Utförandealternativ inom Handel för Börsmäklare

Utförandealternativ inom Handel för Börsmäklare

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av… read more.
Updated: aug 25, 2020
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
5 minuter att läsa

Aktiemarknaden samlar handlare som köper och säljer aktier. Mäklare underlättar handel genom att koppla samman de två sidorna av marknaden och genom att utföra köp och säljordrar. Det är dock värt att gräva djupare än så. Vad är handelsutföranden och vilka alternativ har mäklare när de utför affärer? Den här guiden ger dig svaren.

I. Handelsutföranden förklarade

Som en del av handelsaktiviteten erbjuder investerare att sälja eller köpa aktier genom en mäklare. Till exempel kan du instruera din mäklare att utföra en inköpsorder för Apple-aktier till $95 per aktie. En aktie som Apple är populärt på marknaden, vilket innebär att det finns många inköpsordrar som din på marknaden. Enligt lagarna om utbud och efterfrågan tenderar en sådan aktie att bli dyrare. Den höga efterfrågan visar dessutom att aktien är mycket likvid.

På en likvid marknad förändras priserna snabbt, vilket kan göra handeln svårare. Handelsutförande innebär processen där din mäklare avgör din marknadsorder. När du har gjort en marknadsorder och skickat den till din mäklare bestämmer mäklaren hur den ska utföras. Mäklarens beslut är ganska kritiskt eftersom det påverkar exekveringspriset för ordern och kostnaderna som uppkommer under transaktionen, kostnader som investeraren tar på sig.

På snabbt rörande marknader betyder hastigheten för handeln skillnaden mellan vinst och förlust. Ta till exempel en aktie som Uber. När Uber offentliggjordes blev det en av de största IPO:erna under de senaste åren. Som sådan var Ubers aktie efterfrågad och följaktligen mycket flyktig. (Det har sedan dess fallit kraftigt, vilket ytterligare understryker dess volatilitet.) När man handlar med en efterfrågad aktie kan handelns genomförande och bekräftelse av order vara långsam. Dessutom kommer mäklare sannolikt att genomföra beställningen till olika priser än det angivna priset i marknadsordningen.

II. Alternativ för handeln

När du skickar din marknadsorder till din mäklare händer många saker i bakgrunden innan orderbekräftelsen. Märkaren måste välja hur beställningen ska genomföras. Om du skickar en köporder måste mäklaren bestämma vilken marknad hen vill utföra beställningen på. Aktiemäklaren har i allmänhet följande alternativ:

Beställ till börsen

På aktiemarknaden handlar offentliga företag (som IBM) på börser. Om du vill köpa IBM-aktier skickar du en order till din mäklare. IBMs vanliga aktier handlas på New York Stock Exchange. När mäklaren har fått beställningen har hen möjlighet att skicka ordern till golvet på NYSE. Därefter tar golvmäklaren ansvaret för att fullgöra din beställning.

Beställ till marknaden

Alternativt kan din mäklare rikta beställningen till en marknadsgivare. Marknadsskapare har kapacitet att fullfölja beställningar vid samma ögonblick de kommer in och därför kan bekräftelse av din beställning komma in snabbare. Ofta använder nya eller mindre breda mäklare detta alternativ på grund av deras begränsade tillgång till börser som NYSE. Dessutom kan detta vara ett alternativ om aktien är privat.

Elektronisk kommunikationsnätverk

Elektroniska kommunikationsnätverk (ECN) är en plattform där mäklare snabbt kan utföra ordrar. När din mäklare dirigerar ordern till ett ECN underlättar systemet en snabb körning genom att matcha köp- och säljordrar automatiskt över hela marknaden.

Internalisering

Detta är ett alternativ för etablerade mäklare. Sådana mäklare har avdelningar som innehar lager av aktier för olika företag. Om din köporder matchar deras lager till det angivna priset fortsätter mäklaren att utföra och bekräfta beställningen.


Faktaverifierad

Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av högprofilerade content för blue chip-företag. Harrys breda… read more.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…