Vad är Kapitalfrigöringskredit?

Vad är Kapitalfrigöringskredit?

0/5 Stjärnor i betyg
nybörjare
3 minuter att läsa
Författad av: Harry Atkins
juni 9, 2020
Uppdaterad: december 1, 2020

Kapitalfrigöringskredit är en låneprodukt utformad för att ge husägare från 58 – 62 år möjligheten att dra nytta av eget kapital som ackumulerats i deras primära bostadsfastighet. I enkla termer betyder detta att husägare kan få tillgång till värdet på dess fastighet utan att behöva sälja.

Medan kapitalfrigöringskredit främst är utformat som ett sätt för pensionärer med låg inkomst att täcka kostnader för sjukvård eller bara vanliga måndasvisa levnadskostnader, finns det ingen juridisk begränsning för hur lånet faktiskt kan användas.

Banker i Sverige brukade erbjuda något som kallades Seniorlån, vilket i grund och botten fungerade precis på samma sätt som kapitalfrigöringskrediter. Denna belåningsform togs dock bort av helt 2017. Vissa hävdar att det inte var lönsamt för företaget medan andra påstår att det finns bättre alternativ. Det är inte många som erbjuder kapitalfrigöringskredit idag i Sverige men vi ska gå igenom detta begrepp ändå eftersom det fortarande är ett alternativ i vissa fall.

I. Hur Fungerar Kapitalfrigöringskredit?

Liksom med alla lån kontaktar låntagaren en långivare och genomgår en bedömning. Det maximala totala värdet på lånet beror på fastighetens värde, låntagarens ålder och nuvarande räntor. Låntagarna är skyldiga att gå igenom en rådgivningssession för att säkerställa att de är helt medvetna om implikationerna och skyldigheterna för dem som tar ut kapitalfrigöringskrediter och en ekonomisk bedömning. Den ekonomiska bedömningen är en bedömning av låntagarens förmåga att täcka pågående kostnader förknippade med fastigheten under lånets löptid, såsom fastighetsskatter och husägarförsäkring.

När låntagaren har godkänts får de månatliga betalningar från långivaren. Det är här en kapitalfrigöringskredit skiljer sig mest från ett vanligt lån. Låntagaren får alltså inte ett engångsbelopp som senare måste betalas tillbaka i avbetalningar eller amortering. Istället får de månadsvisa betalningar från långivaren där värdet på lånet inte behöver betalas tillbaka förrän fastigheten har sålts. Detta förväntas äga rum vid låntagarens död eller vid flytt till ett permanent vårdhem.

II. Hitta Det Bästa Erbjudandet För Kapitalfrigöringskredit

Det bästa tillvägagångssättet för att hitta de bästa kapitalfrigöringskrediterna är i princip detsamma som med alla andra låneprodukter, du måste shoppa runt. Kapitalfrigöringskrediter erbjuds dock endast av två företag i Sverige – BlueStep och Svensk Hypotekspension, så det bör inte ta alltför lång tid att lista ut vilken som passar dig bäst. Om du är osäker eller känner dig förvirrad är det klokt att prata med en rådgivare eller ta hjälp av en pålitlig familjemedlen eller vän.

Relaterade kurser

Med ökad glöd flockas utländska köpare för att investera i bygg- och ombyggnadsprojekt, också kallat mervärdesprojekt, snarare än enkla hyresföretag. I Europa steg andelen investerare som valde ombyggnadsprojekt från 22% 2012 till häpnadsväckande 47% 2016, enligt European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles. Detta är…