Köp- och säljkurser

Snabb definition

Köp- och säljkurser avser det högsta och lägsta pris ett värdepapper kan säljas eller köpas för vid varje given tidpunkt.

Viktiga detaljer

  • Termen köpkurs hänvisar till det högsta pris en köpare kommer att betala för att köpa ett värdepapper.
  • Termen säljkurs hänvisar till det lägsta pris som en säljare accepterar för att sälja ett värdepapper.
  • Inköpspriset är alltid lite högre än köpkursen och skillnaden mellan de två kallas köp-försäljningsspread.

Vad är köp- och säljkurser?

Begreppen ”bid/köp” och ”ask/sälj” representerar en prisnotering av bästa möjliga pris till vilket ett finansiellt värdepapper kan köpas eller säljas. Det är viktigt att förstå vad köp- och säljkurser är och hur de fungerar, särskilt för aktiemarknadshandlare, och de förbises ofta. En förklaring av köp och sälj kan hittas i exemplet nedan.

CompanyXYZ har en prisuppgift på 50/55 SEK. Om en investerare vill köpa aktier i företaget skulle de betala säljpriset, som för närvarande är 55 kr. Om en investerare vill sälja sina aktier skulle de få köppriset, som för närvarande är 50 kr.

Köp- och säljkurserna förändras under handelsdagen och kan representera efterfrågan. Om en viss aktie är i hög efterfrågan kommer köpkursen att stiga. Om det är låg efterfrågan på ett värdepapper, kommer köp- och säljkursen att falla.

Köpkurs

Köpkursen är hur mycket en investerare är villig att betala för ett värdepapper. Köpkursen är viktig för säljare. Om en investerare vill sälja sina aktier måste de titta på köpkursen för att avgöra hur mycket de kan sälja för.

Säljkurs

Utropspriset är hur mycket en investerare är villig att sälja ett värdepapper för och är viktigt för köpare. Om en investerare vill köpa en aktie måste de titta på säljpriset för att avgöra hur mycket det kommer att kosta dem.

Köp-sälj-spreaden

Skillnaden mellan köp- och säljkurs kallas spread. Detta är en kostnad som alla investerare och handlare stöter på när de handlar. Spreaden mellan köp och sälj benämns ibland som en ”avgift” som tas ut av market makern. Kortfristiga handlare tenderar att gynna värdepapper med låga spreadar, medan långsiktiga investerare kanske inte är alltför bekymrade över spreadarna.

Spreaden mellan köp och sälj är inte ett fast belopp och kommer ofta att ändras under en handelssession. En mycket likvid marknad kommer att ha en tajtare köp-försäljningsspread, medan en illikvid marknad kommer att ha en bredare spread. Generellt sett gäller att ju större, eller mer omsatt ett värdepapper är, desto lägre blir köp-försäljningsspreaden.

Var kan jag lära mig mer?

För mer information om köp- och säljkurser och andra viktiga ekonomiska koncept, kolla in våra kurser. För att lära dig mer om att investera tar våra användbara kurser dig igenom allt du behöver veta.


Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Prash Raval
Financial Writer
När han inte undersöker aktier eller handlar, kan Prash hittas antingen på golfbanan, på promenad med sin hund eller på fotbollsplanen med sin son. Läs mer.