Winst en verliesrekeningen

Winst en verliesrekeningen

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van… read more.
Updated: aug 19, 2020
0/5 Sterren rating
beginner
4 minuten om te lezen

Om een bedrijf efficiënt te runnen, moet het management de financiële positie grondig begrijpen. Daartoe stellen boekhouders jaarrekeningen op, zoals balansen, kasstroomoverzichten en winst- en verliesrekeningen. Dit artikel richt zich op de winst- en verliesrekening.

I. Wat is een winst- en verliesrekening?

Dit cruciale financiële instrument registreert de omzet van een bedrijf tijdens een bepaalde bedrijfsperiode tegen de kosten van de activiteiten en andere uitgaven. Dit boekhoudinstrument wordt ook wel een resultatenrekening genoemd en wordt om de drie maanden of jaarlijks opgesteld, afhankelijk van de voorkeur van de onderneming. De winst- en verliesrekening helpt het management bij het berekenen van de bedrijfsresultaten over een bepaalde exploitatieperiode. Bedrijven gebruiken de formule winst = omzet – uitgaven om hun activiteit over een bepaalde periode te meten.

De winst- en verliesrekening maakt het makkelijker om de gezondheid van het bedrijf te begrijpen. U kunt weten hoeveel voorraad er tijdens een bepaalde periode is verkocht en hoeveel klanten op dat moment hebben gekocht. Als u eenmaal de verkoop en inkomsten heeft begrepen, kunt u met een simpele aftrekking van de kosten en andere uitgaven zien hoeveel winst er in die periode is gemaakt.

Nog een belangrijke reden om de winst- en verliesrekening te bekijken, is dat u het uitbreidingspotentieel van het bedrijf kunt begrijpen. Een goed idee hebben van de kasstroom van het bedrijf stelt het management in staat om te bepalen hoeveel schulden ze kunnen aangaan voor het bedrijf. Deze kennis helpt het management ook om beslissingen te nemen, zoals inkomsten opnieuw beleggen.

II. Het opstellen van een winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening omvat de omzet en kosten gedurende een bedrijfsperiode. We zullen hieronder het proces met u doornemen.

De eerste stap in het opstellen van de winst- en verliesrekening is de omzet van de onderneming vaststellen. Dit gaat gepaard met het creëren van een omzetprofiel van het bedrijf. Hier worden alle inkomsten die tijdens de specifieke bedrijfsperiode zijn gegenereerd op een rijtje gezet en vervolgens worden de kortingen daarvan afgetrokken om de netto-omzet te verkrijgen.

Vervolgens moet u de kosten van de verkoop uit de netto-omzet halen. Dit omvat het geld dat wordt besteed aan het proces van de ontwikkeling van goederen of diensten. Het resultaat hiervan is de brutowinst, ook wel de winst voor rente en belastingen (EBIT) of bedrijfswinst genoemd. Vervolgens worden de rentekosten en eventuele andere kosten in mindering gebracht, zoals inkomstenbelasting. Uiteindelijk blijft er een netto-inkomen over, wat overeenkomt met de nettowinst van de specifieke bedrijfsperiode.

III. Wat is het belang van de winst- en verliesrekening voor de belanghebbenden?

De winst-en-verliesrekening geeft een momentopname van de activiteit van een bedrijf over de betreffende bedrijfsperiode. Als zodanig is dit een bron van cruciale inzichten in de onderneming ten behoeve van belanghebbenden, zoals het management en de aandeelhouders. Gewoonlijk stellen ondernemingen regelmatig een winst- en verliesrekening op, hetzij per kwartaal, hetzij per jaar. Belanghebbenden zijn dus in staat om de voortgang van de onderneming te monitoren en de impact van specifieke projecten op de financiële prestaties van de onderneming te bepalen.

Daarnaast zijn de winst- en verliesrekeningen belangrijk voor het management op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van strategieën. De informatie uit de resultatenrekening helpt het management met name bij het beantwoorden van vragen als: moeten we onze activiteiten uitbreiden en nieuwe producten introduceren? Zou het stopzetten van de productie van bepaalde producten de nettowinst verhogen?

Andere belanghebbenden die informatie kunnen vinden in de winst- en verliesrekening zijn schuldeisers. De informatie helpt hen te bepalen of een onderneming in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen.


Feiten controle

Onze redacteuren controleren alle inhoud om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan ons strikt redactioneel beleid. De informatie in dit artikel wordt ondersteund door de volgende betrouwbare bronnen.

Risico melding

Invezz is een plek waar mensen betrouwbare, onpartijdige informatie kunnen vinden over financiën, handel en beleggen. Maar we bieden geen financieel advies. Gebruikers moeten altijd hun eigen onderzoek doen. De activa, die op deze website worden behandeld, inclusief aandelen, cryptocurrencies en grondstoffen, kunnen zeer volatiel zijn en nieuwe investeerders verliezen vaak geld. Succes op de financiële markten is niet gegarandeerd en gebruikers mogen nooit meer investeren dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen. U dient uw eigen persoonlijke omstandigheden in overweging te nemen en de tijd te nemen om al uw opties te verkennen, voordat u een investering doet. Lees onze risico aanwijzingen >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry kwam in 2019, hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als schrijver, editor en in het beheren van content voor blue chip bedrijven. De ervaring… read more.

Gerelateerde cursussen

Meer over deze cursus Heeft u genoeg van beleggingscursussen die te veel vakjargon gebruiken, waarbij ze proberen om slim te klinken in plaats van beleggers te leren hoe ze moeten slagen op de aandelenmarkt? Wij hebben de oplossing voor u!…
Als onze cursus aandelenmarkt 101 uw kennismaking was met beleggen op de aandelenmarkt, zie de cursus beleggen in aandelen dan als de volgende stap, uw middenklassehandleiding voor beleggen. Vergeet echter niet dat dit niet een manier is om snel rijk te worden en tijd, geduld en emotionele stabiliteit vereist.
Financieel spread betting is een vorm van beleggen waarbij ingezet wordt op de beweging van de wereldwijde financiële markten. Het is met andere woorden handelen op markten, in plaats van handelen in markten. In zeer algemene termen is spread betting het doen van een voorspelling over de beweging van de…