Invester i indekser

En nybegynnerguide for å investere i indekser, samt oppdaterte prisdata og siste nytt.

Copy link to section
Denne siden veileder deg steg-for-steg gjennom prosessen med å investere i en aksjeindeks. Hvis du er nybegynner, er du på rett sted, og de med mer erfaring kan finne en rekke ressurser for å øke kunnskapen sin; fra dybdeveiledninger til detaljerte markedsanalyser.
Av:
Oppdatert: Mar 18, 2022

Metoder for å investere i indekser

Copy link to section

Hvis du ønsker å investere i en aksjeindeks – eller flere aksjeindekser – er det første du må gjøre å åpne en konto hos en nettmegler. Dette er plattformer som lar brukerne deres investere på mange forskjellige måter, inkludert å kjøpe en rekke aksjer inkludert i en indeks, plassere handler ved å bruke CFD-er og bruke andre finansielle instrumenter som ETF-er.

En nybegynnerguide for å investere i aksjeindekser

Copy link to section

Hva er en aksjeindeks?

Copy link to section

En aksjeindeks er en samling av aksjer som er gruppert sammen; indekser brukes av investorer for å vurdere den generelle ytelsen til et aksjemarked. Ettersom tusenvis av aksjer ofte omsettes på hver børs, er det ingen vits å se på bare aksjekursen til ett selskap når man ser etter større trender. Aksjeindekser løser dette problemet ved å følge prisene på mange forskjellige aksjer – vanligvis de største selskapene på børsen. Det er nyttig å tenke på en aksjeindeks som en tenkt investeringsportefølje. Hvis det er 1000 aksjer som handles på en børs, kan indeksen som sporer ytelsen inkludere de 100 mest verdifulle. I store trekk, hvis disse selskapene gjør det bra, går børsen i positiv retning og verdien av indeksen vil stige, og hvis de gjør det dårlig vil det omvendte skje. I motsetning til en reell investeringsportefølje, er ytelsen til en aksjeindeks imidlertid ikke gitt som en pengeverdi. I stedet er nivået til hver indeks representert med et tall, der nivået bestemmes av en algoritme utarbeidet for å gi den beste indikasjonen på ytelsen til børsen som en helhet.

Hvordan kan jeg investere i en indeks?

Copy link to section

Siden en indeks ikke er en direkte omsettbar eiendel slik som en aksje eller råvare , kan du ikke kjøpe og selge en indeks direkte. I stedet finnes det en rekke måter du kan investere pengene dine for å følge ytelsen til en spesifikk aksjeindeks over tid, med de mest fremtredende metodene å investere gjennom ETF-er (Exchange-Traded Funds) eller aksjefond. [vis-mer] De to hovedtilnærmingene du kan bruke hvis du skal investerer pengene dine på denne måten er ved å investere på lang sikt, eller å gjøre kortsiktige trader for å oppnå raskere fortjeneste. Fortsett å lese for å få en forklaring på begge disse tilnærmingene.

Investering (langsiktig)

Med denne tilnærmingen er målet ditt å investere pengene dine i en årrekke i en indeks som du tror vil øke over tid. Du kan gjøre dette på en rekke måter, blant annet ved å handle ETF-er, kjøpe aksjer i selskapene som utgjør indeksen eller sette pengene dine i indeksfond over lengre perioder. Velger du denne strategien bør du samtidig gjøre følgende: 

