Vad är Spread Betting? Guide för Nybörjare

By: Harry Atkins
Harry Atkins
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av… read more.
Updated: dec 2, 2020
0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
9 minuter att läsa

Finansiell spread betting är en form av investering som går ut på att satsa på rörelsen på globala finansmarknader. Med andra ord är det handel marknader, snarare än handel i marknader.

I mycket allmänna termer förutsätter spread betting om marknaden antingen kommer gå uppåt eller nedåt. Om marknaden rör sig till din fördel (i den riktning som du förutspådde) kommer du att tjäna vinsten med din andel multiplicerad med varje punkt som marknaden rör sig i önskad riktning. På samma sätt, om du har fel, kommer din förlust att vara lika med din andel multiplicerad med antalet poäng som marknaden har rört sig mot dig.

Precis som alla former av investeringar innebär spread betting risker och passar därför inte för alla investerare. Ändå anses det vara ett av de snabbaste sätten att tjäna pengar på baserat på marknadsrörelser. Av den anledningen har det blivit ett populärt alternativ till andra mer traditionella former av finansiell handel.

I. Spread Betting Marknader

Spread betting täcker ett brett utbud av marknader och underliggande tillgångar, vilket är en av dess främsta fördelar. Investerare kan satsa på rörelse av aktier, med spread betting mäklare som vanligtvis erbjuder möjligheten att satsa på aktier i företag som Vodafone och Apple, som är välkända även för den mindre erfarna handlaren. Investerare kan också satsa på rörelsen av index så som Dow Jones och NASDAQ såväl som spread betta på forex valutapar.

Spread betting mäklarna för råvaror är en annan populär underliggande tillgångskategori, där investerare kan satsa på rörelsen av råolja, ädelmetaller (guld, silver, etc.) eller på marknadsresultatet för jordbruksprodukter som kaffe och vete. Även om de är mindre populära kan finansiella instrument som optioner och terminskontrakt också användas för finansiell spread betting.

Att välja en viss tillgång framför en annan borde mest bero på handlarens kunskap och erfarenhet. Investerare bör komma ihåg att när man satsar på en viss tillgång är det ett måste att följa nyheter och utveckling som kan påverka tillgångspriset. Spänningar i exempelvis Mellanöstern kommer sannolikt att ha en omedelbar påverkan på oljepriset, medan nyheter om de stora företagens ekonomiska resultat kommer att påverka priset på aktier såväl som resultatet av stora marknadsindex.

II. Hur fungerar Spread Betting?

Som redan nämnts gör spread betting en förutsägelse eller snarare en satsning på prisrörelsen för en given underliggande tillgång såsom ett index eller en aktie. Det är väldigt viktigt att förstå att du inte äger den underliggande tillgången som du har satsat på i spread betting. Istället är det du äger en position för den tillgången hos en spread betting mäklare.

Så, hur fungerar spread betting egentligen? En spread betting mäklare citerar två priser för en given underliggande tillgång: ett ”bud” och ett ”erbjudande”. Budpriset är det pris som du kan sälja en position till, medan erbjudandepriset är det pris du kan köpa en position för. Skillnaden mellan båda priserna kallas ”spridningen” eller ”spread”.

Om du tror att en underliggande tillgång kommer att stiga i pris placerar du en ”köp” -sats, medan du placerar en ”sälj” -sats om du tror att den underliggande tillgången kommer att falla i pris. Detta kallas att ”öppna en position.” Positioner som har öppnats måste stängas vid någon tidpunkt, där investeraren antingen tar hem en vinst eller accepterar en förlust. Även om du i allmänhet stänger en position själv, är det också möjligt att ställa in en viss nivå som automatiskt stänger en position om marknaden rör sig mot dig.

Rörelsen för den underliggande tillgången mäts i poäng, eftersom du kan placera spel av olika värde mot varje rörelsepunkt, till exempel 10 kr per punkt, 100 kr per punkt, osv. Så vinsten (eller förlusten) är lika med skillnaden i poäng mellan att öppna och stänga din position, multiplicerat med värdet på det spel du har placerat per poäng.

III. Spread betting exempel

Kanske är det bästa sättet att förstå hur spread betting faktiskt fungerar genom att diskutera flera exempel på spread betting med olika underliggande tillgångar.

