Hybridlån

Av:
Oppdatert: Aug 20, 2021

En institusjon/ virksomhet kan utstede hybridlån (samme tekniske måte som obligasjonslån), men som investor hefter egenkapitalrisiko på lånet- dvs ved utsteders konkurs etc, kommer fullt oppgjør for hybridlån etter andre obligasjoner. Låneopptaket vil for utsteder av lånet telle regnskapsmessig som egenkapital, og klassifiseres som det. Lånevilkårene er høyere rente for utsteder, vilkår kan knyttes til den perioden utsteder trenger mer egenkapital. kan f eks brukes for å oppnå bedre rating av utsteder hos Moody S&P etc, som da har den effekt at andre lånneopptak kan jøres til lavere rente.

For en bedre forståelse for hvordan hybridkapital / hybridlån fungerer, kan denne avhandlingen levert av Alexander Bello ved Universitet i Linköping være et godt utgangspunkt.Kilder og referanser
Risikofraskrivelse
James Knight
Editor of Education

James er hovedredaktør for Invezz, hvor han dekker emner fra hele finansverdenen, fra aksjemarkedet, til kryptovaluta, til makroøkonomiske markeder. Hovedfokuset hans er å lage pedagogisk innhold... les mer.