Kapitalvinstskatt

Snabb definition

Copy link to section
Av:
Uppdaterad: Jan 20, 2023

Kapitalvinstskatt är den skatt som du betalar när du säljer en tillgång som har ökat i värde sedan du köpte den.

Viktiga detaljer

Copy link to section
  • Kapitalvinstskatt ska endast betalas när du säljer (eller på annat sätt gör dig av med) en investering, och den gäller endast kapitaltillgångar som aktier, obligationer, smycken och fastigheter
  • Priset varierar beroende på land; se till att du kollar din nationella skattemyndighets webbplats för mer information
  • Investerare undviker ofta att betala kapitalvinstskatt genom att undvika att sälja lönsamma investeringar – vilket kallas orealiserade vinster – och sälja förlorade investeringar

Vad är kapitalvinstskatt?

Copy link to section

Det är en form av skatt som införs av många regeringar som kräver att människor betalar en procentandel av alla pengar som tjänas på försäljning av investeringar. Investerare måste betala kapitalvinstskatt på all vinst från försäljning av kapitaltillgångar som fastigheter, aktier, kryptovalutor och guldmyntsamlingar.

I alla europeiska OECD-länder tar Danmark ut den högsta skattesatsen för kapitalvinst, med en högsta marginella kapitalvinstsats på över 40 %. Ett litet antal länder tar dock inte ut någon kapitalvinstskatt alls, inklusive Caymanöarna, Singapore, Schweiz, Monaco, Belgien (om inkomsten inte anses vara professionell), Malaysia, Belize, Nya Zeeland och Hong Kong.

Kapitalvinstskatt slås samman med alla andra former av skatter för att finansiera statliga utgifter för saker som välfärd, pensioner, sjukvård, vägar, räddningstjänst, försvar, utomlands bistånd och statsskuldsräntor.

Hur betalar jag kapitalvinstskatt?

Copy link to section

Detta varierar beroende på land, men i Storbritannien måste du rapportera din vinst till HMRC senast den 31 december under skatteåret efter vinsten.

Om du har räknat ut vad du är skyldig själv kan du använda “realtids”-tjänsten för kapitalvinstskatt för att betala din skatt direkt. Efter att dina vinster har rapporterats kommer du att få ett brev eller e-postmeddelande med ett betalningsreferensnummer som talar om hur du ska betala. Om du behöver ändra din rapport med hjälp av tjänsten behöver du ditt rapportreferensnummer (börjar med RTT), som du ska få via e-post inom 10 dagar.

Alternativt kan du redovisa dina vinster i en självdeklaration under beskattningsåret efter att du avyttrat tillgångar.

Vad händer om jag inte betalar kapitalvinstskatt?

Copy link to section

Det är olagligt att kringgå kapitalvinstskatt, så om du inte gör det kan du bli föremål för en revision och riskera böter och/eller fängelse.

Vad är kapitalvinstskattesatsen i mitt land?

Copy link to section

Återigen kommer detta att variera beroende på din nationella regerings policy.

Kapitalvinstskatten är vanligtvis 30% och procentsatsen multipliceras med vinsten. Vinsten är försäljningspriset – inköpspriset, du betalar alltså inte kapitalvinstskatt på hela beloppet utan endast vinsten.

Måste jag betala kapitalvinstskatt på kryptovaluta?

Copy link to section

När kryptovalutor först dök upp i den finansiella sfären kämpade regeringar för att kategorisera dem – var de en form av spekulativt spelande (skattefritt), eller var de äkta kapitaltillgångar?

Dessa dagar har regeringens policy blivit ganska omfattande för kryptotillgångar, och i Storbritannien har en manual släppts som beskriver reglerna. Kort sagt, du måste betala samma kapitalvinstskatt som du skulle behöva betala vid försäljning av någon annan tillgång.

Var kan jag lära mig mer?

Copy link to section

För mer information om investeringar, kolla in vår investeringsnav. Du kan också lära dig mer genom att gå till våra kurser.Källor & referenser
Riskvarning
Charlie Hancox
Financial Writer

Charlie är en finansskribent för Invezz. Han skriver om råvaror, kryptovalutor och aktuella nyheter. Innan han började på Invezz hjälpte han att expandera Crux Investor till... läs mer.