Navigasjon på siden

Fritt marked

Av:
Oppdatert: Aug 20, 2021

Et marked der prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel.

Nærmere forklart. Fritt eller atomisktisk marked er et marked hvor det er så mange tilbdydere at ingen av dem er store nok til å styre prisen i markedet. Dette har vært en sentral del av den økonomiske teorien siden tidens morgen.

Økonomer idealiserer et fritt marked med perfekt konkurranse. Til grunn for den offentlige debatten ligger en idé om den frie markedsøkonomien som et naturlig og effektivt system, hvor man har forskjellig syn på hvor mye man bør gripe inn i det frie markedet.

Men i virkeligheten finnes det ikke noe fritt marked. Det påstår i alle fall økonomen Ha-Joon Chang i boken 23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen, som jeg har oversatt, og som kommer ut i norsk oversettelse denne uken. Hvis vi klarer å kvitte oss med myten om det frie markedet, har vi tatt første skritt på veien til å forstå kapitalismen, hevder han.

Chang påstår at en frimarkedsideologi har styrt verden siden 1980-tallet. Det har ført til privatisering av statlige bedrifter, deregulering av finans, liberalisering av handel, fleksibilisering av arbeidsmarkedet, skattekutt og velferdskutt. Vi har fått høre at utviklingen er nødvendig og naturlig, at den sikrer individets valgfrihet og bedriftenes næringsfrihet, og fremmer økonomisk vekst og effektivitet.

Chang viser at denne perioden med frimarkedsideologi har gitt dårligere økonomiske resultater i de fleste regioner i verden: Vi har fått lavere vekst, høyere ulikhet, lavere jobbsikkerhet og finansiell ustabilitet – med finanskrisen i 2008 og dens etterspill som den foreløpige kronen på verket.

Les mer her!

Referanse: Dagbladet


Kilder og referanser
Risikofraskrivelse

Invezz er et sted hvor folk kan finne pålitelig, objektiv informasjon om finans, handel og investering – men vi tilbyr ikke økonomisk råd og brukere bør alltid utføre sine egne undersøkelser. Eiendelene som dekkes på denne nettsiden, inkludert aksjer, kryptovalutaer og råvarer kan være svært volatile og nye investorer taper ofte penger. Suksess i finansmarkedene er ikke garantert, og brukere bør aldri investere mer enn de har råd til å tape. Du bør vurdere dine egne personlige forhold og ta deg tid til å utforske alle alternativene dine før du foretar noen investering. Les vår risikofraskrivelse>

James Knight
Editor of Education
James er en ledende innholdsredaktør for Invezz. Han er en ivrig trader og golfspiller, som bruker urimelig mye tid på å se på Leicester City og… Les mer.