Förstå Handelsgap

Förstå Handelsgap

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av… read more.
Updated: sep 11, 2020
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
5 minuter att läsa

Gap är vanligt förekommande på de finansiella marknaderna, vilket uppstår när det finns skillnader mellan öppnings- och stängningspriser. Handelsgap visas som breda öppningar utan aktivitet i ett diagram och ger sådana luckor värdefull information och insikter om marknadsdynamik – både på uppåtsidan och på nedsidan.

I. Vad Är Handelsgap?

Handelsgap är de områden i ett diagram där priset antingen stiger eller sjunker från en tidigare stängning, vilket resulterar i ett stort gap eller öppning utan någon prisåtgärd däremellan. Mellanrum visas som tomt utrymme i ett stapel- eller candlestick-diagram mellan två prispunkter.

Gapen representerar de värdepapper och marknader som stänger och alltså inte handlas över natten. När marknaden öppnas nästa dag kommer du att se priserna starta kraftigt högre eller lägre än föregående stängning.

II. Vad Som Orsakar Gap

Gap inträffar som svar på handlarens reaktion på nyhetsrapporter/event eller en plötslig förändring av underliggande grundläggande faktorer.

Till exempel kan en aktiekurs gapa större om en resultatrapport kommer ut bättre än väntat. I detta fall skulle priset explodera till högre höjder till följd av en ökning av köptrycket.

På baksidan kan du se en aktie gapa till ett lägre pris om den missar sina inkomstberäkningar, eller om en större världshändelse skakar upp de breda marknadsindexen.

Det finns fyra grundläggande typer av handelsgap på finansmarknaderna.

III. Typer av Gap

Vanliga Gap

Ett ‘vanligt gap’ är ett typ av gap som uppstår inom ett handelsområde som ligger långt ifrån en stöd eller motståndsnivå. Dessa gap uppstår mer ofta och tenderar att fyllas i relativt snabbt. Dock så ger dessa klyftor inte några meningsfulla handelsmöjligheter, eftersom de ofta uppstår i ett tight handelsområde. Att ignorera dem är oftast det bästa valet.

Breakout eller Breakaway Gap

Ett ’breakout’ eller ’breakaway’ gap uppstår när priset ökar och går över en viss prisklass. I det här fallet kan priset flytta förbi en viss motståndsnivå, vilket signalerar en uppåtgående breakaway. Omvänt kan gapet uppstå under en given stödnivå, vilket indikerar en nedåtgående breakaway.

Breakaway gap ger utmärkta handelsmöjligheter eftersom de signalerar utvecklingen av en trend i gapets riktning. Sådana gap uppstår också efter en lång period av priskonsolidering inom ett visst intervall.

Fortsättningsgap

Ett fortsättningsgap uppstår inom en rådande trend. Till exempel, under en trend, kan priset gapa högre efter en period av konsolidering, vilket indikerar att priset är inställt att återuppta sin trend. I detta fall skulle öppningspriset vara betydligt högre än föregående dagens stängningspris.

Fortsättningsgap som förekommer i närheten av varandra tolkas för det mesta som en fortsättning på en rådande trend.

Utmattningsgap

Utmattningsgap fungerar som en tidig signal om att en rådande trend är på väg att ta slut. Sådana gap inträffar nära slutet av starka trender, som kan ligga nära motstånd eller stödnivåer. När gapen inträffar följs de ofta av en omvänd trend, vilket resulterar i att priset på en aktie sedan vänder sig och rör sig i motsatt riktning av gapet.

IV. Skillnader Mellan Dessa Typer

Reverserings- eller breakaway gap, till skillnad från andra gap, åtföljs vanligtvis av en kraftig volymökning, vilket indikerar en ökning av trycket i en given riktning. Vanliga gap och utmattningsgap följs för det mesta av låg volym. Vanliga gap förekommer oftare och tenderar att fyllas snabbt medan andra gap uppstår mer sällan och det kan ta timmar eller till och med dagar att fylla.


Faktaverifierad

Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av högprofilerade content för blue chip-företag. Harrys breda… read more.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…