Risken om en Börsmäklare Stänger

Risken om en Börsmäklare Stänger

0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
5 minuter att läsa
Författad av: Harry Atkins
juni 9, 2020
Uppdaterad: augusti 27, 2020

Mäklare utgör en viktig del av värdepappersmarknaden. De ger miljoner investerare tillgång till den massiva vinstpotentialen för aktier. Men vad händer när din mäklare stänger ned? Den här guiden hjälper till att förklara mer om sannolikheten för att detta händer och vad man ska göra om detta inträffar.

I. Kan börsmäklare gå i konkurs?

Aktiemarknaden är en av de mest likvida kapitalmarknaderna som finns tillgängligt. Biljoner dollar byter ägare varje dag på aktiemarknaden. Med tanke på detta faktum kan du tro att mäklare aldrig kan gå i konkurs. Trots detta är det viktigt att förstå att mäklare också misslyckas. Du behöver bara titta på den globala lågkonjunkturen 2008 för en lång lista med exempel.

Lyckligtvis har många jurisdiktioner regleringar som skyddar investerarnas tillgångar om en mäklare stängs på grund av kundskiljda konton. Dessa regleringar säkerställer att om en mäklare stängs ned är de enda tillgångarna som troligen kommer att förloras de som tillhör mäklaren själva och dess chefer. Syftet med bestämmelserna är att se till att handlare inte tappar förtroendet för marknaden på grund av dåligt drivna affärsverksamheter. Denna reglering gör så att mäklaren är den som får ta den största smällen och oskyldiga utsatta drabbas så lite som möjligt.

II. Kan du förlora pengar och tillgångar om din mäklare stänger?

De flesta länder och jurisdiktioner har åtgärder på plats för att minska risken för att investerare förlorar sina pengar i fall av en insolvent mäklare. Dessa åtgärder säkerställer dock endast tillgångar som förlorats efter konkurs, inte marknadsinducerade förluster.

  • Investerings-skyddsbyråer: Investerare i USA räknar med Securities Investor Protection Corporation (SIPC) för att säkra sina tillgångar och pengar. SIPC motsvarar Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). SIPC är en amerikansk myndighet som kompenserar kunder om en mäklare misslyckas. Kompensationsprocessen innebär utnämning av en förvaltare som övervakar hela verksamheten. SIPC täcker dock bara upp till 500 000 dollar. Därför kanske du vill ta reda på mer från din mäklare om ditt konto är värt mer. Vissa mäklare söker ytterligare försäkringar från privata företag. I Kanada erbjuder Canada Investor Protection Fund (CIPF) skydd som liknar SIPC i USA.
  • Regler: Skyddsbyråer erbjuder ett lager av säkerhet för investerare. Andra säkerhetsåtgärder inkluderar tillsynsmyndigheter som övervakar branschen för att förhindra bedrägeri och händelser som kan leda till att investerare förlorar sina pengar. Till exempel har Kanada Investment Industry Regulatory Association of Canada (IIROC) som reglerar uppförande och affärsverksamhet hos mäklare. I USA säkerställer Securities and Exchange Commission (SEC) att mäklare har tydliga separationer mellan kundernas tillgångar och företagstillgångar. SEC antar bestämmelser som förbjuder mäklare att komma åt klientkonton av vilket skäl som helst.

III. Vad händer om mäklaren stänger?

Två scenarier kan äga rum när en mäklare går under. Först utser SIPC i USA en förvaltare som övervakar investerarnas ersättning. Denna kompensation kommer ofta i form av kontanter där investerare får kontanter som motsvarar deras kontots värde. Anmärkningsvärt kompenserar byrån endast upp till 500 000 dollar. Om mäklaren efter likvidation inte kan samla in tillräckligt med pengar för kompensation, kan SIPC kliva in för att stänga igen luckan.

Det andra scenariot innebär överföring av konton till en annan mäklare. Efter utnämningen av en konkursförvaltare gör SPIC en grundlig granskning av mäklarens konton. Om allt faller på plats kan byrån initiera planer för att överföra investerarna till en annan mäklare. Efter överföringen kan investerarna fritt att leta efter nya mäklare.

Under denna process måste investerare hålla sig uppdaterade med utvecklingen. Till exempel kan SIPC uppmana alla investerare att lämna in en fodran innan ersättning eller kontoöverföring kan ske. Att inte göra detta inom en viss tidslinje kan leda till förluster.

Relaterade kurser

Mer om denna kurs Är du trött på investeringskurser som använder för många onödigt avancerade ord, försöker låta smart snarare än att faktiskt utbilda investerare om hur man ska lyckas på aktiemarknaden? Vi har lösningen för dig! På Invezz är…
Om vår kurs Aktiemarknader 101 var din introduktion till aktiemarknadsinvestering, tänk på kursen Aktieinvestering som nästa steg, din mellan-nivå liggande guide till investeringar. Kom bara ihåg att detta inte är ett bli-rik-snabbt schema, det kommer ta tid, tålamod och känslomässig stabilitet.
Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel på marknader, snarare än handel i marknader. I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden…