Dollar Cost Averaging

Snabb definition

Copy link to section
Av:
Uppdaterad: Aug 10, 2022

Dollar Cost Averaging är en investeringsstrategi där du investerar lika mycket med fasta intervall oavsett en tillgångs pris.

Viktiga detaljer

Copy link to section
  • Dollar Cost Averaging innebär att regelbundna köp sker oavsett priset på den finansiella produkten
  • Dollar Cost Averaging ignorerad den omöjliga uppgiften att försöka tajma marknadsförhållandena för att göra en investering
  • I nedgångar på marknaden när priset på din måltillgång sjunker, innebär strategin för Dollar Cost Averaging att du får mer för samma summa pengar

Vad är Dollar Cost Averaging?

Copy link to section

Dollar Cost Averaging är ett tillvägagångssätt du kan ta i din investeringsresa för att minska riskerna från fallande marknader. Strategin är att du köper mer och mer av en finansiell produkt med samma fastställda summa pengar med jämna mellanrum. Du fortsätter att göra det oavsett marknadspriset på produkten.

Ett utmärkt exempel på Dollar Cost Averaging är regelbundna månatliga bidrag på ett fastställt belopp till en börshandlad fond (ETF) som följer ett index (dvs. FTSE 100). Under en månad när marknaden stiger och priset på indexet är uppe, kommer du att kunna köpa mindre ETF-aktier för ditt fastställda månatliga bidrag. Men under en månad när marknaden faller och priset på indexet är nere kommer du att kunna köpa fler ETF-aktier.

Denna investeringsstrategi är idealisk för passiva investerare eftersom den minskar ansträngningen och tiden för att försöka uppskatta marknadsförhållandena. Genom att fokusera på fastställda bidrag snarare än prisvolatiliteten för individuella köp, räddas investerare från riskerna med att sälja på grund av rädsla när priset faller och/eller köp på grund av girighet när priset stiger.

Var kan jag lära mig mer?

Copy link to section

För mer information om Dollar Cost Averaging och andra viktiga ekonomiska begrepp, kolla in vår fullständiga kurssida. För att lära dig mer om att investera kan du kolla in våra användbara kurser som tar dig igenom allt du behöver veta om aktier och investeringar.Källor & referenser
Riskvarning
Srijani Chatterjee
Financial Writer

Srijani var en finansskribent för Invezz och täckte aktier, investeringsfonder, säkerhet och råvaror. Hon är juristkvalificerad i Storbritannien och har arbetat både i den juridiska branschen... läs mer.