K/B – Koers tot Boekwaarde

K/B – Koers tot Boekwaarde

0/5 Sterren rating
beginner
4 minuten om te lezen
Geschreven door: Harry Atkins
juni 8, 2020
Geüpdatet: september 11, 2020

Koers tot boekwaarde (K/B) is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de waarde van de netto-activa van een onderneming te vergelijken met de heersende aandelenkoers. De koers/boekwaarde-verhouding wordt vaak gebruikt om aan te geven of een onderneming redelijk gewaardeerd is vergeleken met zijn netto-activa of over-/ondergewaardeerd is.

De K/B-verhouding vergelijkt de beurswaarde van een onderneming met de koers van het aandeel. De maatstaf kan erg goed gebruikt worden voor bedrijven die bestaan uit liquide activa. De maatstaf is echter niet nuttig voor bedrijven met grote uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling of bedrijven met een grote hoeveelheid vaste activa.

De vergelijking heeft tot doel het verschil aan te geven tussen de marktwaarde en de boekwaarde van een onderneming. De marktwaarde is een term die wordt gebruikt om de waarde van alle uitstaande aandelen op de markt aan te geven. Met andere woorden, het is de waarde die de markt aan de onderneming koppelt. De boekwaarde daarentegen is de waarde van de netto-activa van een onderneming minus de passiva en alle immateriële activa.

I. Berekening koers tot boekwaarde

De marktkoers is in dit geval de huidige aandeelkoers van een bedrijf dat op een open markt wordt verhandeld. De boekwaarde daarentegen is de waarde van de totale activa minus de passiva.

Een K/B van minder dan één geeft aan dat een onderneming verkoopt tegen minder dan de waarde van zijn activa, vandaar de ondergewaardeerde omstandigheden. Een K/B van meer dan één wijst er daarentegen op dat beleggers bereid zijn meer te betalen dan de waarde van de netto-activa. Dergelijke beleggingen tonen aan dat beleggers een sterk geloof hebben in de toekomstige winstverwachtingen van een bedrijf.

Een lagere K/B-verhouding wordt soms ook wel geassocieerd met ondergewaardeerde aandelen. Een lagere waarde kan echter een signaal zijn dat er iets fundamenteel mis is met een bedrijf.

Waardebeleggers beschouwen elke K/B-verhouding onder één als een goede waarde, omdat het aangeeft dat een aandeel ondergewaardeerd is. Het biedt de mogelijkheid om een aandeel voor een lagere prijs te kopen in de verwachting dat de waardering zal stijgen.

II. K/B voor beoordelen aandelen

K/B mag nooit op zichzelf worden gebruikt om beleggingsbeslissingen te nemen. Dit komt omdat een lage K/B weliswaar kan duiden op een ondergewaardeerd aandeel, maar het kan ook optreden als gevolg van ernstige onderliggende problemen. Het feit dat de maatstaf geen rekening houdt met toekomstige winstvooruitzichten of immateriële activa, maakt het op zichzelf onvoldoende voor het nemen van beleggingsbeslissingen.

Daarnaast kunnen factoren als overnames, afschrijvingen en terugkopen van aandelen de boekwaarde vertekenen, wat leidt tot onnauwkeurigheden bij het bepalen van de werkelijke koers/boekwaarde-verhouding. Het is om deze reden dat beleggers worden aangemoedigd om meerdere waarderingsmaatstaven te gebruiken wanneer zij proberen een nauwkeurige aandelenwaardering te construeren.

De koers tot boekwaarde-verhouding is ook een ideaal hulpmiddel voor het identificeren van overgewaardeerde aandelen op de markt. Het is gebruikelijk om aandelen op de markt te vinden met een hoge aandelenkoers die ondersteund worden door onbeduidende activa, die cruciaal zijn voor het genereren van waarde op de lange termijn.

Wanneer u de K/B gebruikt om bedrijven te vergelijken, is het belangrijk om bedrijven binnen dezelfde industrieën te vergelijken, die door vergelijkbare marktomstandigheden worden beïnvloed. Zo hebben de aandelen van technische bedrijven de neiging om te handelen met een hoge K/B-verhouding vergeleken met financiële aandelen.

Gerelateerde cursussen

Meer over deze cursus Heeft u genoeg van beleggingscursussen die te veel vakjargon gebruiken, waarbij ze proberen om slim te klinken in plaats van beleggers te leren hoe ze moeten slagen op de aandelenmarkt? Wij hebben de oplossing voor u! Bij…
Als onze cursus aandelenmarkt 101 uw kennismaking was met beleggen op de aandelenmarkt, zie de cursus beleggen in aandelen dan als de volgende stap, uw middenklassehandleiding voor beleggen. Vergeet echter niet dat dit niet een manier is om snel rijk te worden en tijd, geduld en emotionele stabiliteit vereist.
Financieel spread betting is een vorm van beleggen waarbij ingezet wordt op de beweging van de wereldwijde financiële markten. Het is met andere woorden handelen op markten, in plaats van handelen in markten. In zeer algemene termen is spread betting het doen van een voorspelling over de beweging van de…