 • Analyser de større markedstrender. Du ønsker å investere i en aksjeindeks som vil ha en stigende trend i fremtiden, og derfor er det viktigste å gjøre en grunnleggende analyse av markedet. Hvert aksjemarked vil liste opp ulike selskaper, og som et resultat må du vurdere om disse virksomhetene som helhet ser ut til å stige over tid – siden det er dette som vil presse indeksen høyere.
 • Se etter langsiktig verdi. Når du velger tilnærmingen nevnt ovenfor, ønsker du å være sikker på at du investerer i en indeks som består av aksjer som vil generere jevn vekst. Når du investerer på lang sikt, ønsker du ikke å ende opp med en indeks som stiger kraftig, men som deretter fortsetter å stupe fordi selskapene som den følger har blitt overvurdert.
 • Tenk over hvor lenge du vil investere. Med enhver langsiktig investering kommer du inn i det som er kjent som “alternativkostnad”. Dette betyr ganske enkelt at du ikke kan investere de samme pengene i to ting samtidig – derfor vil pengene du investerer i en aksjeindeks bindes opp i den investeringen til du selger den. Tenk på hvor lenge du vil at pengene dine skal investeres på denne måten slik at du kan planlegge fremtiden.
 • Forbered deg på volatilitet. Aksjemarkedene svinger vanligvis fra dag til dag, og du må gjøre ditt beste for ikke å bekymre deg for kortsiktig volatilitet. Målet ditt er at investeringen din skal være verdt mer om et år enn den er i dag, så husk at fordi den kan falle litt i morgen, betyr det ikke at det ikke vil skje. Hold fokus på lang sikt.
 • Vær klar til å endre tilnærmingen din. Aksjeindekser er spesielt utsatt for å følge generelle markedstrender. Når markedene stiger bruker man begrepet bull marked, og dette har en tendens til å få indeksene til å skyte i været. Men hvis globale markeder begynner å falle får man et bear marked – dette får ofte investorer til å få panikk og selge aksjene sine, noe som kan føre til at en aksjeindeks faller veldig raskt. Hvis du ser tegnene på at bear marked er på vei, ønsker du gjerne ta ut investeringen for å beskytte kapitalen din.
 • Velg en pålitelig megler. Megleren din fungerer som mellommann for å gjøre investeringene dine. Siden du vil skal oppbevare pengene dine langsiktig på plattformen bør du være sikker på at du bruker en pålitelig tjeneste. Våre anmeldelser kan hjelpe deg med å finne den rette megleren for å investere i indekser.

For å gi deg selv den beste sjansen for suksess med langsiktig investering er det viktigste å holde hodet kaldt og sørge for at du alltid handler rasjonelt. Det er lett å bli revet med av øyeblikket hvis en indeks begynner å stige eller falle raskt, og det er viktig å gjøre grundige undersøkelser og ha analysen i bakhodet. I det lange løp er indekser ofte noen av de beste investeringene du kan gjøre. Til tross for at det var et århundre med to verdenskriger og flere markedskrasj, steg indeksen Dow Jones Industrial Average på 1900-tallet med 5,3 % sammensatt årlig. Å ha et blikk på den langsiktige veksten vil hjelpe deg med å slippe unna de korte nedturene.

Trading (kortsiktig)

Den andre tilnærmingen du kan bruke for å investere i indekser er å gjøre kortsiktige trader. Dette har en tendens til å innebære bruk av lett omsettbare ETF-er og CFD-er – raske kjøp og salg ettersom verdien av en indeks svinger. Her er hva du må gjøre når du prøver å tjene på kortsiktige trader:

 • Lær å lese indeksdiagrammer. Når du handler, ønsker du å kunne forutse hvilken vei markedet vil bevege seg og reagere etter det. Den beste måten å gjøre dette på er å lese og analysere diagrammer for en indeks sin tidligere ytelse og oppdage mønstre som sannsynligvis vil gjenta seg. Dette er en prosess kjent som teknisk analyse og er avgjørende for trading.
 • Reager raskt på hendelser. Markedene kan bevege seg raskt, og for aksjeindekser som ofte stiger eller faller raskt avhengig av globale hendelser. Et eksempel på dette var 20. februar 2020 da indekser rundt om i verden plutselig stupte på grunn av økende bekymring for koronapandemien. Hvis en slik hendelse er i horisonten bør du raskt komme deg ut før tradingene dine går nedover.
 • Fokuser på å redusere risiko. Fokuset ditt ligger gjerne på hver trading skal gi gevinst på kort sikt, men de beste tradere styrer risikoen sin over tid. Du vil ikke ha tjene på hver eneste trade, og du bør forsikre deg om at du setter deg selv i en slik posisjon at du kan få 1000 kr opp til 1100 kr hvis du har rett, samtidig som indeksen bare faller til 950 kr om du tar feil.
 • Hold deg rolig og fokusert. Prisene beveger seg hele tiden opp og ned, og det kan være vanskelig å holde fokus når det svinger veldige – men det er da det er viktig at du holder hodet kaldt. Du vil at alle trader skal være basert på solide undersøkelser og analyser, og at du unngår å bli revet med i øyeblikket.
 • Se etter den rette plattformen for trading. Du er avhengig av en nettmegler for å plassere tradene dine, og brukeropplevelsen, tilgjengelige indekser og avgifter er forskjellige avhengig av hvilken plattform du velger. Våre anmeldelser vil hjelpe deg med å finne den beste plattformen for dine trader.

