Avkastning på Tillgångar (ROA)

Avkastning på Tillgångar (ROA)

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av… read more.
Updated: dec 14, 2020
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
6 minuter att läsa

Avkastning på Tillgångar (ROA – Return on Assets på engelska) är den summa pengar ett företag tjänar eller den vinst som det genererar från tillgångarna det har investerat. Det är i princip hur ett företags tillgångar är lönsamma för att generera intäkter.

Ett företags totala inkomst under en viss period divideras med den genomsnittliga totala tillgången under samma period och avkastningen på tillgångarna bestäms.

Avkastningen på tillgångar uttrycks som en formel, som visas nedan:

Avkastning på tillgångar (ROA) = total inkomst / Totala tillgångar

Företag kategoriseras i olika branscher, därför kommer olika tillgångar att generera olika vinstvärden. I allmänhet indikerar dock en högre ROA att företagsledningen är effektiv och produktiv när det gäller att generera en vinst med sina tillgångar.

Ett företag bör jämföra sin ROA med andra företag i samma bransch. När man använder ROA för att mäta prestanda bör företaget beakta sin tillgångsbas. Det innebär att om den använder anläggningstillgångar med högt värde för sin verksamhet kommer det att ha en lägre ROA, eftersom dess tillgångar kommer att minska nettoresultatet med högre marginal. Ett företag som visar en ROA på 5% eller högre anses generellt fungera bra.

I. Betydelsen av avkastning på tillgångar (ROA)

  • Ett företag kan använda ROA för att bestämma dess resultat jämfört med andra företag i samma bransch. Det kan också jämföra dess prestanda från en period till en annan för att mäta dess konsistens och förbättring.
  • Avkastning på tillgångar används av ett företag för att bestämma hur effektivt det har använt sina tillgångar för att generera intäkter. När ROA är högt kan ledningen för ett företag säkert dra slutsatsen att de använder effektivitet för att utnyttja det kapital som investerats i tillgångarna för att generera inkomst. Varje företag vill ha sin kapitalanvändning optimerat för hög avkastning.
  • Investerare undersöker ett företags ROA och bestämmer företagets framgång när det gäller att hantera sina tillgångar för att generera intäkter. De kan avgöra om ett företag är en bra investering eller inte genom att jämföra deras ROA med andra företag i samma bransch. Detta är särskilt viktigt när ett företag emitterar aktier för potentiella investeringar.

II. Illustrationer av ROA

Illustration ett

Företag A har totalt $20 000 i totala tillgångar och en nettoinkomst på $4 000 genereras.

Avkastning på tillgångar (ROA) = Total inkomst / Totala tillgångar

Företagets ROA beräknas alltså = $4000 / $20 000

ROA = 0,2 eller 20%

Detta innebär att Företag A:s avkastning på tillgångar är bra. Tillgångarnas effektivitet är hög.

Illustration två

Företag B har ett nettovinstvärde på $7 000 och tillgångar värderade till $100 000 i början av året. Under året diversifierar de verksamheten och stänger året med tillgångar värderade till $180 000.

ROA här beräknas genom att först bestämma genomsnittet av de totala tillgångarna eftersom tillgångens värde i början av året skiljer sig från tillgångens värde vid årets slut.

Genomsnittliga totala tillgångar = (Tillgångar i början av året + Tillgångar i slutet av året) / 2

Så i detta exempel är genomsnittliga totala tillgångar = ($100 000 + $180 000) / 2

Genomsnittliga totala tillgångar = $140 000

Vi kan anvnda denna siffra för att beräkna företagets Avkastning på tillgångar genom året. Avkastning på tillgångar (ROA) beräknas då såhär:

Avkastning på tillgångar (ROA) = Total inkomst / Totala tillgångar

Så i detta exempel är ROA = 7000 / 140 000

ROA = 0,05 eller 5%

Detta innebär att Företag B:s avkastning på tillgångar är bra, även om det kanske skulle kunna förbättras.

Sammanfattningsvis ger ROA aktieägare en allmän syn på företagets effektivitet när det gäller att använda sina tillgångar för att generera vinst.


Faktaverifierad

Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av högprofilerade content för blue chip-företag. Harrys breda… read more.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…