Fritt marked

Av:
Oppdatert: Aug 20, 2021

Et marked der prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel.

Nærmere forklart. Fritt eller atomisktisk marked er et marked hvor det er så mange tilbdydere at ingen av dem er store nok til å styre prisen i markedet. Dette har vært en sentral del av den økonomiske teorien siden tidens morgen.

Økonomer idealiserer et fritt marked med perfekt konkurranse. Til grunn for den offentlige debatten ligger en idé om den frie markedsøkonomien som et naturlig og effektivt system, hvor man har forskjellig syn på hvor mye man bør gripe inn i det frie markedet.

Men i virkeligheten finnes det ikke noe fritt marked. Det påstår i alle fall økonomen Ha-Joon Chang i boken 23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen, som jeg har oversatt, og som kommer ut i norsk oversettelse denne uken. Hvis vi klarer å kvitte oss med myten om det frie markedet, har vi tatt første skritt på veien til å forstå kapitalismen, hevder han.

Chang påstår at en frimarkedsideologi har styrt verden siden 1980-tallet. Det har ført til privatisering av statlige bedrifter, deregulering av finans, liberalisering av handel, fleksibilisering av arbeidsmarkedet, skattekutt og velferdskutt. Vi har fått høre at utviklingen er nødvendig og naturlig, at den sikrer individets valgfrihet og bedriftenes næringsfrihet, og fremmer økonomisk vekst og effektivitet.

Chang viser at denne perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden: Vi har fått lavere vekst, høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet – med finanskrisen i 2008 og dens etterspill som den foreløpige kronen på verket.

Les mer her!

Referanse: DagbladetKilder og referanser
Risikofraskrivelse
James Knight
Editor of Education

James er hovedredaktør for Invezz, hvor han dekker emner fra hele finansverdenen, fra aksjemarkedet, til kryptovaluta, til makroøkonomiske markeder. Hovedfokuset hans er å lage pedagogisk innhold... les mer.