Det viktigste du gjør er å holde deg til strategien din for tradingen. Ved å følge en god plan og sørge for å ikke bli distrahert av endringer i markedet, gir du deg selv den største mulighet for suksess når du trader med indekser. Det er også avgjørende å betrakte hver lønnsom handel som en gevinst, og ikke føle at du har rotet til hvis du solgte før prisen gikk høyere. Hvis du investerer 700 kr og selger når det stiger til 800 kr, har du tjent 100 kr og fått en vellykket handel. Selv om indeksen fortsetter å stige oppover slik at du kunne solgt den for 900 kr er irrelevant – du har fått en fortjeneste som du kan bruke til å gjøre flere trader.

Hva er best for meg?

Den eneste personen som kan svare på dette spørsmålet er deg, og vi har laget denne praktiske sjekklisten for å hjelpe deg med å ta det rette valget.

 1. Les om de forskjellige hovedindeksene. Du ønsker aldri investere i noe du ikke forstår, så ta deg tid til å undersøke alternativene dine. Lær om de forskjellige fordelene og ulempene ved å investere i hver indeks, og ha en fast tanke om de forskjellige måtene du kan investere pengene dine på.
 2. Finn ut hvor mye du vil investere. Budsjettet ditt vil være en avgjørende faktor for tilnærmingen din til investering. Langsiktig investering er generelt sett et bedre alternativ når du ønsker å gjøre 10 000 kr om til 100 000 kr i løpet av mange år – mens trading er det rette for deg som har et par tusen kroner som du ønsker at skal generere en jevn fortjeneste som ekstrainntekt.
 3. Bestem risikonivået du er komfortabel med. Generelt er det tryggere å investere i en indeks på lang sikt enn å gjøre kortsiktige trader når markedet svinger. Forbeholdet her er at ingen av tilnærmingene garanterer fortjeneste, og enhver investering bør kun gjøres med penger du har råd til å tape.
 4. Vurder tidsperspektivet ditt. Hvor lang tid du vil at pengene dine skal være knytt opp vil påvirke hvilken strategi som er best for deg. Med investering vil du ikke kunne få tilgang til pengene dine over en lengre periode ettersom du lar dem investere for å vokse i verdi. I motsetningen til når du trader, her vil du hele tiden kjøpe og selge posisjoner på forskjellige indekser og dermed alltid ha tilgang til midlene dine.
 5. Velg en riktig plattform. Hvis du ønsker å investere, vil du ha en trygg plattform som lar deg kjøpe og beholde investeringene dine for å høste gevinster i fremtiden. For trading vil du prioritere en megler som tar lave gebyrer og provisjoner, samt støtter en rekke handelsalternativer.
 6. Begynn å investere gradvis. Alle gjør feil, og nybegynnere flere enn de fleste. Av denne grunn er det fornuftig å begynne med å investere eller trade med et lite beløp og øke posisjonen din over tid. Hvis du for eksempel har 5000 kr som du ønsker å investere, bør du starte med bare 2000 kr i én indeks og legg til ytterligere 1000 kr hver av de neste tre månedene etter hvert som du blir tryggere. 

Selvfølgelig er det ingen grunn til at du ikke kan drive med både investering og trading samtidig. Det kan være lurt å spare for fremtiden ved å investere litt penger i en fremtredende indeks som S&P 500 på lang sikt, men samtidig bruke noen av pengene til å gjøre kortsiktige trader.

Hva skal man investere i, og måter å investere i indekser

Copy link to section

Det finnes en rekke ulike måter å investere i indekser på, uavhengig av om ambisjonene dine er langsiktige eller kortsiktige. Du kan få aksjene som en indeks følger, investere i dem alle samtidig ved å bruke ETF-er eller verdipapirfond, eller bruke finansielle instrumenter som futureskontrakter for å spekulere i verdien. For å hjelpe deg med å navigere i alternativene dine anbefaler vi at du fortsetter å lese for å finne ut de forskjellige hovedindeksene du kan investere i, og deretter et sammendrag av de forskjellige måtene du kan gjøre din første investering på.

Hva bør jeg investere i?

