Kasstroomoverzichten

Kasstroomoverzichten

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van… read more.
Updated: sep 10, 2020
0/5 Sterren rating
beginner
4 minuten om te lezen

Bedrijven over de hele wereld houden drie primaire jaarrekeningen bij om de bedrijfsvoering logisch te maken. Een van die jaarrekeningen is het kasstroomoverzicht.

I. Wat is een kasstroomoverzicht?

Tijdens hun bedrijfsvoering halen ondernemingen nooit een vinger van hun financiële hartslag. Bedrijven kunnen uiteindelijk failliet gaat als ze geen winst kunnen maken met hun activiteiten. Daarom houden ze verschillende jaarrekeningen bij om het management te informeren over de financiële gezondheid van het bedrijf. Daartoe geven de kasstroomoverzichten een overzicht van de geldstroom naar en vanuit het bedrijf tijdens een bepaalde bedrijfsperiode. Andere namen voor kasstroomoverzichten zijn onder meer het fondsenstroomoverzicht en overzicht van kasstroom.

In de meest algemene zin laat het kasstroomoverzicht zien hoe een bedrijf zijn geld verdient (kas dat binnenkomt) en uitgeeft (kas dat naar buiten gaat) gedurende een boekhoudingsperiode. In plaats van absolute kasbedragen van een onderneming voor een bepaalde bedrijfsperiode te tonen, toont een kasstroomoverzicht veranderingen binnen een bedrijf gedurende een bepaalde periode. Als zodanig is het overzicht een uitstekende maatstaf voor de liquiditeit van een onderneming. Men kan het overzicht gebruiken om de levensvatbaarheid van een onderneming op korte termijn te bepalen. Terwijl een winst- en verliesrekening kan wijzen op de winstgevendheid van een onderneming, onthult het kasstroomoverzicht alleen de liquiditeit van een onderneming.

II. Onderdelen van het kasstroomoverzicht

Boekhouders organiseren de kasstroomoverzichten in drie primaire categorieën:

Bedrijfsactiviteiten

Dit gedeelte toont waar de kas van een onderneming vandaan komt. Met name de activiteiten die kernproducten en/of -diensten produceren die de belangrijkste bron van omzet voor de onderneming vormen, zijn in deze sectie opgenomen. Hoe robuuster de kasstroom op het gebied van bedrijfsactiviteiten, hoe gezonder de onderneming dus is. Sommige posten uit de winst-en-verliesrekening, zoals het netto-inkomen, maken deel uit van wat in het kasstroomoverzicht wordt gerapporteerd onder de bedrijfsactiviteiten.

Beleggingsactiviteiten

Eventuele wijzigingen in activa, beleggingen of apparatuur vallen onder deze categorie. Gewoonlijk vormen wijzigingen in kas uit beleggingsactiviteiten uitgaven en dus uitstromen van kas. Het afstoten van een activum vormt echter een instroom van kas, aangezien er geld in de kas van de onderneming vloeit. Voortdurende beleggingsuitgaven impliceren dat de onderneming financieel gezond is. Vaak gaat het om beleggingen op lange termijn die onder meer betrekking hebben op grond, installaties, uitrusting en andere vaste activa.

Financiële activiteiten

In deze categorie wordt melding gemaakt van wijzigingen in de schulden en andere langetermijnleningen. Andere posten zijn onder meer de uitgifte van effecten, de betaling van dividend en de terugkoop van effecten. Zo leidt de uitgifte van aandelen tot een instroom van kapitaal. Anderzijds zorgt de terugkoop van aandelen of de betaling van dividend voor verschuiving van kas uit de bedrijfsrekening, dus een kasuitstroom. Uiteindelijk helpt deze categorie de boekhouder of financieel analist om het effect van het lenen op de kasstroom van de onderneming te meten.

III. Waarom is het kasstroomoverzicht belangrijk?

Verschillende belanghebbenden gebruiken de informatie in het kasstroomoverzicht om betere beslissingen te nemen met betrekking tot de betreffende onderneming. Een financieel analist zou bijvoorbeeld willen weten of de onderneming voldoende kas genereert om de kosten van nieuwe beleggingen te dekken. Als de onderneming afhankelijk is van de uitgifte van leningen en andere leningsactiviteiten om beleggingen te financieren, zal men daar snel achter komen.

Bovendien wil een financieel analist misschien weten waar het bedrijf geld vandaan haalt om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Een scherpe bestudering van het kasstroomoverzicht zal u makkelijk vertellen of het bedrijf afhankelijk is van de uitgifte van schulden om dividend uit te keren of dat het geld uit bedrijfsactiviteiten haalt. Als het bedrijf afhankelijk is van kas dat wordt gegenereerd uit zijn activiteiten om dergelijke uitgaven te dekken, dan is het financieel gezond. Bovendien is zo’n bedrijf flexibel genoeg om makkelijk nieuwe beleggingen te doen.


Feiten controle

Onze redacteuren controleren alle inhoud om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan ons strikt redactioneel beleid. De informatie in dit artikel wordt ondersteund door de volgende betrouwbare bronnen.

Risico melding

Invezz is een plek waar mensen betrouwbare, onpartijdige informatie kunnen vinden over financiën, handel en beleggen. Maar we bieden geen financieel advies. Gebruikers moeten altijd hun eigen onderzoek doen. De activa, die op deze website worden behandeld, inclusief aandelen, cryptocurrencies en grondstoffen, kunnen zeer volatiel zijn en nieuwe investeerders verliezen vaak geld. Succes op de financiële markten is niet gegarandeerd en gebruikers mogen nooit meer investeren dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen. U dient uw eigen persoonlijke omstandigheden in overweging te nemen en de tijd te nemen om al uw opties te verkennen, voordat u een investering doet. Lees onze risico aanwijzingen >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van content voor blue chip bedrijven. De ervaring… read more.

Gerelateerde cursussen

Meer over deze cursus Heeft u genoeg van beleggingscursussen die te veel vakjargon gebruiken, waarbij ze proberen om slim te klinken in plaats van beleggers te leren hoe ze moeten slagen op de aandelenmarkt? Wij hebben de oplossing voor u!…
Als onze cursus aandelenmarkt 101 uw kennismaking was met beleggen op de aandelenmarkt, zie de cursus beleggen in aandelen dan als de volgende stap, uw middenklassehandleiding voor beleggen. Vergeet echter niet dat dit niet een manier is om snel rijk te worden en tijd, geduld en emotionele stabiliteit vereist.
Financieel spread betting is een vorm van beleggen waarbij ingezet wordt op de beweging van de wereldwijde financiële markten. Het is met andere woorden handelen op markten, in plaats van handelen in markten. In zeer algemene termen is spread betting het doen van een voorspelling over de beweging van de…