Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av… read more.
Updated: aug 23, 2020
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
4 minuter att läsa

Skuldsättningsgrad är ett personligt finansiellt mått som syftar till att jämföra mängden konsumenters månadsvisa inkomst som går till betalning av skulder, skatter och avgifter eller försäkringspremier. Långivare förlitar sig på detta värde för att fastställa om låntagare skulle kunna återbetala det belopp de vill låna.

I. Skuldsättningsgrad beräkning

Skuldsättningsgraden beräknas genom att helt enkelt lägga till alla månadsvisa skuldbetalningar och dividera med total inkomst före skatt.

Studier har visat att personer med högre skuldkvot är mer benägna att stöta på problem. Detta beror delvis på att en högre kvvot signalerar en ökning av skuldnivåerna relativt till intäkterna. I USA är 43% den högsta skuldsättningsgraden som man kan ha och fortfarande övervägas för ett huslån.

Dock föredrar de flesta långivare en skuldsättningsgrad på mindre än 36% eftersom det påvisar att man kan betala tillbaka sina skulder bättre. En lägre skuldsättningsgrad på 15% eller mindre påvisar en bra balans mellan skuld och inkomst. Finansiella institut föredrar personer med låg skuldsättningsgrad när de ger ut lån. Dock så varierar den föredragna skuldsättningsgraden mellan olika långivare. 

En skuldkvot på 15% indikerar att endast 15% av konsumentens bruttoinkomst går till återbetalning av underliggande skulder. I det här fallet skulle en konsument vara i en god position att hantera månadsvisa skuldbetalningar och lägga till en ny.

II. Typer av skuldsättningsgrad

Front-end är en typ av skuld-till-inkomstkvot som indikerar hur mycket inkomst som går till betalning av bostadskostnader såsom en inteckning och andra utgifter bundna till bostäder.

Den andra typen av skuldsättningsgrad kallas back-end-förhållande. Det anger hur mycket av en konsuments bruttoinkomst som går mot återbetalning av återkommande skulder. Några av de skulder som täcks på denna front inkluderar kreditkortbetalningar, billån, studielån och barnbidrag.

III. Hur man sänker skuldsättningsgraden

Det är mycket möjligt att sänka kvoten mellan skuld och inkomst. Börja med att minska dina återkommande månadsskulder. Att öka din månadsvisa inkomst hjälper också för att sänka skuldsättningsgraden.

IV. Begränsning av skuldsättningsgraden

Skuldsättningsgraden är inte det enda finansiella värdet som långivarna tittar på innan de utfärdar kredit. En låntagares kredithistorik och kreditpoäng är några av de mest bevakade finansiella statistiker innan godkännande av någon kreditgräns.

En av de största begränsningarna av skuld- till inkomstkvoten är det faktum att det inte skiljer mellan de olika typerna av skulder och kostnaderna för att betala dem. Mätvärden klumpar samman alla skulder trots att vissa skulder har högre servicekostnader. Av denna anledning är skuld till inkomstkvot helt enkelt en av de många mätvärden som långivare använder för att fatta kreditbeslut.


Faktaverifierad

Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av högprofilerade content för blue chip-företag. Harrys breda… read more.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…