Förstå Aktier och Aktiemarknaden

Förstå Aktier och Aktiemarknaden

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av… read more.
Updated: aug 25, 2020
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
9 minuter att läsa

De investeringsverktyg som finns tillgängliga för de som vill gå i förtidspension är fler i dag än någonsin tidigare. Ett av de mest populära sätten folk gör detta är genom att investera i aktier. Denna första guide från Invezz svarar på de mest grundläggande frågorna kring aktier och aktiemarknaden.

I. Förstå Aktier – vad är en aktie?

Detta är inte enkelt att förstå – så ha tålamod!

Ett av de mest populära sätten för ett företag att samla in mer pengar är genom att offentliggöra sig, vilket i huvudsak erbjuder allmänheten möjlighet att köpa en del av det företaget.

Företag blir offentliga genom det som kallas ett initialt offentligt erbjudande, ofta kallad en börsnotering (IPO – Initial Public Offering på engelska). En börsnotering innebär den process som ett företag följer för att erbjuda en del av sitt ägande till allmänheten. Ofta äger bara ett fåtal individer och/eller enheter ett privat företag. I ett försök att samla in mer kapital kan det privata företaget välja en börsnotering, där investerare och allmänheten köper in sig i företaget.

Investerare som deltar i börsnoteringen förvärvar en andel i företaget. Efter att ha förvärvat äganderätt kallas investerare för aktieägare i företaget. När det privata företaget har slutfört IPO-processen blir det känt som ett offentligt företag.

En aktie representerar ägarintressen för investeraren i ett offentligt företag. Investerare kan handla med aktier över en börs för att få kontanter på det offentliga företagets prisökning. En aktieägare är en enhet eller en individ med ägarintressen i ett företag. Aktieägare har ofta begränsade befogenheter när det gäller att kontrollera företaget, såvida de inte äger en betydande mängd aktier.

II. De olika typerna av aktier

Det finns två primära typer av aktier. Varje typ av aktie ger vissa rättigheter till aktieägaren.

Å ena sidan ger stamaktier aktieägaren rätten att påverka företagets allmänna inriktning genom att rösta. Till exempel kan gemensamma aktieägare välja styrelseledamöter för företagets ledning. Dessutom kan vanliga aktieinvesterare ibland få utdelning. I Storbritannien och i vissa jurisdiktioner för samväldet kallas stamaktier ibland för vanliga aktier/andelar. Index som Dow Jones, FTSE och S&P 500 följer prestandan hos stamaktier.

Det finns dock en fälla för stamaktie-ägare. En del av fallgroparna med att inneha stamaktier är kapitalrisken. Detta innebär att innehavare av stamaktier går med förlust om företaget sjunker i värde. Vidare, i det sällsynta fallet av företagets misslyckande, betraktas innehavare av stamaktier sist när de delar de tillgångar av företaget som finns kvar. Dessutom kanske vanliga aktieägare inte får någon utdelning alls om företaget presterar under förväntningarna.

Å andra sidan har du preferensaktier. Till skillnad från stamaktier ger preferensaktier inte rösträtt till aktieägare. Istället har dessa aktieägare tillgång till en icke-fluktuerande utdelning vid ett visst tidsintervall. Särskilt har innehavare av preferensaktier en högre prioritet om företaget blir insolvent.

Preferensaktier kan vara kumulativa, där aktieägare kan få sin utdelning efter en period av missade utbetalningar. Tvärtom, icke-kumulativ preferensaktie betalar inte sina ägare missade utdelningar. Dessutom ger deltagande preferensaktier sina ägare rätten att erhålla utdelning som är högre än normalt om företaget överträffar vinstprognoserna. Slutligen har du också konvertibla preferensaktier vilket är en variant vars ägare kan konvertera till stamaktier.

Slutsats

Aktier hjälper företag att förbli likvida och finansiera stora banbrytande projekt. Dessutom hjälper aktier investerare och andra marknadsaktörer att beräkna marknadsvärden för offentliga företag. Det totala värdet på ett företags aktie är företagets marknadsvärde. Investerare kan sålunda skilja småkapitalaktier från medelkapital- och storkapitalaktier.

III. Aktiemarknaden förklarad – vad är en aktiemarknad?

En aktiemarknad består av en samling investerare som köper och säljer aktier i börsnoterade företag. Aktiemarknaderna erbjuder möjligheten för företag att emittera en andel av sitt företag (aktier/andelar) och för investerare att köpa dessa aktier med hopp om att deras värde kommer att öka med tiden.

Aktiemarknaden är den allmänna termen för hela kollektionen av börser som omfattas av denna guide lite senare. Emellertid används aktiemarknaden och börsen ibland utbytbart, vilket ger ytterligare ett lager av komplexitet för dem som ger sig in i dessa för första gången.

Vanligtvis kategoriseras aktiemarknaden som antingen primär eller sekundär. En primär aktiemarknad är en plats där företag håller sina aktier. Detta är plattformen där företag börsnoteras. När investerarna snappat upp aktierna kan de handla med dem bland andra investerare baserat på det rådande marknadspriset. Den sekundära aktiemarknaden utgör plattformen där investerare handlar med varandra.

IV. Olika klassificeringar av aktiemarknaderna

Med tanke på komplexiteten på aktiemarknaderna kan det till en början vara svårt att förstå hur de fungerar. För att göra det enklare klassificeras aktiemarknaderna generellt av några få standardgrupper. Varje klassificering syftar till att göra det enkelt att värdera marknaderna och spåra deras prestanda. Vissa funktioner som aktiemarknader klassificeras av inkluderar:

1. Organisation av en handel

Aktiemarknaden är enorm och handeln organiseras på olika sätt. Normalt sett finns det strikta regler och förordningar som styr handelsprocessen. Det finns emellertid ett avsnitt av marknaden där handlare kan bestämma handelsvillkoren med varandra. Detta är vad som populärt kallas OTC-marknaden (Over The Counter). En sådan plattform är tillgänglig för privata företag som är privatägda.

2. Cirkulation av aktier

En aktiemarknad klassificeras som primär om investeraren köper aktier från ett företag som just har utgivit aktier för första gången. Aktiemarknaden är primär vid börsnoteringen. Investerare kan sedan sälja aktien till andra investerare genom den sekundära aktiemarknaden.

3. Emittenter

Om statliga enheter är emittenter av värdepapper benämns den åtföljande aktiemarknaden som en statlig värdepappersmarknad. Å andra sidan benämns marknaden som företagens värdepappersmarknad om emittenterna är privata företag.

4. Geografi

En aktiemarknad kan vara nationell, regional eller internationell. Denna klassificering beror på det område där fördelningen av finansiella resurser sker. Om marknaden verkar inom riksgränser är det en nationell aktiemarknad. Vissa aktiemarknader tjänar internationella investerare, och som sådana är de internationella aktiemarknader.

Som förklarats tidigare består aktiemarknaderna av ett nätverk av börser. Några av de mest populära börserna inkluderar bland annat New York Stock Exchange (NYSE), Euronext NV, Hong Kong Stock Exchange och OTC Markets Group.


Faktaverifierad

Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av högprofilerade content för blue chip-företag. Harrys breda… read more.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…