Teknisk Analys vs. Fundamental Analys för Nybörjare

Teknisk Analys vs. Fundamental Analys för Nybörjare

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av… read more.
Updated: dec 3, 2020
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
6 minuter att läsa

Teknisk och grundläggande analys är forskningstekniker som utförs av handlare och investerare medan de letar efter möjligheter på kapitalmarknaderna. Samtidigt som båda är inriktade på att förutse marknadstrender skiljer de sig mycket åt. Att bestämma vilken teknik du vill följa kommer att påverka hur du utvecklas som handlare.

I. Fundamental analys

Fundamental analys är en metodik som syftar till att mäta det verkliga värdet på en tillgång som studeras. I ett försök att mäta det aktuella värdet på en aktie granskar fundamentala analytiker faktorer som sträcker sig från den breda ekonomin till branschförhållanden till intäkter samt kostnader och skulder som kan påverka det underliggande värdet på en säkerhet eller tillgång.

Fundamental analys är en detaljerad undersökning av alla faktorer som kan påverka värdet på en säkerhet. Några av de faktorer som analyseras som en del av den fundamentala analysen inkluderar finansiella rapporter, kvalitet på förvaltningen och det konkurrenskraftiga landskapet ett företag står inför.

Fundamentala analytiker ägnar också stor uppmärksamhet åt den totala ekonomin såväl som branschutvecklingen, vilket kan påverka företagets kärnverksamhet.

II. Teknisk analys

Teknisk analys är en marknadsanalyssteknik som försöker fastställa värdet på en säkerhet genom att fokusera på marknadsaktivitet. I teknisk analys är priset och volymen för en given aktie och de breda marknadsindex de enda relevanta insatserna.

Tekniska analytiker hävdar att alla grundläggande faktorer som har potential att påverka priset är inkluderade i analysen. På så sätt analyserar de bara tidigare prisaktiviteter för att försöka upptäcka mönster och sedan förutsäga hur priset sannolikt kommer att röra sig.

Till skillnad från fundamental analys försöker teknisk analys inte validera det aktuella värdet på en aktie. Istället fokuserar en sådan analys på diagram eftersom analytiker försöker identifiera mönster såväl som trender som antyder hur priset kommer att fungera i framtiden.

Några av de faktorer som tittas på i teknisk analys inkluderar

  • Handelsvolymer
  • Historisk aktieprocess
  • Trender i branschen

III. Teknisk analys kontra grundläggande analys

Jämförelse Fundamental analys Teknisk analys
Betydelse Att analysera värdepappers intrinsiska värde Att förutsäga framtida pris genom att förlita sig på aktiediagram för att identifiera mönster och trender
Relevans Långsiktiga investeringar Kortsiktiga investeringar
Beslutsfattande Beslut fattas baserat på underliggande fundamentala faktorer Beslut baseras på marknadsutveckling och prismönster
Data för beslutsfattande Ekonomiska rapporter, resultatrapporter, ledning, branschtrender Endast diagram
Fokuserar på Tidigare och nuvarande data Endast tidigare data
Funktion Investering Handel

När du väljer vilken metod som ska implementeras är det viktigt att ta hänsyn till din övergripande investeringsstrategi. Fundamental analys är en idealisk metod för investerare som letar efter långsiktiga investeringar. Teknisk analys, å andra sidan, skulle vara bäst lämpad för kortsiktiga investeringar.

Genom att fokusera på grundläggande faktorer som sannolikt kommer att påverka det inre värde, försöker investerare i huvudsak förutsäga framtida prestanda. Däremot, med fokus på marknadstrender, försöker tekniska analytiker förutsäga prisrörelser på kort sikt.

Fundamental analys är bäst lämpad för långsiktiga investerare eftersom den fokuserar på längre perioder som ett sätt att fastställa långsiktigt värde. Däremot är teknisk analys bäst lämpad för handlare som vill göra kortfristiga vinster baserade på prisrörelser.

IV. Länka teknisk och fundamental analys tillsammans

För att bli en expertaktieinvesterare måste du veta hur du effektivt kan använda båda typerna av analyser. Låt oss titta på några punkter som visar hur fokusering på bara en typ av analys kan förvandlas till en katastrof.

  • Du tittar på dina diagram (tekniska) och hittar en möjlighet som ser lovande ut. Du tänker ”wow jag har aldrig sett en så bra möjlighet”.
  • Du sätter igång handeln med fullt förtroende omedelbart med din mäklare.
  • Strax efter att handeln har öppnats rör sig priserna i motsatt riktning och du lider av en förlust. Vad hände? I det här fallet meddelade företaget att de sänker sin vinstberäkning för innevarande kvartal. Det visar sig att du lägger för mycket betoning på teknisk analys och glömde de fundamentala.

Genom att använda båda typerna av analyser tillsammans kan du fatta smartare beslut som stöder varandra från båda perspektiv och stärker dina affärer på samma gång.

Invezz erbjuder många kurser som hjälper dig att behärska både grundläggande och tekniska analysstrategier.


Faktaverifierad

Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av högprofilerade content för blue chip-företag. Harrys breda… read more.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…