Navigasjon på siden

Hybridlån

Av:
Oppdatert: Aug 20, 2021

En institusjon/ virksomhet kan utstede hybridlån (samme tekniske måte som obligasjonslån), men som investor hefter egenkapitalrisiko på lånet- dvs ved utsteders konkurs etc, kommer fullt oppgjør for hybridlån etter andre obligasjoner. Låneopptaket vil for utsteder av lånet telle regnskapsmessig som egenkapital, og klassifiseres som det. Lånevilkårene er høyere rente for utsteder, vilkår kan knyttes til den perioden utsteder trenger mer egenkapital. kan f eks brukes for å oppnå bedre rating av utsteder hos Moody S&P etc, som da har den effekt at andre lånneopptak kan jøres til lavere rente.

For en bedre forståelse for hvordan hybridkapital / hybridlån fungerer, kan denne avhandlingen levert av Alexander Bello ved Universitet i Linköping være et godt utgangspunkt.


Kilder og referanser
Risikofraskrivelse

Invezz er et sted hvor folk kan finne pålitelig, objektiv informasjon om finans, handel og investering – men vi tilbyr ikke økonomisk råd og brukere bør alltid utføre sine egne undersøkelser. Eiendelene som dekkes på denne nettsiden, inkludert aksjer, kryptovalutaer og råvarer kan være svært volatile og nye investorer taper ofte penger. Suksess i finansmarkedene er ikke garantert, og brukere bør aldri investere mer enn de har råd til å tape. Du bør vurdere dine egne personlige forhold og ta deg tid til å utforske alle alternativene dine før du foretar noen investering. Les vår risikofraskrivelse>

James Knight
Editor of Education
James er en ledende innholdsredaktør for Invezz. Han er en ivrig trader og golfspiller, som bruker urimelig mye tid på å se på Leicester City og… Les mer.