Compound interest calculator

Met deze Compound interest calculator kunt u de rente berekenen, die in de loop van de tijd zal worden opgebouwd over een som geld – bijvoorbeeld lange termijn spaargeld, investeringen en leningen.
Bijgewerkt: mrt 4, 2022
Listen to this article

Bekijk het bedrag dat een aanvankelijke som geld zal groeien als rente wordt toegepast. Deze Compound interest calculator kan handig zijn om de toekomstige waarde van uw spaargeld en beleggingen te bepalen en ook om het bedrag te berekenen waarmee een lening over een bepaalde periode zal stijgen.

Hoe onze Compound interest calculator te gebruiken

Het gebruik van onze Compound interest calculator betekent het volgen van deze stappen:

  1. Vul het initiële bedrag in waarop de rente van toepassing is;
  2. Voer het rentepercentage in dat wordt opgebouwd. Als u bijvoorbeeld een lening heeft afgesloten met een rentepercentage van 5% op jaarbasis, voert u 5% in;
  3. Vul de tijd in, die u wilt gebruiken om de Compound interest te berekenen (uitgedrukt in jaren of maanden);
  4. Voer het samengestelde interval in (of u wilt dat de rente maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks wordt berekend);
  5. Vul eventuele inhoudingen of toevoegingen in, bijvoorbeeld betalingen voor een lening of extra geld dat elke maand op een spaarrekening wordt gestort;
  6. Druk op “Berekenen” om het eindresultaat te zien.

Hoe de Compound interest calculator werkt

De Invezz Compound interest calculator werkt door de groei van een hoofdsom in de tijd te berekenen, rekening houdend met de opgebouwde rente en eventuele aftrekkingen of toevoegingen.

Waarom zou ik het gebruiken?

Om er zeker van te zijn dat u niet financieel verlies loopt door uw leningen te langzaam af te lossen of om te berekenen hoeveel uw spaargeld en beleggingen in de loop van de tijd zullen groeien als gevolg van Compound interest. Compound interest is een van de krachtigste instrumenten, die beschikbaar zijn voor beleggers, om geld te verdienen en ook een potentieel pijnlijke last als u een lening hebt afgesloten met Compound interest.

Als u de middelen hebt om het te betalen, probeer dan regelmatig kleine bedragen aan uw initiële investering toe te voegen, zodat deze in de loop van de tijd sneller groeit (bijvoorbeeld voor het universiteitsfonds van uw kind).

Als u een lening hebt afgesloten, probeer dan zo snel en zoveel als mogelijk af te lossen, zodat u in de loop van de tijd minder betaalt in plaats van te worden geraakt door stijgende betalingstotalen als gevolg van samengestelde rente.

Wat is Compound interest?

Compound interest of anders gezegd, Samengestelde rente, is de rente die herhaaldelijk wordt opgebouwd over een geldsom. Het ‘compoundeert’ door met vaste tussenpozen de som opnieuw toe te passen, naarmate deze in de loop van de tijd groeit, wat betekent dat een hoge samengestelde rente leidt tot een exponentiële groei van het oorspronkelijke bedrag.

Dit kan van toepassing zijn op zowel sparen als lenen. Stel u bijvoorbeeld voor dat u €10.000 op een spaarrekening heeft staan met 2% rente. In het eerste jaar stijgt uw spaargeld met £ 200 tot £ 10.200 en in het volgende jaar wordt die 2% rente toegepast op het nieuwe bedrag en stijgt uw rekeningsaldo met £ 204 tot £ 10.404. In jaar drie zal de rente £ 208,08 zijn, wat een totaal geeft van £ 10,612,08 enzovoort.

Dit kan gunstig zijn om uw spaargeld in de loop van de tijd te laten groeien, maar als u geld leent in de vorm van een lening met rente zal hetzelfde effect gebeuren. Dit betekent dat u veel meer kunt terugbetalen dan u aanvankelijk leende als u de lening niet op gezette tijden aflost.


Bronnen & referenties
Risico melding

Invezz is een plek waar mensen betrouwbare, onpartijdige informatie kunnen vinden over financiën, handel en beleggen. Maar we bieden geen financieel advies. Gebruikers moeten altijd hun eigen onderzoek doen. De activa, die op deze website worden behandeld, inclusief aandelen, cryptocurrencies en grondstoffen, kunnen zeer volatiel zijn en nieuwe investeerders verliezen vaak geld. Succes op de financiële markten is niet gegarandeerd en gebruikers mogen nooit meer investeren dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen. U dient uw eigen persoonlijke omstandigheden in overweging te nemen en de tijd te nemen om al uw opties te verkennen, voordat u een investering doet. Lees onze risico aanwijzingen >

Jonah Keri
Financial Writer
Jonah Keri was een verslaggever voor Invezz, die over aandelen, cryptogeld en andere investeringen schreef. Hij behandelde ook opkomende technologieën voor particuliere klanten. Hij is een… lees meer.