De Olika Aktiebörserna och Aktieindex

De Olika Aktiebörserna och Aktieindex

0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
4 minuter att läsa
Författad av: Harry Atkins
juni 9, 2020
Uppdaterad: augusti 25, 2020
På den här lektionen

En börs är en del av aktiemarknaden där köpare och säljare möts för att köpa och sälja aktier i företag. En börs fungerar som en marknad där köpare ansluter sig för att utföra aktieköp.

En börs huvudsakliga roll är att tillhandahålla likviditet, vilket gör det möjligt för köpare att köpa aktier till deras föredragna marknadspris. Börsen gör det också möjligt för aktieägare att ladda ner sina innehav närhelst och till vilket pris marknaden föreskriver.

Börser följer också flödet av beställningar som köpare gör på varje aktie och försöker balansera krafterna i utbud och efterfrågan.

I. Fem av världens största börser är

  • NASDAQ-börsen
  • Dow Jones Industrial Average
  • S&P 500
  • FTSE
  • Russell Global Index

NASDAQ-börsen

Det är den näst största börsen i världen genom marknadsvärde av de omsatta aktierna. Nasdaq kallas ofta ’Electronic Exchange’ eftersom aktieköpare och säljare är helt anslutna via datorer via ett nätverk. Istället för att köpare och säljare skriker priset på bud och efterfråga på olika aktier på ett handelsgolv, utför handlare sina affärer via datorkanaler.

Alla offentliga företag kan notera sina aktier på NASDAQ, så länge de har ett börsvärde på mer än 1,1 miljoner dollar. Börsen är mest känd för teknikaktier som Amazon, Facebook, Google och Apple. Dessa är några av de mest omsatta aktierna i volym.

Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average (DJIA) är ett marknadsindex som mäter prestandan hos de 30 största företagen noterade på olika börser i USA. Det är ett av de äldsta och mest följda indexen som följer ochutvärderar prestandan hos 30 blue-chip-företag i USA.

DJIA är ett prisviktat index, vilket innebär att högre priser har större inflytande på indexets totala avläsning än lägre priser. En av de största nackdelarna med indexet är att det bara innehåller 30 fonder, vilket innebär att det ibland inte ger en fullständig exakt representation av den totala aktiemarknaden på över 5 300 fonder.

S&P 500

Standard and Poor’s 500 är ett aktiemarknadsindex precis som DJIA som mäter prestandan hos 500 stora företag noterade i USA. Det är ett av de mest följda aktieindex med tanke på dess enorma antal aktier, vilket ger en exakt representation av den bredare aktiemarknaden .

De 500 storkapitalaktierna i indexet står för cirka 80% av USA:s totala börsvärde.

För notering i S&P 500 måste en aktie vara ett amerikanskt företag, ha ett marknadsvärde på mer än 5,3 miljarder dollar och antalet utestående aktier måste ligga på minst 50%.

FTSE

Financial Times Stock Exchange är ett aktieindex för några av de största företagen med börsvärde noterade på Londonbörsen. Indexets resultat används mest för att måla en bild av Storbritanniens bredare aktiemarknad och företagens välstånd.

FTSE 100 består av de 100 största blue-chip-aktierna i Storbritannien.

Russell Global Index

Russell Global Index är ett globalt aktiemarknadsindex genom vilket investerare kan spåra prestanda i olika marknadssegment. Till exempel kan investerare använda fonder såväl som börshandlade fonder baserade på Russell Global Index för att få exponering mot den bredare amerikanska aktiemarknaden.

Investeringsförvaltare använder också index för att mäta deras resultat. Russell 2000 är ett av de mest populära indexen, eftersom det spårar 2 000 små aktier i USA.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig! På Invezz är…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…