Förstå Säljkurs och Köpkurs

Förstå Säljkurs och Köpkurs

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av… read more.
Updated: aug 26, 2020
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
5 minuter att läsa

Aktiemarknaden fungerar mer eller mindre som en auktion. Köpare budar på ett visst antal aktier till ett visst enhetspris medan säljare erbjuder ett visst antal aktier till ett visst enhetspris. Dessa är kända som ”säljkurs” och ”köpkurs” eller bud/efterfråge-priser (bid och ask-price på engelska). Den här artikeln förklarar de två koncepten lite mer detaljerat.

I. Köpkurs

I en auktion erbjuder säljare varor och tjänster till villiga köpare. Principen ”villig köpare/ villig säljare” kräver att den högsta budgivaren får äga vad som finns till försäljning. För att förvärva produkten eller tjänsten måste hen buda konkurrenskraftigt, vilket innebär att betala det mest konkurrenskraftiga priset. Med detta beaktat är köpkursen den inköpsorder vars pris är det högsta på marknaden för närvarande.

Köpkursen är det högsta priset som köparen är villig att betala för att förvärva aktier. Detta innebär att köparen har en betydande talan för det rådande marknadspriset för aktier. Med tanke på konkurrenskraften som man ser på aktiemarknaden kan köpkursen ändras på bara några sekunder. Börser noterar vanligtvis budpriset och antalet aktier som ingår i köperbjudandet. För att köparen ska få den önskade aktien måste en säljare på aktiemarknaden acceptera köpsordern till det angivna priset. Med tanke på det finns det ingen garanti för att ett budpris accepteras.

II. Säljkurs

Säljkurs är alltså på motsatt sida av köpkurs. Också kallat efterfråge-priset, är detta det lägsta pris som en säljare är villig att acceptera för att erbjuda aktien till en köpare. Vanligtvis är värdet på säljkursen högre än det rådande marknadspriset för aktien. Köpare använder säljkursen för att bestämma storleken på köpkursen de kopplar till erbjudandet.

De flesta börser anger den högsta köpkursen och den lägsta säljkursen och det finns alltid en skillnad mellan de två prisuppsättningarna. Handlare kallar skillnaden för bid-ask-spread. En transaktion mellan köparen och säljaren kommer sannolikt att ske endast när det inte finns någon spridning (spread), det vill säga när köpkursen och säljkursen matchar varandra.

III. Bid-ask-spread förklarat

Ur ekonomisk synvinkel är det utbud och efterfråga som bestämmer sälj- och köpkursen. Bid-ask-spridningen är skillnaden mellan dessa kurser.

Spridningen mellan sälj- och köpkursen är ett viktigt mått på marknadens likviditet. En liten spridning innebär att marknaden är likvid, medan stora spridningar innebär en illikvid marknad. Spridningen spelar en viktig roll för att bestämma hur investerare sätter upp sina affärer och sin portfölj.

På vissa marknader utgör denna spridning huvuddelen av de vinster som mäklare tjänar. Med tanke på den höga likviditeten i en del aktier kanske vissa handlare vill låsa in ett visst pris. Att låsa priset innebär att handlaren också kommer att bestämma sälj- och köpkursen. Denna rörelse är mestadels tillgänglig för likviditetsgaranter.

IV. Marknadsorder

Till exempel kanske en likviditetsgarant som är intresserad av IBMs aktier vill köpa aktierna till 93,23 och sälja till 93,28. Här är köpkursen 93,23 och säljkursen 93,28. Spridningen mellan kurserna är skillnaden mellan de två priserna, alltså 0,05. Om likviditetsgaranten lyckas i handeln representerar spridningen vinstmarginalen. Att använda sådana marknadsordrar är det bästa sättet att låsa in vinster, särskilt när aktien är flytande. Marknadsordrar hjälper handlare att slå marknadens volatilitet.

Med en marknadsorder kan en handlare luta sig tillbaka och veta att marknaden kommer att utföra beställningen. Dock så gör den snabbt föränderliga karaktären av priserna på marknaden det svårt att garantera exekvering av ordern till det fastställda priset. En köporder utförs vanligtvis närmare köpkursen medan säljorder utförs närmare säljkursen.


Faktaverifierad

Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av högprofilerade content för blue chip-företag. Harrys breda… read more.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig!…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…