Preferanseaksjer

Av:
Oppdatert: Aug 20, 2021

Aksjer med fortrinnsrett i forhold til andre (ordinære) aksjer i et aksjeselskap. Vanligvis fortrinnsrett til utbytte (dividende). Utbyttet kan være kumulativt. Preferanseaksjer har også prioritet ved eventuell oppløsning av selskapet. Fortrinnsretten til utbytte er begrenset, og preferansekapitalen kan være tidsbegrenset. Innehaver av preferanseaksjer har vanligvis ikke stemmerett på generalforsamlingen.

Nærmere forklart. En preferanseaksje har et forhåndsbestemt utbytte og gir dermed ikke den samme muligheten til å dele det fremtidige overskuddet. Det finnes vanligvis et bestemt tidspunkt da preferanseaksjen blir kjøpt tilbake av selskapet. En preferanseaksje kan derfor minne om et lån. Dersom selskapets økonomiske situasjon forverres kan de få problemer med å betale utbytte på preferanseaksjen.

Preferanseaksjer markeres ofte med forkortelsen «pref».

Selskapet Ratos har flere ulike aksjer, du ser forskjellen i slutten av aksjenavnet:

Ratos AS ser. A Ratos AS ser. B Ratos AS ser. Pref Noen ganger står det ikke noen bokstav etter aksjenavnet. Da er det den eneste aksjen som finnes, og du trenger ikke å lure på hvilken du skal velge.

Referanse: NordnetKilder og referanser
Risikofraskrivelse
James Knight
Editor of Education

James er hovedredaktør for Invezz, hvor han dekker emner fra hele finansverdenen, fra aksjemarkedet, til kryptovaluta, til makroøkonomiske markeder. Hovedfokuset hans er å lage pedagogisk innhold... Les mer.