Optionskontrakt

Optionskontrakt

Vad är ett optionskontrakt?
By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av… read more.
Updated: jan 13, 2021
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
4 minuter att läsa

Optionskontrakt är finansiella derivat som fungerar som avtal mellan två parter, utformade för att underlätta transaktioner av underliggande tillgångar. Ofta ger optionskontrakt köpare rätt att köpa eller sälja avtalade tillgångar till ett förutbestämt pris, ofta benämnt strike-pris.

I. De två huvudtyperna av optionskontrakt är:

  • Säljopion
  • Köpoption

Köpoption

En köpoption är en typ av optionskontrakt som ger en köpare rätt att köpa en given tillgång till ett fast pris innan ett förutbestämt utgångsdatum. I detta fall är strike-priset det förutbestämda priset som köparen kan köpa tillgången för.

Medan köparen köper värdepappret till ett förutbestämt pris, får säljaren ett premiebelopp för att sälja tillgången till strike-priset.

Köpoptioner ger köpare rätten att köpa värdepapper till det överenskomna priset under en viss tid oavsett om priset stiger eller faller. Om priset på den underliggande tillgången rör sig över strike-priset, står en köpare av köpoptioner för att generera en vinst vid köp till ett mycket lägre pris före optionens utgång.

II. Säljoption

En säljoption är ett optionskontrakt som låter säljare sälja en tillgång till ett förutbestämt pris innan utgångsdatumet. Precis som köpoptioner har säljoptioner ett fast säljpris som säljaren måste hålla sig till. 

En säljoption blir mer värdefull när den går under strike-priset, vilket gör att köparen kan tjäna mer pengar på prisskillnaden. Säljoptioner köps sålunda för att tjäna pengar på sjunkande priser på värdepapper. Köparna av säljoptioner anser att priset på en underliggande tillgång fortsätter att sjunka under strike-priset.

III. Grundläggande för optionskontrakt

Köpoptioner köps i syfte att tjäna vinsten på priserna på underliggande tillgångar som ökar relativt till strike-priset. Omvänt köps säljoptioner för att göra vinster från sjunkande priser i förhållande till strike-priset.

Likaså har köpoptioner rätten men inte skyldigheten att köpa det antal aktier som anges i ett köpoptionsavtal. På samma sätt har köpare rätt att sälja aktier till strike-priset i ett kontrakt före utgången.

Både sälj- och köpoptioner används normalt för säkringsändamål på aktiemarknaden. Dessutom gör optioner det möjligt att utnyttja en position i en aktie samtidigt som risken för ett fullständigt köp minskas. Optionskontrakt är fördelaktiga på marknader som upplever höga prisfluktuationer.

IV. Nackdelar med optionshandel

Optionshandel utsätter säljare för förstärkta förluster som är mycket större än priset på kontraktet eftersom de är skyldiga att köpa eller sälja aktier till ett avtalat pris, även om det är ogynnsamt.

Optionshandel är inte för alla. Innan du kan börja handla måste du ansöka om godkännande via en mäklare. Marginalkrav i optionshandel kan öka handelskostnader.


Faktaverifierad

Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av högprofilerade content för blue chip-företag. Harrys breda… read more.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…