Adani Group har som mål å investere 100 milliarder dollar for å øke Indias produksjon av fornybar energi

Av:
Jun 19, 2024
Listen
  • Adani Group vil investere 100 milliarder dollar i energiomstillingsprosjekter i løpet av det neste tiåret.
  • Indias BNP vil legge til en billion dollar hver 12.-18. måned, med mål om en økonomi på 30 billioner dollar innen 2050.
  • For India er målet å installere 500 gigawatt fornybar energikapasitet innen 2030.

Følg Invezz på TelegramTwitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Adani Group, ledet av styreleder Gautam Adani, har annonsert ambisiøse planer om å investere over 100 milliarder dollar i energiomstillingsprosjekter og produksjonsevner som er avgjørende for grønn energiproduksjon.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Denne betydelige investeringen er satt til å posisjonere konglomeratet i forkant av Indias fornybare energisektor, med sikte på å utnytte landets enorme potensial innen energiomstilling og digital infrastruktur.

Indias økonomiske vekst og markedspotensial

Copy link to section

Adani fremhevet den bredere økonomiske konteksten, og spådde at India vil legge til en billion dollar til sitt BNP hver 12. til 18. måned, og sette nasjonen på en bane for å bli en økonomi på 30 billioner dollar innen 2050.

I tillegg forventer han at Indias markedsverdi vil stige til 40 billioner dollar innen 2050.

For øyeblikket er Indias børsverdi på litt over 5 billioner dollar, noe som indikerer et betydelig vekstpotensial.

Nøkkelfaktorer som driver utvikling av infrastruktur

Copy link to section

Under sin tale skisserte Adani tre kritiske aspekter som bidrar til Indias infrastrukturutvikling: regjeringens politikk og styring, integrering av bærekraft og fornybarhet i kommende infrastrukturprosjekter, og Adani-gruppens sentrale rolle i denne veksten.

Konglomeratets planer inkluderer etablering av solparker, vindparker og produksjonsanlegg for grønne energikomponenter, med sikte på å støtte Indias ambisiøse mål for fornybar energi.

Ledende innen fornybar energi

Copy link to section

Adani-gruppens forpliktelse til fornybar energi understrekes av målet om å produsere verdens minst kostbare grønne hydrogen, som vil tjene som en avgjørende råvare for ulike sektorer for å nå bærekraftsmålene.

For å oppnå dette bygger gruppen verdens største enkeltanleggspark for fornybar energi i Khavda, Kutch, Gujarat.

Denne siden alene forventes å generere 30 GW kraft, noe som bidrar til gruppens totale mål for fornybar energikapasitet på 50 GW innen 2030.

Forvandling av det globale energilandskapet

Copy link to section

Adani la vekt på det transformative potensialet til energiomstillingen, og la merke til at det globale overgangsmarkedet, verdsatt til omtrent 3 billioner dollar i 2023, anslås å nå 6 billioner dollar innen 2030 og dobles hvert tiende år frem til 2050.

For India er målet å installere 500 gigawatt fornybar energikapasitet innen 2030, noe som vil kreve årlige investeringer på over 150 milliarder dollar.

Dette massive skiftet mot grønn energi forventes å skape millioner av nye arbeidsplasser i sektorer som sol- og vindenergi, energilagring, hydrogen og ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy.

Regjeringens politikk og fremtidige anslag

Copy link to section

Adani understreket også viktigheten av støttende regjeringspolitikk og effektiv styring for å nå disse ambisiøse målene. Han mener at Indias reelle vekst ennå ikke kommer, med plattformen for å skape flere billioner dollar markedsplasser allerede på plass.

En grønn revolusjon for India

Copy link to section

Adani Groups investeringsplan på 100 milliarder dollar i energiomstillingsprosjekter markerer et betydelig skritt mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid for India.

Ved å utvide sin fornybare energikapasitet og produksjonsevne, har konglomeratet som mål å spille en avgjørende rolle i å transformere det globale energilandskapet og støtte Indias reise mot å bli en ledende grønn økonomi.

Dette initiativet understreker ikke bare Adani Groups forpliktelse til bærekraft, men fremhever også de enorme økonomiske mulighetene og sysselsettingsmulighetene som energiomstillingen kan gi.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.

Verden