Det finnes tusenvis av aksjeindekser rundt om i verden – de fleste børser har mer enn én indeks som følger resultatene til ulike selskaper. Her er noen av de største og mest omsatte indekser på verdensbasis som du kanskje bør vurdere.

 • FTSE 100. Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100) er en indeks som følger utviklingen til de 100 beste aksjene som omsettes på London Stock Exchange. Det er en av de mest innflytelsesrike indeksene i verden og fungerer som en indikator på hvordan den britiske økonomien er.
 • S&P 500. Følger de 500 beste selskapene som handles på børser over hele USA, og S&P 500 har som mål å gi et nøyaktig bilde av de økonomiske utsiktene for bedrifter over hele Nord-Amerika.
 • Dow Jones Industrial Average. Denne indeksen, også kjent som Dow Jones eller bare Dow, er et eksempel på en blue-chip aksjeindeks. Dette betyr at det kun følger svært veletablerte og verdifulle selskaper. Dow Jones Industrial Average følger 30 av de beste selskapene i USA, med de nåværende komponentene som alle handles enten på New York Stock Exchange eller Nasdaq.
 • Nasdaq Composite. Denne indeksen inkluderer hver enkelt aksje som handles på børsen Nasdaq. Nasdaq har et rykte på seg for å notere hovedsakelig svært verdifulle teknologiaksjer , og Nasdaq Composite er derfor en nøkkelindikator på hvordan det går med teknologiindustrien.
 • DAX. På samme måte som Dow Jones, er DAX Performance Index den viktigste blue-chip-indeksen i Tyskland. Inkluderer 30 av de største aksjene som handles på Frankfurt børs, er DAX nært knyttet til ytelsen for tysk økonomi.
 • CAC 40. Måler ytelsen til 40 av de beste aksjene som handles på Euronext Paris. CAC 40 brukes derfor som referanseindeksen for den franske økonomien. Dette gjør den til en av de mest innflytelsesrike indeksene i Europa.
 • Nikkei 225. Følger 225 av de mest verdifulle selskapene på Tokyo-børsen, og derfor er Nikkei 225, også kalt Nikkei, et flott alternativ for investorer som ønsker å investere i suksessen til den japanske økonomien.
 • NIFTY 50. En viktig pilar i den indiske økonomien, NIFTY 50 viser de 50 største aksjene som handles på den nasjonale indeksen. Med en fremvoksende økonomi kan vekst i virksomheter i India i løpet av de kommende årene ha effekten av å presse NIFTY 50 til nye høyder.

Dette er bare eksempler på de mest kjente indeksene i verden, og du kan finne ut om hundrevis av andre – og finne deres siste prishistorikk – her . Men når skal vi gå videre til de forskjellige metodene du kan bruke for å investere i en aksjeindeks.

Måter å investere på

Når du har bestemt deg for hvilken indeks (eller indekser) du vil investere i, er det viktig å vurdere de forskjellige alternativene som er tilgjengelige for deg å gjøre det gjennom – det er ikke bare én metode for investere i en indeks. Her er en rask oppsummering av hver metode du kan bruke for å investere.

