Dividendbelastingcalculator

Met behulp van deze dividendbelastingcalculator kunt u berekenen hoeveel u van uw dividenden zult overhouden na aftrek van de belasting.
Door:
Bijgewerkt: Mar 4, 2022
Listen

De dividendbelastingcalculator van Invezz berekent wat u aan belasting verschuldigd bent over de dividenden die u int uit het bezit van aandelen in een bedrijf. Blijf lezen om te zien hoe onze dividendbelastingcalculator werkt en hoe deze u kan helpen.

Zo gebruikt u onze dividendbelastingcalculator

Copy link to section

Volg deze stappen om onze dividendbelastingcalculator te gebruiken:

  1. Voer het bedrag in dat u elk kwartaal van het afgelopen kalenderjaar aan dividenden hebt ontvangen (ervan uitgaande dat u elk kwartaal dividenden ontvangt);
  2. Bereken uw totale inkomsten in dividenden voor het jaar door uw driemaandelijkse uitbetalingen bij elkaar op te tellen;
  3. Voer het tarief in waartegen uw lokale jurisdictie u belast voor dividenden. In het VK bijvoorbeeld betalen belastingbetalers met een basistarief 7,5% op dividenden, belastingbetalers met een hoger tarief 32,5% op dividenden en belastingbetalers met een aanvullend tarief 38,1% op dividenden. In Nederland is het tarief gesteld op 15%;
  4. Druk op “Berekenen” om het eindresultaat te zien.

Hoe de dividendbelastingcalculator werkt

Copy link to section

De dividendbelastingcalculator van Invezz berekent wat u aan belasting moet betalen over de dividenden, die u hebt verdiend met het bezit van aandelen van een bedrijf of bedrijven. U moet het belastingtarief weten in het land of rechtsgebied, waarin u woont, om het juiste bedrag te berekenen dat u verschuldigd bent.

Waarom zou ik het gebruiken?

Copy link to section

Hoewel het innen van dividenden van een belegging in een aandeel zowel opwindend als verrijkend kan zijn, moet u rekening houden met de belastingen die u tijdens uw volgende indieningsperiode moet betalen. Als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat u niet over het geld beschikt om te dekken wat u verschuldigd bent. Door onze dividendbelastingcalculator regelmatiger te gebruiken, kunt u nauwkeurig bijhouden wat u verschuldigd bent, zodat u aan het einde van het jaar geen stickerschok krijgt over de omvang van uw belastingdruk.

Wat is een dividend?

Copy link to section

Een dividend is een geldsom die een bedrijf regelmatig uit zijn winst aan zijn aandeelhouders betaalt. Bij beursgenoteerde ondernemingen worden die dividenden vaker op kwartaalbasis uitgekeerd. De frequentie van de dividenduitkering kan echter variëren, soms halfjaarlijks of eenmaal per jaar, afhankelijk van het bedrijf dat de dividenden uitkeert.Bronnen & referenties
Risico melding
Jonah Keri
Financial Writer
... lees meer.