Ett människocentrerat förhållningssätt kommer fortfarande att spela en roll i vår digitala framtid. Här är varför.

By: Max Adams
Max Adams
Max har ett stort intresse för teknikens transformativa kraft och är grundaren av plattformen Current Frequencies. När han inte… read more.
on okt 21, 2020
  • En "digital first"-framtid är oundviklig och kommer snart att vara en del av alla aspekter av våra liv.
  • Digitalisering och automatisering riskerar att enorma mängder människor kommer att stå utan arbete.
  • Företagen tjänar på att låta människan stå i centrum för utvecklingen.

En ”digital first”-framtid är oundviklig och kommer snart att vara en del av alla våra hem, arbetsplatser och branscher. Om bara några år kommer digitala assistenter, artificiell intelligens (AI), automatisering och maskininlärning att vara en del av vardagen. Ny teknik kommer att omge oss, redo att uppfylla många av våra önskemål.

Men det finns ett par inbyggda problem i den utvecklingen. Många jobb och specialiteter kommer att bli överflödiga på grund av digitaliseringen. Oavsett vad det är som kan automatiseras, så kommer det troligtvis att bli det – för förbättrad säkerhet, effektivitet och produktivitet. Vad händer då med mänskliga arbetare? När vi anammar den digitala framtiden kommer organisationer och investerare tjäna på att komma ihåg människorna som arbetar med tekniken. Först när du placerar människor i centrum för alla digitaliseringsplaner kan du säkerställa att ett företag drar nytta av styrkan hos både man och maskin.

Den potentiella effekten av digitalisering

Vill du ha de senaste nyheterna, heta tips och marknadsanalyser? Prenumerera på Invezz nyhetsbrev idag.

Sett till siffrorna kommer automatiseringens och annan tekniks inverkan på arbetsplatsen att bli stor. År 2030 förutspås 47% av dagens yrken att ha försvunnit, och utvecklingsländerna är de mest utsatta. Många organisationer kommer att välkomna den digital transformationen på grund av de ekonomiska fördelarna (den potentiella ökningen av vår globala BNP från AI ligger på 15 biljoner dollar fram till 2030).

De arbetstagare som påverkas måste få stöd för att hitta nya roller och inkomstkällor. Faktum är att vissa teknikentreprenörer förespråkar att en allmän grundinkomst ska införas för alla medborgare i kölvattnet av automatiseringen. Rädslan är att de arbetstillfällen som går förlorade till följd av automatiseringen främst kommer att påverka medel- och lågutbildade arbetstagare, snarare än högre tjänstemän, och därmed öka den sociala ojämlikheten och leda till ojämn inkomstförlust.

Förändring, snabbare

Den digitala omvandlingen har ökat takten på grund av allt som hänt under 2020. Beräkningar visar att digitaliseringen accelererade med två år under de första två månaderna av de globala restriktionerna när människor började att arbeta hemifrån och företag hittade nya digital sätt att kunna förbli effektiva och överleva.

Som Jeff Connolly, ordförande och VD för Siemens Australien och Nya Zeeland, säger: ”Digitalisering har blivit viktigare än någonsin tidigare. Vi behöver en nivå av flexibilitet och hastighet som hittills inte har krävts.”

Vilka är de som drabbas?

Digitalisering kommer att ha långvariga effekter i alla affärsverksamheter. För ledare som har ett människocentrerat synsätt på digitalisering är det viktigt att kartlägga alla potentiella intressenter och involvera dem tidigt i digitala omvandlingsstrategier.

I stort sett kommer tre sorters människor att påverkas – oavsett vilken digitaliseringsstrategi som väljs:

Anställda: Dessa individer har vanligtvis förutfattade tankar om vilken roll tekniken bör spela deras arbetsliv, och de idéerna formas vanligtvis av teknikens roll (som smarta hemassistenter) i deras privata liv. Med genomtänkta investering i rätt verktyg kan arbetsgivare överraska och glädja sina anställda genom att göra deras arbetsdagar mer produktiva, trevliga och tillfredsställande. Automatisering kan stryka många vardagliga och manuella uppgifter från deras att göra-listor, vilket ger mer tid för strategiskt och kreativt tänkande och relationsbyggande.

Kunder: Dessa individer har samma förväntningar som anställda på så sätt att de vill att tekniken ska göra deras liv enklare och underlätta kontakter med ett företag. Kunder vänder sig alltmer till digitala kanaler som sociala medier och onlineforum för att uppleva och upptäcka varumärken. Framväxande teknik som AI och maskininlärning kan skapa mer målinriktad och personlig marknadsföring, friktionsfria transaktioner och förutse kundens behov och önskemål.

