Förstå Teknisk Analys

Förstå Teknisk Analys

Uppdaterad: Jan 14, 2021
Listen
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
4 minuter att läsa

Teknisk analys är en handelsdisciplin som involverar att studera och analysera tidigare marknadsdata för att förutsäga framtida prisrörelser. Det skiljer sig mycket från grundläggande analys, vilket innebär att man försöker utvärdera det inre värdet av en tillgång eller värdepapper.

Teknisk analys som metod för handel fokuserar på prisrörelser samt handelssignaler, bland andra diagram och tabell-verktyg. Målet är att försöka utvärdera styrkan och svagheterna i en given tillgång samtidigt som man endast förlitar sig på tidigare prisrörelser och handelsvolym.

Under åren har det visat sig att tidigare handelsaktiviteter, såväl som prisrörelser, har en betydande inverkan på framtida prisrörelser, oavsett vilken tillgång som studeras. Medan vissa analytiker enbart förlitar sig på teknisk analys, kombinerar andra den med grundläggande analys för att få en tydligare bild av värdet av en aktie.

I. Hur teknisk analys fungerar

Tekniska analytiker spenderar en bra bit av sin tid på att analysera prisscheman för att försöka identifiera tekniska huvudsignaler i form av stöd och motståndsnivåer. Den djupgående analysen gör det möjligt att förstå varför priset rörde sig i en given riktning och hur det sannolikt kommer att röra sig i framtiden.

Vid analys av diagram förlitar sig tekniska analytiker på olika indikatorer för att uppskatta prisrörelsen. Några av de mest använda indikatorerna inkluderar rörligt medelvärde konvergens/divergens (MACD), handelsvolymhistorik och Relativt Styrkeindex (RSI).

Intradags-tekniska analytiker lägger ner en stor del av sin tid på att analysera 5- och 15-minutersdiagram, medan långsiktiga handlare specialiserar sig inom längre tidsramar, som tim-, dag- och veckovisa diagram.

II. Antaganden om teknisk analys

Teknisk analys bygger på tre huvudantaganden:

Marknaden ignorerar grundläggande faktorer

De flesta tekniska analytiker ignorerar grundläggande faktorer som finansiella rapporter när de förutspår prisrörelser. Istället är tekniska analytiker av uppfattningen att all ny grundläggande information redan har prissatts i aktien. Genom att göra det kan tekniska analytiker fokusera enbart på prisrörelser och volymsignaler.

Prisrörelser i trender

Analytiker som är specialiserade på teknisk analys tittar på priserna på värdepapper som rör sig på kort, medellång och lång sikt. På samma sätt, när en viss trend utspelas, kommer priset på värdepappret att röra sig i den riktningen tills en ny trend har upprättats. Därför förlitar sig många kortsiktiga och långsiktiga handlare på diagrammönster för att placera handel.

Historien upprepar sig

Uppfattningen att historien upprepar sig är ett av orsakerna till att teknisk analys ägnar stor uppmärksamhet till tidigare prisrörelser. Prisrörelsens repetitiva karaktär bygger på det faktum att marknadspsykologi, i form av rädsla och girighet, tenderar att vara mycket förutsägbar.

III. Slutsats

Teknisk analys gör det möjligt att identifiera de bästa in- och utgångspunkterna genom att fokusera på tidigare prisrörelser. Det är dock viktigt att notera att oförutsägbart marknadsbeteende kan ibland inträffa. Det är därför viktigt att överväga andra analysmetoder såsom grundläggande analys för att ge dig en mer fullständig översyn av marknaden, särskilt om du är ute efter resultat på lång sikt.


Källor & referenser
Riskvarning
Harry Atkins
Financial Writer
Harry var en finansskribent för Invezz med mer än ett årtionde av skrivande, redigerande och hantering av högprofiligt innehåll för blue-chip-företag. Harrys betydande erfarenhet i finanssektorn… läs mer.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…