ROE en het Belang bij Beleggen

ROE en het Belang bij Beleggen

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van… read more.
Updated: aug 27, 2020
0/5 Sterren rating
beginner
4 minuten om te lezen

Rendement op eigen vermogen is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om na te gaan hoe effectief het management is bij het gebruik van de onderliggende activa om winst en waarde te creëren. Beleggers vertrouwen op de verhouding om te meten hoe efficiënt het management het ingebrachte geld gebruikt. Simpel gezegd is het een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf ten opzichte van het eigen vermogen.

I. Berekening van het rendement op het eigen vermogen

Het rendement op het eigen vermogen wordt berekend door de totale netto-inkomsten van een onderneming te delen door het eigen vermogen.

Het netto-inkomen is de winst van een onderneming vóór aftrek van dividend.

Het eigen vermogen daarentegen heeft betrekking op de totale activa minus de schulden op de balans.

Een hogere ROE-verhouding geeft aan hoe efficiënt het management van een bedrijf is in het gebruik van eigen vermogen om winst en groei te genereren.

Analisten vertrouwen op het ROE om na te gaan hoe efficiënt een bedrijf is in vergelijking met zijn concurrenten en met de totale markt. De maatstaf is vooral nuttig bij het vergelijken van bedrijven in dezelfde sector die door dezelfde factoren worden beïnvloed. Een bedrijf met een hogere ROE ten opzichte van het industriegemiddelde wordt beschouwd als een ideale beleggingskeuze, gezien de mogelijkheid om onderliggende activa te gebruiken om waarde te genereren.

Een getal van rendement op eigen vermogen dat beter is dan het gemiddelde in de sector benadrukt het vermogen van het management om winst te maken.

II. Belang van rendement op eigen vermogen

Rendement op eigen vermogen is niet alleen een maatstaf voor de winstgevendheid. Het is ook een maatstaf voor efficiëntie, wat erg belangrijk is voor waardecreatie op lange termijn. Een bedrijf met een stijgend ROE suggereert dat het management meer winst kan genereren naarmate de waarde van de onderliggende activa toeneemt. Een hoger rendement op eigen vermogen geeft ook aan hoe efficiënt het management is in het inzetten van aandeelhouderskapitaal in projecten met veel groeipotentieel die waarde op lange termijn genereren.

Het is belangrijk om op te merken dat naarmate het eigen vermogen van een onderneming toeneemt terwijl de nettowinst constant blijft of toeneemt, het rendement op het eigen vermogen zal blijven toenemen. Bedrijven kunnen het rendement op het eigen vermogen stimuleren door middel van terugkopen wat het aandeelhoudersvermogen zal verminderen. Een hoog schuldenniveau stimuleert ook het ROE van bedrijven, omdat dit zich vertaalt in minder eigen vermogen.

Het rendement op eigen vermogen kan ook worden gebruikt om de groei en dividendgroei van een bedrijf in te schatten. Financiële analisten berekenen de groeipercentages van de onderneming door het onderliggend ROE te vermenigvuldigen met het retentietarief. Het retentietarief is het bedrag aan inkomsten dat een bedrijf inhoudt om toekomstige groeiprojecten te financieren.

Op dezelfde manier wordt het tempo waarin een dividend waarschijnlijk zal groeien berekend, door het ROE te vermenigvuldigen met de uitbetalingsverhouding. Het bedrag van het netto-inkomen dat een bedrijf uitkeert als dividend, wat vertegenwoordigd wordt als percentage van het netto-inkomen, is de uitbetalingsverhouding.

III. Problemen identificeren met ROE

Rendement op eigen vermogen kan worden gebruikt om problemen in een bedrijf te identificeren. Hoewel een hoog ROE meestal als een goede zaak wordt beschouwd, is dat soms niet het geval. Een extreem hoog ROE kan echter riskant zijn, omdat het een kleine hoeveelheid eigen vermogen in vergelijking met het netto-inkomen signaleert, een belangrijke risico-indicator.

Inconsistente winsten kunnen soms leiden tot een hoog ROE, wat beleggers ook kan misleiden. Zo kan een bedrijf met een trend van verliezen een plotselinge meevaller hebben en winsten teruggeven die leiden tot een hoog ROE. Een hoog ROE kan ook optreden als gevolg van een overmatige schuldenlast, waardoor het eigen vermogen aanzienlijk afneemt. Hoe hoger de schuld bij gelijkblijvende inkomsten, hoe hoger de ROE.


Feiten controle

Onze redacteuren controleren alle inhoud om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan ons strikt redactioneel beleid. De informatie in dit artikel wordt ondersteund door de volgende betrouwbare bronnen.

Risico melding

Invezz is een plek waar mensen betrouwbare, onpartijdige informatie kunnen vinden over financiën, handel en beleggen. Maar we bieden geen financieel advies. Gebruikers moeten altijd hun eigen onderzoek doen. De activa, die op deze website worden behandeld, inclusief aandelen, cryptocurrencies en grondstoffen, kunnen zeer volatiel zijn en nieuwe investeerders verliezen vaak geld. Succes op de financiële markten is niet gegarandeerd en gebruikers mogen nooit meer investeren dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen. U dient uw eigen persoonlijke omstandigheden in overweging te nemen en de tijd te nemen om al uw opties te verkennen, voordat u een investering doet. Lees onze risico aanwijzingen >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van content voor blue chip bedrijven. De ervaring… read more.

Gerelateerde cursussen

Meer over deze cursus Heeft u genoeg van beleggingscursussen die te veel vakjargon gebruiken, waarbij ze proberen om slim te klinken in plaats van beleggers te leren hoe ze moeten slagen op de aandelenmarkt? Wij hebben de oplossing voor u!…
Als onze cursus aandelenmarkt 101 uw kennismaking was met beleggen op de aandelenmarkt, zie de cursus beleggen in aandelen dan als de volgende stap, uw middenklassehandleiding voor beleggen. Vergeet echter niet dat dit niet een manier is om snel rijk te worden en tijd, geduld en emotionele stabiliteit vereist.
Financieel spread betting is een vorm van beleggen waarbij ingezet wordt op de beweging van de wereldwijde financiële markten. Het is met andere woorden handelen op markten, in plaats van handelen in markten. In zeer algemene termen is spread betting het doen van een voorspelling over de beweging van de…