Overzicht van ingehouden winsten begrijpen

Overzicht van ingehouden winsten begrijpen

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van… read more.
Updated: aug 19, 2020
0/5 Sterren rating
beginner
4 minuten om te lezen

Elk bedrijf begint op een bepaalde plaats en het eigen vermogen speelt een cruciale rol bij het oprichtingsproces. Wat er ook gebeurt met het eigen vermogen heeft dan ook een wezenlijke invloed op de bedrijfsvoering. In dit artikel wordt het overzicht van ingehouden winsten toegelicht en wordt uitgelegd waarom het eigen vermogen van belang is voor bedrijven.

I. Wat is het overzicht van ingehouden winsten?

De bedrijfsvoering verschilt per periode in een bedrijfsjaar. Meestal verschillen de omvang van de kas- en omzetstroom van een bedrijf aan het begin van een bedrijfsperiode ten opzichte van het einde van een bedrijfsperiode. Daarom is het nodig dat bedrijven deze veranderingen vastleggen ten behoeve van de aandeelhouders, die de informatie als relevant zouden kunnen beschouwen. Daartoe geeft het overzicht van ingehouden winst het verschil weer tussen het begin- en het eindsaldo van eigen vermogen tijdens een bepaalde bedrijfsperiode.

De focus op de balans van de vermogensrekening is omdat gedurende de bedrijfsperiode veel inhoudingen op het eigen vermogen worden gedaan. Een deel van de inhoudingen betreft de winst en het te betalen dividend. In een andere zin geeft het overzicht van ingehouden winsten slechts een overzicht van de specifieke gebeurtenissen die het eigen vermogen in positieve of negatieve zin hebben beïnvloed.

Aangezien slechts weinig transacties tijdens de activiteiten van een bedrijf invloed hebben op het eigen vermogen, is het overzicht van ingehouden winsten meestal kort. Dit verklaart waarom sommige ondernemingen het overzicht volledig weglaten van de financiële gegevens van de onderneming aan het einde van de bedrijfsperiode. Toch bevat deze balanspost cruciale inzichten over de reserves van het eigen vermogen van de onderneming.

II. Welke transacties vormen het overzicht?

Een financieel overzicht is een verzameling van transacties die een gemeenschappelijk effect hebben. In die zin verzamelt het overzicht van ingehouden winsten relevante transacties die van invloed zijn op het eigen vermogen. Sommige van de transacties omvatten de gegenereerde winst of het opgelopen verlies voor de specifieke bedrijfsperiode, betalingen gericht op dividend voor de aandeelhouders, de inkomsten en uitgaven tijdens de bedrijfsperiode, wijzigingen in de boekhoudnormen/beleid die een materieel effect hebben op de berekening van de winst of het verlies voor de specifieke periode en eventuele fouten die worden gecorrigeerd.

Het is van cruciaal belang om alle informatie vast te leggen, omdat dit overzicht een belangrijk verband vormt tussen het overzicht van totaalinkomsten en de financiële positie van de onderneming. Voor grote ondernemingen helpt de informatie in het overzicht om een onderscheid te maken tussen het eigen vermogen van de eigenaars van de onderneming en dat van de minderheidsbelangen van de onderneming.

III. Onderdelen van het overzicht van ingehouden winsten

De verandering in het aandelenkapitaal is een cruciaal onderdeel van het overzicht. De post toont met name aan dat er tijdens de bedrijfsperiode sprake is van een extra verdeling van het aandelenkapitaal. Meestal trekken boekhouders de inkoop van aandelen van de post af voor meer nauwkeurigheid van de informatie. Bovendien moet de onderneming dividendbetalingen in mindering brengen op het eigen vermogen, omdat dit betekent dat vermogen wordt onttrokken aan de eigenaars van de onderneming.

Een ander belangrijk onderdeel van het overzicht is de begin- en eindbalans van de bedrijfsperiode. De openingsbalans geeft een beeld van de aard van de vorige bedrijfsperiode, terwijl de eindbalans weergeeft wat er op het einde van de huidige boekhoudperiode overblijft op het gebied van eigen vermogen na de nodige inhoudingen. Andere kritische componenten van het overzicht van ingehouden winsten omvatten de herziene balans en eventuele bijkomende winsten en verliezen tijdens de boekhoudperiode.


Feiten controle

Onze redacteuren controleren alle inhoud om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan ons strikt redactioneel beleid. De informatie in dit artikel wordt ondersteund door de volgende betrouwbare bronnen.

Risico melding

Invezz is een plek waar mensen betrouwbare, onpartijdige informatie kunnen vinden over financiën, handel en beleggen. Maar we bieden geen financieel advies. Gebruikers moeten altijd hun eigen onderzoek doen. De activa, die op deze website worden behandeld, inclusief aandelen, cryptocurrencies en grondstoffen, kunnen zeer volatiel zijn en nieuwe investeerders verliezen vaak geld. Succes op de financiële markten is niet gegarandeerd en gebruikers mogen nooit meer investeren dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen. U dient uw eigen persoonlijke omstandigheden in overweging te nemen en de tijd te nemen om al uw opties te verkennen, voordat u een investering doet. Lees onze risico aanwijzingen >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van content voor blue chip bedrijven. De ervaring… read more.

Gerelateerde cursussen

Meer over deze cursus Heeft u genoeg van beleggingscursussen die te veel vakjargon gebruiken, waarbij ze proberen om slim te klinken in plaats van beleggers te leren hoe ze moeten slagen op de aandelenmarkt? Wij hebben de oplossing voor u!…
Als onze cursus aandelenmarkt 101 uw kennismaking was met beleggen op de aandelenmarkt, zie de cursus beleggen in aandelen dan als de volgende stap, uw middenklassehandleiding voor beleggen. Vergeet echter niet dat dit niet een manier is om snel rijk te worden en tijd, geduld en emotionele stabiliteit vereist.
Financieel spread betting is een vorm van beleggen waarbij ingezet wordt op de beweging van de wereldwijde financiële markten. Het is met andere woorden handelen op markten, in plaats van handelen in markten. In zeer algemene termen is spread betting het doen van een voorspelling over de beweging van de…