Vad Är Kapitalmarknader?

Vad Är Kapitalmarknader?

0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
4 minuter att läsa
Författad av: Harry Atkins
juni 9, 2020
Uppdaterad: augusti 26, 2020

Kapitalmarknaden är en allmän term som används för att beteckna två huvudtyper av marknader, med en mängd produkter. En kapitalmarknad är ett finansiellt system som består av primära och sekundära marknader, bestående av aktier, obligationer och andra investeringsinstrument som människor handlar över hela världen.

I. Primärmarknad

En primärmarknad är ett segment av kapitalmarknaderna där värdepapper skapas för första gången. Detta är en marknad där företag håller sina aktier och obligationer för investerare att köpa för första gången. Börsnoterade aktier utgör grunden för en primär marknad, eftersom de ger en möjlighet för privata företag att emittera aktier för första gången till allmänheten.

En teckningsrätt, som en börsnotering, ger börsnoterade företag en möjlighet att samla in ytterligare kapital på en primär marknad. Underliggande investerare ges möjlighet att förvärva rättigheter baserade på mängden aktier i ett företag de äger. Privat placering och förmånstilldelning är andra erbjudanden som fungerar som komponenter i en primär marknad.

Det primära marknadsutbudet kommer med många regler som utfärdande företag måste följa som ett sätt att skydda investerare. Ett av de största kraven är arkivering av finansiella rapporter till tillsynsmyndigheter. Tillsynsmyndigheterna måste också godkänna erbjudandena innan de offentliggörs.

De flesta primära marknadserbjudanden, såsom börsnoteringar, är inriktade på institutionella investerare eftersom de kommer med tak på antalet aktier man kan köpa. Företag vänder sig vanligtvis till investeringsbanker för att rikta sig till institutionella investerare som kan köpa erbjudanden i stora volymer och se till att tillgängliga värdepapper säljs inom en kort period.

II. Sekundärmarknad

En sekundärmarknad är ett kapitalmarknadssegment där värdepapper som redan är emitterade på en primärmarknad handlas. Den aktiemarknad som erbjuds av börser som London Stock Exchange och New York Stock Exchange är exempel på sekundära marknader där värdepapper handlas dagligen.

Sekundära marknader ger investerare, oavsett kapital, en chans att handla värdepapper efter eget val utan begränsningar. Du kan köpa och sälja aktier i ett företag när som helst, så länge du kan betala det begärda priset.

Till skillnad från den primära marknaden där priserna på värdepapper ställs inför en börsnotering, på sekundära marknader fluktuerar priserna varje sekund beroende på utbud och efterfrågan på marknaden. Förutom att betala det underliggande priset på ett värdepapper, måste handlare också betala en provision till mäklaren som köper och säljer värdepapperna för deras räkning på sekundärmarknaden.

Typer av sekundära marknader

Auktionsmarknaden är en typ av sekundärmarknad där köpare och säljare möts på ett och samma ställe och pratar om köp och försäljning av värdepapper.

Återförsäljarmarknaden är å andra sidan en typ av sekundärmarknad där folk handlar via elektroniska nätverk. Det är den större av de två marknaderna när det gäller deltagare, eftersom det drar miljoner människor över hela världen genom handelsplattformar.

III. Primärmarknad kontra sekundärmarknadstabell

Jämförelse Primärmarknad Sekundärmarknad
Betydelse Marknad för nya värdepapper Marknad där emitterade värdepapper handlas
Typ av inköp Direkt inköp Sekundärt inköp
Pris Fast pris Fluktuerar beroende på efterfrågan och utbudet
Mellanhand Underwriters Mäklare
Finansiering Företag samlar in kapital genom emission av aktier för expansion Tillhandahåller inte finansiering till underliggande företag
Antal gånger värdepappret kan säljas Bara en gång Flera gånger
Köper och säljer Mellan ett företag och investerare Mellan investerare

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig! På Invezz är…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…