Förstå Tekniska Indikatorer

Förstå Tekniska Indikatorer

Uppdaterad: Sep 10, 2020
Listen
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
4 minuter att läsa

Tekniska analytiker förlitar sig på ett antal verktyg när de förutsäger framtida prisutveckling. Tekniska indikatorer är centrum för analys på kapitalmarknaderna eftersom de ger värdefull information om vart priset troligen kommer att gå.

I. Vad är tekniska indikatorer?

Tekniska indikatorer är matematiska beräkningar baserade på pris och volym som handlare använder för att utföra teknisk analys av marknaden. Tekniska analytiker litar på dessa verktyg för att försöka tolka och förutsäga marknaden.

Indikatorer visas som ett tillägg eller överlägg på handelsdiagram som är utformade för att ge insikt om prisrörelse. Indikatorerna visas i en form som liknar ljusstakar (candlesticks) som handlare kan använda för att förutsäga var priset troligen kommer att gå.

II. Typer av indikatorer

Det finns fyra huvudtyper av indikatorer på marknaderna:

  • Trendindikatorer
  • Momentumindikatorer
  • Volymindikatorer
  • Volatilitetsindikatorer

Trendindikatorer

Trendindikatorer är en uppsättning indikatorer utformade för att visa i vilken riktning marknaden rör sig, vare sig det är uppåt eller nedåt. Även känd som oscillatorer rör sig dessa uppsättningar indikatorer mellan höga och låga värden. Några av de bästa indikatorerna för följande trender inkluderar Rörliga Medelvärden Konvergens/Divergens (MACD), Ichimoku Kinko Hyo och Parabolic SAR.

Momentumindikatorer

Momentum-indikatorer kompletterar andra trendindikatorer genom att indikera hur stark en trend är i en given riktning. Dessa uppsättningar indikatorer är också användbara för att välja ut toppar och bottnar på marknaden samt för att signalera om en vändning på en rådande trend är på väg att hända. Några av de mest använda momentumindikatorerna inkluderar Relativt Styrkeindex (RSI) och Stokastisk.

Volymindikatorer

Volym ger information om hur många enheter av en given tillgång som handlades vid en viss tidpunkt. Genom att analysera volym kan handlare avgöra hur stark en given trend är, vare sig det är tjurmarknad eller björnmarknad.

Volatilitetsindikatorer

Volatilitetsindikatorer ger ytterligare information om hur mycket en tillgångs pris förändras under en viss period. Genom att analysera volatilitet kan dessa indikatorer förutsäga hur lätt det kommer att vara att öppna och stänga en position, beroende på volatilitetsnivåer. Låg volatilitet är ett tidigt tecken på små prisförändringar, medan hög volatilitet indikerar snabba prisförändringar.

III. Hur man använder tekniska indikatorer

Till skillnad från populär uppfattning är tekniska indikatorer inte en handelsstrategi. Istället är de underliggande verktyg som placeras ovanpå diagrammen för att försöka identifiera marknadsförhållandena. Med tanke på det antal indikatorer som finns tillgängliga på olika handelsplattformar beror vilken typ av indikator som används på vilken typ av strategi en handlare avser att bygga.

Handlare som letar efter långsiktiga rörelser och stora vinster kan behöva fokusera på en trend-fokuserande strategi som bygger på indikatorer som rörliga medelvärden. Omvänt kan handlare som är ute efter kortsiktiga, små rörelser behöva fokusera mer på volatilitetsindikatorer.

När du väljer ett par indikatorer är det viktigt att beakta både ‘ledande’ och ‘släpande’ indikatorer. Ledande indikatorer som RSI genererar handelssignaler innan marknadsvillkoren för att öppna en position har inträffat. Släpande indikatorer genererar däremot signaler när marknadsförhållandena redan har uppfyllts och används därmed för att bekräfta ledande indikatorer, vilket gör det möjligt att undvika handel med falska signaler.


Källor & referenser
Riskvarning
Harry Atkins
Financial Writer
Harry var en finansskribent för Invezz med mer än ett årtionde av skrivande, redigerande och hantering av högprofiligt innehåll för blue-chip-företag. Harrys betydande erfarenhet i finanssektorn… läs mer.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…