Beleggingseffecten Begrijpen

Beleggingseffecten Begrijpen

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van… read more.
Updated: jul 23, 2020
0/5 Sterren rating
beginner
4 minuten om te lezen

De effectenmarkt is een van de grootste en meest liquide van alle financiële markten ter wereld. Deze markt biedt een alternatief waarmee bedrijven kapitaal kunnen aantrekken voor hun bedrijfsactiviteiten. Toch begrijpen veel mensen effecten niet, die ten grondslag liggen aan de effectenmarkt. In dit artikel worden effecten en de soorten die op de markt beschikbaar zijn uitgelegd.

I. Effecten begrijpen

Als belegger bent u misschien al bekend met effecten. Effecten zijn financieringsinstrumenten die bedrijven gebruiken om kapitaal op de financiële markten aan te trekken. Bedrijven kennen waarde toe aan deze instrumenten en ze fungeren als eigendomsbewijs voor de handelaren die ze kopen. Het bewijs van eigendom van effecten kan een stuk papier zijn of (tegenwoordig gebruikelijker) een digitaal dossier met vermelding van eigendom.

Een effect kent twee kanten. Aan de ene kant ziet de houder van het effect het instrument als een belegging. Aan de kant van de uitgever is het instrument een schuld of een verplichting. Daarom verbindt de uitgever van het effect zich ertoe om op een bepaald moment een bepaald bedrag uit te betalen, terwijl de eigenaar van het effect winst hoopt te maken. Voorbeelden van effecten zijn aandelen, obligaties, wissels, debentures, warrants en opties.

Aandelen en obligaties vormen de primaire klasse van effecten. Er is daarentegen ook een secundaire klasse, derivaten genaamd. Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van de waarde van een benchmark. Het instrument komt tot stand nadat een financieel contract tussen de koper en de verkoper tot stand is gekomen. De koper gaat een verplichting aan om de benchmark te kopen tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum. Derivaten brengen meer risico’s met zich mee dan primaire effecten.

II. Verschillende soorten effecten

Effecten kunnen verdeeld worden over drie grote categorieën, afhankelijk van hun aard. De categorieën zijn:

Aandeelbewijzen

Aandeelbewijzen omvatten aandelen van bedrijven die handelen op de aandelenmarkt. Bedrijven geven aan de intentie te hebben om naar de beurs te gaan via een beursgang (primaire emissie), wat inhoudt dat ze een stuk van hun eigendom aan publieke beleggers geven. Daarna kunnen beleggers het aandeel verhandelen op de secundaire markt, waar een belegger kan verkopen aan een andere belegger volgens de geldende prijzen. De aandeelhouders verdienen een regelmatig inkomen in de vorm van dividenden. Bovendien verdienen de aandeelhouders winst wanneer ze het aandeel verkopen tegen een hogere prijs dan wat ze betaald hebben om het te kopen. De prijs van aandelen is afhankelijk van de prestaties van de onderneming en de algemene trend op de financiële markten.

Schuldbewijzen

Schuldbewijzen zijn effecten die organisaties in staat stellen om geld te lenen op de financiële markten. Het meest voorkomende effect dat onder deze rubriek valt, zijn obligaties. Overheden, overheidsinstellingen en private of publieke bedrijven kunnen obligaties uitgeven om kapitaal aan te trekken. Deze vorm van het aantrekken van kapitaal kan vooral vruchtbaar zijn wanneer de organisaties moeite hebben om bankleningen te verkrijgen. Beleggers die obligaties kopen, worden schuldeisers genoemd omdat ze die bepaalde organisatie geld lenen om de projecten te financieren. Het grootste voordeel van schuldbewijzen is dat er weinig tot geen volatiliteit is, waardoor ze minder risicovol zijn.

Derivaten

Derivaten omvatten alle andere soorten effecten die hun waarde ontlenen aan benchmarkactiva. Tot de benchmarkactiva behoren effecten zoals aandelen en obligaties. Derivaten verschillen van andere effecten in de zin dat ze een specifieke koop- en terugbetalingsprijs hebben en dat ze op een overeengekomen tijdstip vervallen. Hedgefondsen en andere geavanceerde beleggers handelen in derivaten om het risico binnen hun portfolio verder te spreiden. Voorbeelden van derivaten zijn onder andere effecten met een hypotheek als onderpand en gecertificeerde effecten.


Feiten controle

Onze redacteuren controleren alle inhoud om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan ons strikt redactioneel beleid. De informatie in dit artikel wordt ondersteund door de volgende betrouwbare bronnen.

Risico melding

Invezz is een plek waar mensen betrouwbare, onpartijdige informatie kunnen vinden over financiën, handel en beleggen. Maar we bieden geen financieel advies. Gebruikers moeten altijd hun eigen onderzoek doen. De activa, die op deze website worden behandeld, inclusief aandelen, cryptocurrencies en grondstoffen, kunnen zeer volatiel zijn en nieuwe investeerders verliezen vaak geld. Succes op de financiële markten is niet gegarandeerd en gebruikers mogen nooit meer investeren dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen. U dient uw eigen persoonlijke omstandigheden in overweging te nemen en de tijd te nemen om al uw opties te verkennen, voordat u een investering doet. Lees onze risico aanwijzingen >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van content voor blue chip bedrijven. De ervaring… read more.

Gerelateerde cursussen

Meer over deze cursus Heeft u genoeg van beleggingscursussen die te veel vakjargon gebruiken, waarbij ze proberen om slim te klinken in plaats van beleggers te leren hoe ze moeten slagen op de aandelenmarkt? Wij hebben de oplossing voor u!…
Als onze cursus aandelenmarkt 101 uw kennismaking was met beleggen op de aandelenmarkt, zie de cursus beleggen in aandelen dan als de volgende stap, uw middenklassehandleiding voor beleggen. Vergeet echter niet dat dit niet een manier is om snel rijk te worden en tijd, geduld en emotionele stabiliteit vereist.
Financieel spread betting is een vorm van beleggen waarbij ingezet wordt op de beweging van de wereldwijde financiële markten. Het is met andere woorden handelen op markten, in plaats van handelen in markten. In zeer algemene termen is spread betting het doen van een voorspelling over de beweging van de…