Introduktion för Handelsmönster

Introduktion för Handelsmönster

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av… read more.
Updated: sep 11, 2020
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
5 minuter att läsa

Handelsmönster hänvisar till distinkta formationer som visas på handelsdiagram för enskilda aktier. Sådana mönster dyker upp som övergångar mellan stigande och fallande trender orsakade av prissvingningar.

Mönsterigenkänning är kärnan i teknisk analys, som fokuserar på att försöka förutsäga priser baserade på mönster som inträffar när aktier rör sig upp och ner. Mönsterigenkänningsprocessen involverar beprövade metoder som har visat sig leda till lönsamma affärer genom åren.

Handelsmönster kan förekomma när som helst vid handel med aktier. För att hitta de olika typerna av mönster krävs det att man lär sig att identifiera dem och sedan övar på mindre trades. Det finns tre grundläggande typer av handelsmönster.

I. Typer av Handelsmönster

Fortsättningsmönster

Fortsättningsmönster är en uppsättning av diagrammönster som bekräftar en rådande trend, vare sig det är tjurmarknad eller björnmarknad. De kallas ofta för konsolideringsmönster, eftersom de indikerar en konsolideringsperiod innan säljare eller köpare återupptar kontrollen och driver priset i en given riktning.

Vanliga fortsättningsmönster inkluderar ’vimplar’, som bildas med hjälp av två konvergerande linjer, där flaggor ritas med hjälp av två paralella trendlinjer. Sedan finns det ’kil’, som är konstruerade med två konvergerande trendlinjer, vinklade antingen uppåt eller nedåt.

Bullish Fortsättningsmönster

Bullish fortsättningsmönster indikerar att priset på den underliggande aktien sannolikt kommer att fortsätta röra sig uppåt när konsolideringsfasen är slut.

Bearish Fortsättningsmönster

Bearish fortsättningsmönster uppstår när priserna sjunker, följt av en konsolideringsperiod. Efter en tid återupptar säljarna kontrollen, vilket sänker priserna lägre.

II. Bilaterala handelsmönster

Till skillnad från fortsättningsmönster som indikerar att priset i slutändan skulle röra sig i en riktning längs en rådande trend, signalerar bilaterala diagrammönster att priset kan röra sig i valfri riktning.

När de ovan listade diagrammönstren inträffar i ett diagram, kan priset bryta i endera riktningen, vare sig det är upp eller ned. Tekniska analytiker utnyttjar dessa handelsmönster genom att placera order på toppen och i botten av formationen för att inte missa vilken riktning priset bestämmer sig för att bryta. När ena pris-ordern utlöses kommer vanligtvis den andra att avbrytas.

III. Reversala Diagrammönster

Ibland kommer priset att vända från en dominerande trend och börja gå i motsatt riktning. Till exempel, om priset rör sig uppåt i ett diagram, kan det träffa en motståndspunkt och sedan börja dra sig tillbaka i enorm volym, vilket indikerar en kraftig omvändning.

Skulle ett reversalmönster bildas under en trend, indikerar detta att priset troligen kommer börja dra sig tillbaka nedåt. På samma sätt, när ett reverseringsmönster bildas under en nedåtgående trend, kommer priset troligen att börja röra sig uppåt.

Mönster med dubbla toppar är några av de bästa exemplen på reversala diagtammönster. Sådana handelsmönster representerar kortsiktiga svängningar uppåt, följt av ett misslyckande försök att bryta igenom motståndsnivån. En huvud/skuldra formation signalerar också en reversering, där två mindre prisrörelser omger en större rörelse i form av ett huvud och två skuldror.

Nedan följer några av de mönster och formationer som vanligtvis används för att signalera en eventuell reversering i handelsriktningen.


Faktaverifierad

Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av högprofilerade content för blue chip-företag. Harrys breda… read more.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…