Internet Computer wiadomości

Śledź najnowsze Internet Computer news i wiadomości

Bitfinity jest pionierem integracji Bitcoin-Ethereum z kompatybilnością z EVM
Bitfinity jest pionierem integracji Bitcoin-Ethereum z kompatybilnością z EVM
  • Bitfinity umożliwia EVM na komputerze internetowym, płynnie łącząc zasoby Ethereum i Bitcoin.
  • Fuzja zapewnia bezpośrednią interoperacyjność bez pośredników, zwiększając bezpieczeństwo i przejrzystość.
  • Osiągnięto bezproblemową integrację inteligentnych kontraktów Ethereum z aktywami opartymi na Bitcoinie.
May 17, 2024

Więcej wiadomości dnia