Future value calculator

Met deze calculator kunt u in een oogwenk de toekomstige waarde van een activum of investering berekenen.
Door:
Bijgewerkt: Mar 4, 2022
Listen

De Invezz future value (FV) calculator berekent de toekomstige waarde van een investering (of asset) op basis van meerdere verschillende deelinformatie. Blijf lezen om te zien hoe onze future value calculator werkt en welke invoer u nodig heeft om de toekomstige waarde te berekenen.

Hoe onze future value calculator te gebruiken

Copy link to section

Volg deze stappen om onze future value calculator te gebruiken:

  1. Vul het startbedrag in, uitgedrukt in de waarde van het goed of de investering op het moment dat u het aanschafte;
  2. Voer het aantal perioden in waarin waarde-opbouw plaatsvindt (bijvoorbeeld als de waarde eenmaal per maand wordt samengesteld en u over een jaar de toekomstige waarde van een investering wilt weten, stelt u uw samengestelde periode in op maandelijks, het type 12 voor het aantal maanden/perioden);
  3. Voer de jaarlijkse rentevoet (I/Y) in, die aangeeft hoeveel de waarde van uw activa of investering in een jaar zal stijgen, uitgedrukt in procenten. Een investering van €10.000 met een rentepercentage van 5% zou bijvoorbeeld een toekomstige waarde hebben van €10.500 per jaar vanaf nu;
  4. Vul het periodieke betalingsbedrag (PMT) in. Als u bijvoorbeeld van plan bent €100 per maand bij te dragen om de waarde van uw investering te laten groeien, typt u in dit veld €100;
  5. Druk op berekenen om de toekomstige waarde van uw investering te weten te komen.

Hoe de future value calculator werkt

Copy link to section

De future value calculator bepaalt de toekomstige waarde van een activum of belegging op basis van een aantal variabelen, die kunnen variëren afhankelijk van hoe uw belegging werkt. Sommige FV-berekeningen bevatten een periodiek betalingsbedrag, dat u regelmatig aan uw positie toevoegt. Als u gewoon van plan bent uw belegging te kopen en aan te houden zonder er iets aan toe te voegen, zou u voorkomen dat u de PMT in uw berekening opneemt.

Waarom zou ik het gebruiken?

Copy link to section

Een future value calculator kan erg handig zijn als u in de toekomst wilt weten waar u financieel aan toe bent. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat de FV van een investering van €25.000, die u vandaag koopt, over drie jaar naar verwachting €30.000 zal zijn. U overweegt over drie jaar over te stappen van het huren van een flat naar het kopen van een huis, met €300.000 als uw streefprijs.

Als u de toekomstige waarde van uw investering kunt vastzetten op €30.000, en u een aanbetaling van 20% (€60.000) nodig hebt om dat huis over drie jaar te kopen, dan weet u dat u al halverwege bent.

Wat is future value?

Copy link to section

Future value is de waarde van een activum of belegging op een bepaald moment in de toekomst. Hoewel toekomstige waarde moeilijk tot onmogelijk te voorspellen kan zijn in het geval van het bezit van bijvoorbeeld een aandeel of Bitcoin, is het een handig hulpmiddel dat u kunt toepassen op vastrentende beleggingen, zoals een obligatie.Bronnen & referenties
Risico melding
Jonah Keri
Financial Writer
... lees meer.