Partners: Det tredje ekosystemet av individer att ta i beaktande är partners. Allt fler företag har insett värdet av att arbeta med en rad partners och av att samarbeta mellan branscher. Särskilt när den digitala transformationen och andra yttre influenser omformar och stör de gamla arbetssätten. Digitaliseringen gör det möjligt att utforska och skapa nya värden tillsammans med partners – från att förbättra en leveransskedja till att genomföra transaktioner enligt sektorsövergripande standarder.

Hitta lösningar

Tillsammans med de fördelar som digitaliseringen erbjuder finns det också utmaningar att övervinna. Eftersom maskiner utför fler tunga lyft (både bildligt och i praktiken) på våra arbetsplatser är det mycket troligt att det inte kommer att finnas tillräckligt med arbete för att sysselsätta alla dagens anställda. Att arbetsveckan består av fem dagar kan snart bli något som tillhör det förflutna. Med tanke på detta, vad ska människor som blir utan arbete ta sig till?

Behovet av kompetens

Omskolning till nya roller är en väg som Connolly rekommenderar och han betonar behovet av snabba åtgärder vid omskolning, ”En digital kompetent arbetskraft förutsågs i färdplanen för Industry 4.0 – men pandemin har påskyndat behovet av att etablera dessa färdigheter i stor skala.”

Återigen befinner sig arbetstagare med låg utbildning i en sämre situation jämfört med medarbetare med högre utbildning. 44% av de lågutbildade arbetarna riskerar att få se sina arbeten automatiserade i mitten av 2030-talet. De som inte har digital kompetens kommer att befinna sig längst ner på kandidatlistan på framtidens arbetsmarknad.

Ändå är det kanske många som inte vet var de ska börja. 34% av vuxna utan utbildning (eller utbildning utöver grundskolan) säger att de inte lär sig nya digitala färdigheter, jämfört med bara 17% av akademikerna. De som har sämst förutsättningar för att skaffa sig nya kompetenser är de som löper störst risk att förlora sina jobb till automatisering.

Arbetsgivare bör ha denna rädsla i åtanke när de introducerar automatisering och annan framväxande teknik för sin personal. Särskilt om de anställer ett betydande antal låg- och medelutbildade arbetare. Att erbjuda digitala möjligheter till kompetensutveckling och kommunicera planerna för att flytta människor till nya roller om de gamla blir automatiserade är ett väldigt bra första steg för att lindra problemen.

Skapa nya arbetsmöjligheter

Inte alla uppgifter kan utföras med maskin. Vi kommer fortfarande att behöva människor för att ta reda på hur man kan göra världen till en bättre plats, entreprenörer för att skapa nya företag och företagsledare för att tillämpa mänsklig förståelse för maskinens arbete och insikter. Framtidens arbeten kommer att drivas av mängder av data och en AI är begränsad vad gäller att utvinna insikter från den.

Människor kommer att behövas för att förstå nyanserna i data, för att tillämpa sin livserfarenhet och affärsmannaskap och för att övervaka en AI:s handlingar och beslut. Det kommer att skapas nya roller genom digitalisering som vi ännu inte kan förutsäga – och människor bör i så stor utsträckning som möjligt vara beredda att ta sig an dessa roller så snart de uppstår. Omskolning kommer att spela en roll i detta, tillsammans med att bygga upp lyhördhet och smidighet i arbetskraften.

Skiftande arbetsstilar

Som en del av detta kommer det traditionella 9-till-5 inte att finnas kvar på särskilt många arbetsplatser. Gig och projektbaserat arbete kommer att bygga den smidighet som behövs för organisationer att snabbt svara på störningar och nya möjligheter. Människor blir frilansare och samarbetar med flera företag och kunder samtidigt.

Detta kommer att kräva en ny typ av teknik – plattformar som gör det möjligt för företag att snabbt hitta och välja entreprenörer baserat på deras kompetens, tillgänglighet och omdömen. Plattformar som QUASA hjälper företag att hitta arbetare för en mängd olika uppgifter och förenar yrkesverksamma inom områden som arkitektur, design, marknadsföring, psykologi, teknik, vetenskap och hälso- och sjukvård.

Med hjälp av AI kan människor snabbt hittas och placeras i projekt som passar deras intressen och färdigheter. Sedan kan en annan framväxande teknik, blockchain, användas för att utfärda smarta kontrakt för att ge entreprenörer och deras klienter större trygghet att arbetet kommer att slutföras till en hög standard.

En mänsklig touch behövs

Vi står inför en aldrig tidigare skådad (och osäker) framtid och digitalisering erbjuder företagen ett sätt att navigera de närmaste åren. Men när vi omstrukturerar vår verksamhet till att vara redo för framtiden är det viktigt att inte glömma bort att människan måste stå i centrum.