga ut. Gärna börsomsättningar på minst 15 miljarder under uppgångsdagarna. Den senaste tidens uppgångsdagar har skett till en något högre handelsvolym än under nedgångsdagarna tidigare i månaden. Det är klart är uppmuntrande. Börsomsättningen har dock som högst varit på 12-13 miljarder, vilket i ett längre perspektiv är förhållandevis lågt.

Stochastic-indikatorn visar å andra sidan att OMXS30 håller på komma in i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan däremot öka beredskapen på att OMXS30 då lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle OMXS30 rekylera ned har indexet stödnivåer redan vid ca 1269 och ca 1253 som skulle kunna hejda nedgången. Rekyler dit ned skulle snarast kunna betraktas som bra köplägen. Den viktigaste stödnivån kring nuvarande nivåer ligger sedan vid ca 1234. Skulle OMXS30 etablera sig under 1234 erhålls dock en relativt stark säljsignal. Då är risken stor att indexet ska ned och testa både stödnivån vid ca 1205, ca 1198 och kanske även stödområden på lägre nivåer.

Så om inte förr bör man ha en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1234.

Strategin för den kortsiktige aktören föreslås därför fortsatt vara att köpa OMXS30 på nedåtriktade rekyler. Sikta sedan först och främst på uppgångar till motståndsnivån vid ca 1292. Skulle OMXS30 stänga över 1292, särskilt om detta skulle ske under en hög handelsaktivitet, kan man sedan sikta på uppgångar till ca 1300-1320. Det är då viktigt med ett disciplinerat stop loss agerande för att rikstagandet ska vara kontrollerat.  Ha definitivt en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1234.  Flytta sedan successivt upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För den lite mer långsiktige placeraren fortsätter vi att rekommendera att man använda alla lite större uppgångar till att successivt sälja av sina aktieinnehav och lägga sig lite mer likvid.  Detta på grund av att på längre sikt ser risknivån hög ut på börsen jämfört med uppgångspotentialen. Kursuppgångarna är nämligen drivna av centralbankernas finansiella doping och behöver inte nödvändigtvis alls ha något att göra med bolagens långsiktiga vinstkapacitet.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Ad

Want easy-to-follow crypto, forex & stock trading signals? Make trading simple by copying our team of pro-traders. Consistent results. Sign-up today at Invezz Signals.

Learn more
World