 • Indeksering. Dette refererer til prosessen med å kjøpe aksjer i alle selskapene som følges av en gitt indeks. Dette er egentlig bare en gjennomførbar tilnærming for blue-chip-indekser som følger et lite antall aksjer (f.eks. Dow eller DAX), ettersom du med større indekser må gjennomføre mange aksjekjøp, og dette vil medføre høye gebyrer.
 • ETF-er. Indeks-ETFer (Exchange-Traded Funds) lar deg investere i alle aksjene en indeks inneholder uten å måtte legge inn bestillinger for dem individuelt. En ETF kan inneholde en rekke aktiva (f.eks. hver aksje som spores av FTSE 100 ), og lar deg derfor investere i ytelsen til indeksen ved å gjøre én handel.
 • CFD trading på plattformer. Du kan handle indekser ved å bruke instrumenter kjent som CFD-er (Contracts for Difference). Ved å bruke disse kan du i hovedsak satse på hvilken vei du tror en indeks vil gå – kjøpe en CFD indeksen til nåværende pris og deretter selge den senere når nivået har steget (tjener du) eller falt (taper du).
 • Indeksfond. Du kan starte indekser å investere ved å bruke aksjefond – og når du gjør det, blir de vanligvis referert til som indeksfond. Et aksjefond består av en gruppe mennesker som alle investerer penger sammen, disse pengene blir deretter gitt til en fondsforvalter som velger hvordan de skal investere dem med alle som deler overskuddet. Et indeksfond er et aksjefond strukturert for å følge ytelsen til en indeks.
 • Futures og opsjoner. Opsjoner og futureskontrakter lar deg avtale vilkårene for trader som skal gjøres i fremtiden. Forskjellen mellom de to er at opsjoner ikke krever at du handler, mens futures gjør det. For eksempel, hvis du trodde nivået på en indeks ville stige fra 6500 kr til 6600 kr innen neste uke, kan du avtale å kjøpe den til 6550 kr påfølgende mandag. Med en futureskontrakt måtte du fått den til den prisen uansett utvikling, og med en opsjon kunne du velge å ikke handle dersom indeksen ikke hadde klart å stige som forventet.
 • IPS. Hvis du ønsker å spare for fremtiden, kan du begynne å indeksere ved å bruke en IPS. Dette er uavhengige sparekontoer som lar norske statsborgere spare og investere 15 000 kr i året skattefritt. Merk at det kom nye regler fra 2022 og beløp er lavere enn før. Det finnes en rekke indeksbaserte IPS-alternativer hvis du ønsker å generere formue til pensjonisttilværelse eller en større investering som et boligkjøp.
 • Robotrådgivere. En populær ny måte å investere ved hjelp av teknologi, og robotrådgivere tar vanligvis form av apper som vil investere pengene dine for deg ved å bruke parametere du angir. Du kan velge at robotrådgiveren din skal investere pengene dine i forskjellige indekser og indeksfond for å øke kapitalen din for fremtiden.
 • Stiftelser. Stiftelser fungerer som aksjefond, men de er innlemmet som selskaper. En stiftelse kan knytte sin ytelse til en spesifikk indeks, eller investere i en rekke indekser, og du kan få aksjer i den for å dra nytte av veksten til disse indeksene.

Hva nå?

Copy link to section

Nå har du fått et grep om hvordan du investerer i en indeks, og da anbefaler vi at du følger noen av lenkene øverst på denne siden for å gjøre din første investering eller lære mer. Alternativt kan du fortsette å rulle nedover for se hvilke meglerne det er best å bruke, sammen med de siste nyhetene og analysene fra teamet vårt. [/se mer]

Markedsanalyse >

Copy link to section

Ekspertene våre publiserer jevnlig markedsanalyser for alle større aksjeindekser. Les de siste analysene våre, og du vil oppdage gode muligheter for investering uten å lete gjennom all informasjonen som finnes.

Shiba Memu forhåndssalg snart ferdig- Shibarium hjelper Shiba Inu å nå nye milepæler
August 31, 2023
Chancer-token-prediksjon positivisme for blokkjede- og P2P-spillmarkeder
June 22, 2023
Fed vil stoppe renteøkninger - salget av AltSignals token nærmer seg $1 million
June 12, 2023
AGIX-prisprediksjon ettersom Altsignals forhåndssalg tar fart
April 7, 2023

Indekser livepriser og data >

Copy link to section

Finn ut hvilke aksjeindekser som er på vei opp, og hvilke som har falt i verdi. Du kan få tilgang til de siste dataene fra hver indeks her.

Viktigste indekser

Verdi Endring % Endring
^ATX 0.00 +0.00 +0.00%
^AEX 0.00 +0.00 +0.00%
^NSEI 0.00 +0.00 +0.00%
^CASE30 0.00 +0.00 +0.00%
^TA125.TA 0.00 +0.00 +0.00%
^MERV 0.00 +0.00 +0.00%
^IPSA 0.00 +0.00 +0.00%
^MXX 0.00 +0.00 +0.00%
^BVSP 0.00 +0.00 +0.00%
^TWII 0.00 +0.00 +0.00%

Investeringskurs for indeks >

Copy link to section

Hvis du aldri har handlet aksjeindekser før, da anbefaler vi at du startet med våre nybegynnervennlige kurs. De er helt gratis og tar deg gjennom alt du trenger å vite slik at du kan investere med trygghet.


Kilder og referanser
Risikofraskrivelse
Max Adams
Editor of Education
Max har en stor interesse for teknologiens transformative kraft og er grunnleggeren av en plattform kalt Current Frequency. Når han ikke er ved skrivebordet sitt, kan… Les mer.