Förstå Marknads och Gränsordrar

Förstå Marknads och Gränsordrar

0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
4 minuter att läsa
Författad av: Harry Atkins
juni 9, 2020
Uppdaterad: december 3, 2020

Det är vanligt att handlare använder ”köp” och ”sälj” -knapparna som tillhandahålls av handelsprogramvara för att öppna eller stänga affärer. Att klicka på köp eller sälj kan dock leda till ineffektiva resultat i en mycket flyktig, snabbt rörande marknad. Alltså måste handlare förstå hur man använder sig av mer specifika handelsordrar för att undvika onödiga förluster. Den här artikeln diskuterar dessa handelsordrar och hur du kan använda dem.

I. Vad är en handelsorder?

Vanligtvis förlitar investerare sig på mäklare för att reglera transaktioner åt dem. När en investerare vill sälja eller köpa aktier kommer hen att ge en order till mäklaren att slutföra transaktionen. Vanligtvis citerar investeraren säljkursen eller köpkursen. Uppsättningen instruktioner som mäklaren får från investeraren hänvisar till en handelsorder. Investerare emitterar ordrar antingen via telefon eller via handelsplattformar anslutna till Internet.

Handelsordrar gör det möjligt för en investerare att ge tydliga och kortfattade instruktioner till vilka mäklare måste hålla sig fast vid utförandet. Vanligtvis har handelsordrar en tids- och prisbegränsning som reglerar när/hur en beställning ska utföras. Genomförandet av ordern placerar investeraren antingen på vinstsidan eller på förlustsidan. En typisk aktiemarknad består av miljontals beställningar vid alla tidpunkter där vissa handlare går in i en affär medan andra går ur.

II. Marknadsorder

Medan en handelsorder hjälper investerare att komma in eller ut ur handel, tjänar de också andra syften. Till exempel underlättar en marknadsorder ett snabbt inträde eller utträde i en handel. Att använda en marknadsorder hjälper till att undvika misstag. Marknadsordern utförs dock inte alltid till det fastställda priset.

Marknadsordrar är utformade för att utlösas till det senaste priset, oavsett om det är säljkursen eller köpkursen. Därför kan en investerare avsluta en handel eller gå in i en handel så snabbt som möjligt. Marknadsorder är de vanligaste och mest grundläggande handelsordrar. Majoriteten av handlarna litar på dem.

III. Gränsorder

En annan populär handelsorder är en gränsorder. Denna typ av beställning anger till vilket pris en handlare vill antingen lämna eller gå in i en handel. Till exempel, säg att en handlare gör en köporder och sätter gränsordern till $30. Här utförs beställningen omedelbart när tillgången når det inställda priset. Beställningen kan utföras när priset är lägre än $30 men aldrig över denna gräns. Det motsatta är alltså när en handlare sätter en säljorder med en gränsorder på $20 t.ex. Här kommer ordern att utföras till det inställda gränspriset eller till ett högre pris.

Det finns alltså två typer av gränsorder, köp-gränsorder och sälj-gränsorder. Köp-gränsordern skyddar handlaren från att köpa en aktie till högre priser än önskat. Sälj-gränsordern skyddar handlaren från att sälja värdepapper till lägre priser än lönsamma.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig! På Invezz är…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…