Belangrijke onderdelen van de balans

Belangrijke onderdelen van de balans

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van… read more.
Updated: sep 10, 2020
0/5 Sterren rating
beginner
4 minuten om te lezen

De balans is een van de meest cruciale jaarrekeningen voor een onderneming, die de financiële positie van een bedrijf op een bepaald moment weergeeft. Als zodanig wordt dit overzicht ook wel de financiële balans genoemd. In dit artikel wordt de balans in detail besproken, met de nadruk op de verschillende onderdelen van het overzicht.

I. Onderdelen van de balans

De balans geeft de financiële positie van een onderneming weer aan het einde van een bepaalde verslagperiode (terwijl andere posten zoals het kasstroomoverzicht en de winst-en-verliesrekening elk deel van de verslagperiode bestrijken). Dergelijke overzichten zijn cruciaal bij het bepalen van de prestaties van een onderneming op elk moment van de verslagperiode.

De balans is specifiek gericht op de liquiditeitspositie van de onderneming aan het einde van de verslagperiode. Als zodanig is de jaarrekening cruciaal voor beleggers en crediteuren wanneer zij een beslissing moeten nemen over hun relatie met een bepaalde onderneming.

De balans bestaat uit drie hoofdcomponenten: activa, passiva en eigen vermogen.

II. Activa

Activa hebben betrekking op de bezittingen van een onderneming die kunnen worden omgezet in kas. Gewoonlijk bevat de balans zowel vlottende als vaste activa. In het geval van de huidige financiële positie zal de balans vlottende activa bevatten.

  • Vlottende activa – Hieronder vallen kortetermijnactiva zoals vorderingen, voorraden, kas en kasequivalenten, overlopende rekeningen en vooruitbetaalde kosten.
  • Vaste activa – Deze categorie omvat activa die niet makkelijk kunnen worden omgezet in kas. Vaste activa zijn langetermijnactiva en bedrijven behouden ze met de bedoeling ze te gebruiken voor hun dagelijkse activiteiten. De voordelen van deze activa lopen vaak meerdere jaren op. De activa kunnen zowel materieel als immaterieel zijn en ze geven een goed beeld van de beleggingsactiviteiten van de onderneming. Voorbeelden hiervan zijn patenten, grond en gebouwen, installaties en apparatuur, handelsmerken en langetermijnbeleggingen in effecten. Vaste activa zijn echter niet altijd een uitstekende weergave van de financiële positie en beleggingsactiviteiten van een bedrijf. Dit komt omdat sommige bedrijven te veel betalen voor het verwerven van bepaalde vaste activa.

III. Vaste passiva

De langetermijnactiva vertegenwoordigen het vermogen van een onderneming om haar activiteiten op langere termijn draaiende te houden. De onderneming genereert langetermijnpassiva tijdens het proces van het creëren en implementeren van langetermijnstrategieën. Deze langlopende schulden vormen de langetermijnpassiva. De balans bevat dit soort schulden om analisten te helpen een nauwkeurig beeld te vormen van de financiën van een onderneming gedurende een periode van 12 maanden of meer in de toekomst. De kortlopende schulden geven de verplichtingen van een onderneming weer die binnen de verslagperiode liggen.

Langlopende schulden helpen analisten met het opstellen van verschillende verhoudingen die u in staat stellen om de leverage van een bedrijf te beoordelen. De verhouding tussen schuld en eigen vermogen is een voorbeeld en is cruciaal voor het bepalen van de leverage van een bedrijf. Voorbeelden van langlopende schulden zijn langlopende leningen, gegarandeerde en niet-gegarandeerde leningen, langlopende leaseverplichtingen, uitgestelde belastingverplichtingen en afgeleide schulden.

IV. Eigen vermogen

Als onderdeel van de balans is het eigen vermogen (beter bekend als aandeelhoudersvermogen) vaak de bron van de activa in eigendom van een onderneming. Eigen vermogen is dat deel van het bedrijf dat overblijft na het wegnemen van alle passiva van de activa van het bedrijf; wat overblijft nadat een bedrijf liquideert en alle schulden aflost. De waarde van het eigen vermogen is positief of negatief. Positief eigen vermogen houdt in dat de activa van een bedrijf voldoende zijn om zowel de kortlopende als de langlopende schulden te dekken.


Feiten controle

Onze redacteuren controleren alle inhoud om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan ons strikt redactioneel beleid. De informatie in dit artikel wordt ondersteund door de volgende betrouwbare bronnen.

Risico melding

Invezz is een plek waar mensen betrouwbare, onpartijdige informatie kunnen vinden over financiën, handel en beleggen. Maar we bieden geen financieel advies. Gebruikers moeten altijd hun eigen onderzoek doen. De activa, die op deze website worden behandeld, inclusief aandelen, cryptocurrencies en grondstoffen, kunnen zeer volatiel zijn en nieuwe investeerders verliezen vaak geld. Succes op de financiële markten is niet gegarandeerd en gebruikers mogen nooit meer investeren dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen. U dient uw eigen persoonlijke omstandigheden in overweging te nemen en de tijd te nemen om al uw opties te verkennen, voordat u een investering doet. Lees onze risico aanwijzingen >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van content voor blue chip bedrijven. De ervaring… read more.

Gerelateerde cursussen

Meer over deze cursus Heeft u genoeg van beleggingscursussen die te veel vakjargon gebruiken, waarbij ze proberen om slim te klinken in plaats van beleggers te leren hoe ze moeten slagen op de aandelenmarkt? Wij hebben de oplossing voor u!…
Als onze cursus aandelenmarkt 101 uw kennismaking was met beleggen op de aandelenmarkt, zie de cursus beleggen in aandelen dan als de volgende stap, uw middenklassehandleiding voor beleggen. Vergeet echter niet dat dit niet een manier is om snel rijk te worden en tijd, geduld en emotionele stabiliteit vereist.
Financieel spread betting is een vorm van beleggen waarbij ingezet wordt op de beweging van de wereldwijde financiële markten. Het is met andere woorden handelen op markten, in plaats van handelen in markten. In zeer algemene termen is spread betting het doen van een voorspelling over de beweging van de…