Optionskontrakt

Snabb definition

Ett optionskontrakt ger dig rätt att köpa eller sälja en tillgång i framtiden till ett pris som överenskommits idag.

Viktiga detaljer

  • Handlare använder optionskontrakt för att ”låsa” ett pris för att skydda sig mot volatila marknader eller spekulera i framtida resultat
  • Optionskontrakt skiljer sig från terminskontrakt eftersom de representerar en rätt att köpa eller sälja, snarare än en skyldighet
  • Optioner finns tillgängliga på en rad marknader, men används oftast för att handla med råvaror eller spekulera i aktier

Vad är ett optionskontrakt?

Det är en finansiell produkt som ger dig möjlighet att köpa eller sälja en tillgång inom en viss tidsram. Ett optionskontrakt är som att betala för tidig tillgång till en biljettportal: du betalar en premie för rätten att köpa en biljett senare, men du behöver inte göra det om du ändrar dig.

Med ett optionskontrakt anger du parametrarna för handeln i förväg. Du kommer överens om priset, beloppet du vill ha, om du vill köpa eller sälja tillgången och en tidsram inom vilken du kan aktivera den. Sedan betalar du en avgift (som kallas för premie) i förskott, och beloppet varierar beroende på hur riskabel affär det kan vara för mäklaren.

Det finns två typer av optioner, ”köpoption” och ”säljoption”. Det beror på att optioner ger dig rätt att köpa (en köpoption) eller rätten att sälja (en säljoption), och de två termerna används för att skilja dem åt.

Varför är optioner användbara?

Optioner kan användas på olika sätt beroende på målen för en viss handlare. De kan hjälpa människor att minska risker, användas som ett sätt att spekulera i prisförändringar i framtiden, eller fungera som en väg för handlare att öppna positioner med hög hävstång.

Det bästa användningsområdet för optioner är som ett sätt att minska risken från exponering mot en viss tillgång. Om du köper 100 aktier i Apple för 150 USD styck – för en total kostnad av 15 000 USD – kan du förlora mycket pengar om aktiekursen kollapsar. Ett optionskontrakt erbjuder ett sätt att minska risken för en sådan position.

När du äger dessa aktier i Apple kan du köpa en säljoption som ger dig rätt att sälja 100 aktier för 150 USD styck när som helst under de kommande tre månaderna. Du måste betala en premie för att göra det, kanske 0,20 USD per aktie. Om priset verkligen kollapsar kan du utnyttja optionen och sälja aktierna. Om inte, skulle du bara förlora premien på 20 USD som du betalade.

Optionskontrakt – terminologi

Optionskontrakt innehåller många specifika villkor som kanske är okända men de är alla ganska enkla att förklara. Det här är de termer som du med största sannolikhet kommer att läsa om, tillsammans med en snabb förklaring av var och en.

  • Köpoption. En köpoption är rätten att köpa en tillgång till ett fastställt pris inom en angiven tidsram.
  • Säljoption. En säljoption är rätten att sälja en tillgång till ett fastställt pris inom den angivna tidsramen.
  • Premie. Premien är det pris du betalar för själva optionen.
  • Lösenpris. Lösenpriset är det överenskomna priset till vilket du kan köpa eller sälja en tillgång, enligt vad som anges i optionsavtalet.
  • Utgångsdatum. Förfallodatumet avser den sista dag då du kan utnyttja optionen.

Var kan jag lära mig mer?

För mer information om optionskontrakt och andra viktiga finansiella koncept, kolla in vår fullständiga kurssida.


Källor & referenser
Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

James Knight
Editor of Education
James har en ledarroll som content editor för Invezz. Han är en hängiven trader och golfare som spenderar omåttligt med tid att kolla på Leicester City… Läs mer.