Rendement op Belegging (ROIC)

Rendement op Belegging (ROIC)

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van… read more.
Updated: aug 27, 2020
0/5 Sterren rating
beginner
4 minuten om te lezen

Rendement op belegging (ROIC) is de winst die een bedrijf maakt met het kaptiaal dat belegd is. Het is een rentabiliteitsverhouding die het rendement meet dat beleggers terugkrijgen nadat ze in het kapitaal van het bedrijf hebben belegd.

In dit geval omvat het kapitaal het totale bedrag aan langetermijnschulden en het totale bedrag aan aandelen, zowel gewone als preferente (ook wel ‘eigen vermogen’ genoemd). Dit betekent dat het belegde kapitaal wordt beschouwd als het totale bedrag dat nodig is voor het kapitaal in de onderneming en niet alleen de activa die de onderneming heeft verworven.

Bedrijven moeten beleggen om meer te produceren en hun capaciteit uit te breiden, wat resulteert in een toename van hun inkomsten. Dit soort beleggingen zou kunnen worden gedaan in de vorm van extra voorraad, betere apparatuur en verbeterde technologie. Wanneer een bedrijf zijn geld aan deze beleggingen besteedt, zal het verwachten dat ze extra inkomsten zullen genereren, wat wordt aangeduid als rendement op de gebruikte belegging.

I. Belang van het rendement op belegging (ROIC)

  • Het ROIC wordt door beleggers gebruikt om het rendement te meten dat een bedrijf heeft behaald nadat het zijn eigen vermogen en schuld heeft betaald. De beleggers controleren het procentuele rendement dat ze verdienen aan het kapitaal dat ze hebben belegd. Op deze manier kunnen ze bepalen of het bedrijf efficiënt is in het genereren van maximale inkomsten met de toewijzing in het gebruik van de fondsen van de beleggers.
  • Een bedrijf gebruikt het ROIC om zijn waarde en marktplaatsing (concurrentievoordeel) te benchmarken ten opzichte van andere bedrijven in de industrie. Er wordt gesproken van een waardetoevoeging als het ROIC boven de 2% is. Als het lager is dan 2%, dan heeft het kapitaal dat het bedrijf heeft belegd geen waarde toegevoegd en heeft het geen rendement gegenereerd.

Het ROIC wordt berekend zoals hieronder aangegeven.

ROIC = netto bedrijfsinkomsten (na belasting) / belegd kapitaal

Het netto bedrijfsresultaat na belastingen (NOPAT) wordt berekend aan de hand van twee methoden:

Methode 1:

NOPAT = (1 – belastingtarief) x (netto-inkomsten + belasting + rente + niet-bedrijfswinsten of verliezen)

Methode 2:

Gebruik van de winst voor rente en belastingen (EBIT)

EBIT = nettowinst – rentelasten – inkomstenbelasting

NOPAT = EBIT x (1 – belastingtarief)

II. Voorbeelden van het rendement op belegging

Voorbeeld een

Bedrijf D sluit het jaar 1 af met een nettowinst van $ 200.000. Het management besluit dat het zijn omzet en winst wil verhogen en verhoogt daarom het kapitaal met een bedrag van $ 2.400.000 door de verkoop van aandelen in jaar 2. Het bedrijf heeft een ingehouden winst van $ 300.000 om te gebruiken voor jaar 2. Aan het einde van jaar 2 keert het bedrijf dividend uit aan zijn aandeelhouders ten bedrage van $ 400.000 en maakt het een nettowinst na belastingen van $ 900.000. Laten we de ROIC voor jaar 2 berekenen.

Samenvatting van de bedrijfscijfers:

Nettowinst (na belastingen) in jaar 2 – $ 900.000

Dividend aan de aandeelhouders: – $ 400.000

Totaal belegd kapitaal: $ 2.400.000

Ingehouden winst voor jaar 2: $ 300.000

Laten we de bedrijfsinkomsten berekenen:

Netto bedrijfsinkomsten = netto bedrijfswinst na belastingen – dividend

= $ 900.000 – $ 400.000

= $ 500.000

Laten we het totaal belegde kapitaal berekenen:

Totaal belegde kapitaal = waarde van de verkochte aandelen + ingehouden winst

= $ 2.400.000 + $ 300.000

= $ 2.700.000

Laten we nu het ROIC berekenen:

ROIC = netto bedrijfsinkomsten / belegd kapitaal

= $ 500.000 / $ 2.700.000

= 18,5%

Dit ROIC laat zien dat bedrijf D een goede capaciteit heeft om rendement te behalen. Dit betekent dat wanneer $ 2.700.000 wordt belegd in het bedrijf, het $ 900.000 winst na belasting zal genereren, met een capaciteit om $ 400.000 aan dividend uit te keren aan de aandeelhouders.


Feiten controle

Onze redacteuren controleren alle inhoud om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan ons strikt redactioneel beleid. De informatie in dit artikel wordt ondersteund door de volgende betrouwbare bronnen.

Risico melding

Invezz is een plek waar mensen betrouwbare, onpartijdige informatie kunnen vinden over financiën, handel en beleggen. Maar we bieden geen financieel advies. Gebruikers moeten altijd hun eigen onderzoek doen. De activa, die op deze website worden behandeld, inclusief aandelen, cryptocurrencies en grondstoffen, kunnen zeer volatiel zijn en nieuwe investeerders verliezen vaak geld. Succes op de financiële markten is niet gegarandeerd en gebruikers mogen nooit meer investeren dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen. U dient uw eigen persoonlijke omstandigheden in overweging te nemen en de tijd te nemen om al uw opties te verkennen, voordat u een investering doet. Lees onze risico aanwijzingen >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van content voor blue chip bedrijven. De ervaring… read more.

Gerelateerde cursussen

Meer over deze cursus Heeft u genoeg van beleggingscursussen die te veel vakjargon gebruiken, waarbij ze proberen om slim te klinken in plaats van beleggers te leren hoe ze moeten slagen op de aandelenmarkt? Wij hebben de oplossing voor u!…
Als onze cursus aandelenmarkt 101 uw kennismaking was met beleggen op de aandelenmarkt, zie de cursus beleggen in aandelen dan als de volgende stap, uw middenklassehandleiding voor beleggen. Vergeet echter niet dat dit niet een manier is om snel rijk te worden en tijd, geduld en emotionele stabiliteit vereist.
Financieel spread betting is een vorm van beleggen waarbij ingezet wordt op de beweging van de wereldwijde financiële markten. Het is met andere woorden handelen op markten, in plaats van handelen in markten. In zeer algemene termen is spread betting het doen van een voorspelling over de beweging van de…