Basisbeginselen over de balans

Basisbeginselen over de balans

0/5 Sterren rating
beginner
3 minuten om te lezen
Geschreven door: Harry Atkins
juni 8, 2020
Geüpdatet: januari 14, 2021

De bedrijfsboekhouding is een vereiste voor elke ondernemer die geïnteresseerd is in het efficiënt runnen van een bedrijf. Als zodanig moet u de balansen, vlottende activa en vlottende schulden begrijpen. In dit artikel worden deze aspecten van de bedrijfsboekhouding in detail uitgelegd.

I. Wat is bedrijfsboekhouding?

De bedrijfsboekhouding heeft betrekking op het in de gaten houden van economische gebeurtenissen van een bedrijf. Professionele boekhouders identificeren de transacties en beleggingen van een onderneming en leggen deze vast met behulp van boekhoudtechnieken. De laatste fase van de bedrijfsboekhouding is het creëren van de jaarrekening. De jaarrekening stelt boekhouders in staat om de financiële informatie van een onderneming te communiceren.

Financiële analisten analyseren de jaarrekening om het management in staat te stellen de financiële gezondheid van de organisatie te bepalen. Veel andere belanghebbenden maken gebruik van de financiële informatie van een bedrijf om hen te helpen bij het nemen van beslissingen over beleggingen in het aandeel van het bedrijf. Uiteindelijk dient de bedrijfsboekhouding een veel groter doel dan alleen het weergeven van de financiële positie van het bedrijf.

II. De basisbeginselen van de balans

Jaarrekeningen zijn de specifieke onderdelen van de bedrijfsboekhouding. De balans is een cruciale jaarrekening die helpt de financiële positie van een bedrijf op een bepaald moment te berekenen. Een balans bestaat uit drie onderdelen: de bezittingen van de onderneming, de schulden en het eigen vermogen. Bedrijven streven er meestal naar om ervoor te zorgen dat de aspecten van de balans in balans zijn. De totale bezittingen van een onderneming moeten altijd in waarde overeenkomen met de som van het eigen vermogen en de schulden, d.w.z.: bezittingen = schulden + eigen vermogen. Dit is de boekhoudkundige vergelijking.

De balans geeft een momentopname van de financiële positie van het bedrijf op dat moment. Deze jaarrekening kan de financiële positie van de onderneming op lange termijn weergeven. Als een boekhouder de huidige financiële positie van een onderneming wil bepalen, dan wordt rekening gehouden met de vlottende activa en vlottende schulden van de onderneming.

  • Vlottende activa – Dit is alles wat het bedrijf bezit dat het kan omzetten in fondsen tijdens de bedrijfscyclus. De liquiditeitsmaatstaf van de verscheidene activa is verschillend. Voorbeelden van vlottende activa zijn kas en kasequivalenten, kortetermijnbeleggingen, voorraden, geld dat klanten aan de onderneming verschuldigd zijn, overlopende rekeningen en vooruitbetalingen, actuele belastingvorderingen, derivaten en activa die voor verkoop worden aangehouden. Vlottende activa stellen financieel analisten in staat om de financiële positie van de onderneming te berekenen. Samen met de lange termijn bezittingen kan een financieel analist de vlottende activa gebruiken om de financiële toekomst van een bedrijf in kaart te brengen.
  • Vlottende schulden – Een balans bevat zowel de activa als de passiva van een bedrijf op een bepaald moment. Hoewel een bedrijf vlottende activa bezit, zijn er ook vlottende schulden die voortvloeien uit de dagelijkse activiteiten van de onderneming. Voorbeelden van vlottende schulden zijn onder andere het geld dat de onderneming verschuldigd is aan leveranciers, kortlopende schulden, langlopende schulden die binnen het boekjaar van de jaarrekening moeten worden terugbetaald, nog niet verdiende inkomsten, loon en werknemersbonussen, handelsschulden, bankkredieten en te betalen rente.

Gerelateerde cursussen

Meer over deze cursus Heeft u genoeg van beleggingscursussen die te veel vakjargon gebruiken, waarbij ze proberen om slim te klinken in plaats van beleggers te leren hoe ze moeten slagen op de aandelenmarkt? Wij hebben de oplossing voor u! Bij…
Als onze cursus aandelenmarkt 101 uw kennismaking was met beleggen op de aandelenmarkt, zie de cursus beleggen in aandelen dan als de volgende stap, uw middenklassehandleiding voor beleggen. Vergeet echter niet dat dit niet een manier is om snel rijk te worden en tijd, geduld en emotionele stabiliteit vereist.
Financieel spread betting is een vorm van beleggen waarbij ingezet wordt op de beweging van de wereldwijde financiële markten. Het is met andere woorden handelen op markten, in plaats van handelen in markten. In zeer algemene termen is spread betting het doen van een voorspelling over de beweging van de…