Aktier

En investerare väljer Vodafone-aktier som en underliggande tillgång, där mäklaren noterar uppslag på 120-120,5. Investeraren tror att Vodafone kommer att stiga och placerar en köpinsats på 120,5 för 100 kr per punkt. Senare stiger Vodafone till 125-125,5, vid vilken tidpunkt investeraren beslutar att stänga sin position och gör en vinst på 450 kr (4,5 poäng x 100 kr). Om investeraren har satsat på förutsägelsen att Vodafone skulle falla, kommer stängning av positionen att resultera i en förlust på 500 kr (5 punkter x 100 kr), eftersom investeraren har placerat ett försäljningsspel på 120.

Index

En investerare beslutar sig för att satsa på rörelsen hos NASDAQ, som erbjuds till 7530-7532 av mäklaren. Investeraren är övertygad om att NASDAQ kommer att stiga och gör en köpinsats på 7532, för 50 kr per punkt. Låt oss säga att indexet faller och den dagliga NASDAQ-spridningen med mäklaren är 7500-7502, vid vilken tidpunkt investeraren beslutar att det är dags att stänga positionen och acceptera förlusten. Förlusten i fråga kommer att beräknas som vid satsning på aktier – poängdifferensen, multiplicerad med vadsvärdet – eller i detta fall 32 poäng x 50 kr, vilket resulterar i en förlust på 1600 kr. Om vår hypotetiska investerare istället hade beslutat att placera en försäljningsinsats, skulle hans vinst ha varit 1400 kr, baserat på att multiplicera poängdifferensen på 28 poäng med 50 kr-insatsen.

IV. Råvaror/Handelsvaror

Som redan påpekats högre upp, kan spread betting också tillämpas på prisrörelsen för olika varor, såsom ädelmetaller. Så låt oss titta på exemplet med att satsa på prisrörelsen på guld.

Guldkurserna som erbjuds av din spread betting mäklare är 1560-1562. Baserat på din marknadsundersökning tror du att priset kommer att stiga. Du bestämmer dig för att riskera 200 kr per punkt och placera en köpsatsning vid 1562. Guldpriset stiger verkligen och spridningen av din mäklare når 1575-1577. Du säljer din position vid 1575 och tjänar en vinst på 2600 kr – dina 200 kr multipliceras med en 13-punkts rörelse.

Låt oss nu föreställa att du tog fel i ditt antagande och att guldpriset sjönk till 1550-1552. I detta fall, om du bestämmer dig för att stänga din position vid 1550 innan priset sjunker ytterligare, kommer din förlust att beräknas genom att multiplicera 12-punkts-skillnaden med din satsning, alltså förlorar du 2400 kr.

Spread betting förlitar sig på samma principer, oavsett underliggande tillgång som du satsar på. Det är således mycket enkelt för en investerare att inte bara växla mellan underliggande tillgångar från samma kategori, utan också från en tillgångskategori till en annan. Enkelheten i transaktioner och tillgången till olika marknader gör att investerare enkelt kan satsa på en mängd tillgångar i syfte att diversifiera sin portfölj.


Faktaverifierad

Våra redaktörer faktakontrollerar allt innehåll för att säkerställa överensstämmelse med vår strikta redaktionspolicy. Informationen i den här artikeln stöds av följande tillförlitliga källor.

Riskvarning

Invezz är en plats där människor kan hitta tillförlitlig, opartisk information om finansiering, handel och investering – men vi erbjuder inte ekonomisk rådgivning och användare bör alltid göra sin egen forskning. Tillgångarna som omfattas av denna webbplats, inklusive aktier, kryptovalutor och råvaror, kan vara mycket volatila och nya investerare förlorar ofta pengar. Framgång på de finansiella marknaderna garanteras ej, och användarna bör aldrig investera mer än de har råd att förlora. Du bör se över dina egna personliga omständigheter och ta dig tid att utforska alla dina alternativ innan du gör några investeringar. Läs vår riskfriskrivning >

Harry Atkins
Financial Writer
Harry anslöt till oss 2019, han ett decennium av skrivande på sitt CV, såväl som översikt och redigering av högprofilerade content för blue chip-företag. Harrys breda… read more.

Relaterade kurser

Att hitta rätt aktier att investera i är ingen enkel prestation. Vissa kan säga att blue-chip-aktier är ditt bästa alternativ, men du kan aldrig vara för säker. Även de starkaste företagen är fortfarande sårbara för förhållanden som ligger utanför deras kontroll. Dessa förhållanden kan inkludera utbredda korrigeringar, ekonomiska lågkonjunkturer eller…