Adani Group har som mål att investera 100 miljarder dollar för att öka Indiens produktion av förnybar energi

Av:
Jun 19, 2024
Listen
  • Adani Group kommer att investera 100 miljarder dollar i energiomställningsprojekt under det kommande decenniet.
  • Indiens BNP kommer att lägga till en biljon dollar var 12-18:e månad, med målsättningen en ekonomi på 30 biljoner dollar till 2050.
  • För Indien är målet att installera 500 gigawatt förnybar energikapacitet till 2030.

Följ Invezz på TelegramTwitter och Google Nyheter för de senaste uppdateringarna >

Adani Group, som leds av ordförande Gautam Adani, har tillkännagett ambitiösa planer på att investera över 100 miljarder dollar i energiomställningsprojekt och tillverkningskapacitet som är nödvändig för grön energiproduktion.

Letar du efter signaler och varningar från proffshandlare? Anmäl dig till Invezz Signals™ GRATIS. Det tar 2 minuter.

Denna betydande investering är inställd på att positionera konglomeratet i framkanten av Indiens förnybara energisektor, i syfte att dra nytta av landets enorma potential inom energiomställning och digital infrastruktur.

Indiens ekonomiska tillväxt och marknadspotential

Copy link to section

Adani lyfte fram det bredare ekonomiska sammanhanget och förutspådde att Indien kommer att lägga till en biljon dollar till sin BNP var 12 till 18:e månad, vilket sätter nationen på en bana för att bli en ekonomi på 30 biljoner dollar år 2050.

Dessutom förväntar han sig att Indiens börsvärde kommer att stiga till 40 biljoner dollar år 2050.

För närvarande ligger Indiens börsvärde på drygt 5 biljoner dollar, vilket indikerar en betydande tillväxtpotential.

Nyckelfaktorer som driver utvecklingen av infrastrukturen

Copy link to section

Under sitt tal beskrev Adani tre kritiska aspekter som bidrar till Indiens infrastrukturutveckling: regeringens politik och styrning, integrationen av hållbarhet och förnybarhet i kommande infrastrukturprojekt och Adani-gruppens centrala roll i denna tillväxt.

Konglomeratets planer inkluderar etablering av solparker, vindkraftsparker och tillverkningsanläggningar för gröna energikomponenter, i syfte att stödja Indiens ambitiösa mål för förnybar energi.

Ledande laddningen inom förnybar energi

Copy link to section

Adani Groups engagemang för förnybar energi understryks av dess mål att producera världens billigaste gröna väte, som kommer att fungera som en avgörande råvara för olika sektorer för att nå hållbarhetsmålen.

För att uppnå detta bygger gruppen världens största park för förnybar energi på en plats i Khavda, Kutch, Gujarat.

Enbart denna plats förväntas generera 30 GW kraft, vilket bidrar till gruppens totala mål för förnybar energikapacitet på 50 GW till 2030.

Förvandla det globala energilandskapet

Copy link to section

Adani betonade energiomställningens transformativa potential och noterade att den globala omställningsmarknaden, som värderas till cirka 3 biljoner dollar 2023, beräknas nå 6 biljoner dollar år 2030 och fördubblas vart tionde år fram till 2050.

För Indien är målet att installera 500 gigawatt förnybar energikapacitet till 2030, vilket kommer att kräva årliga investeringar som överstiger 150 miljarder dollar.

Denna massiva övergång till grön energi förväntas skapa miljontals nya jobb inom sektorer som sol- och vindenergi, energilagring, vätgas och infrastruktur för laddning av elfordon.

Regeringens politik och framtidsprognoser

Copy link to section

Adani betonade också vikten av stödjande regeringspolitik och effektiv styrning för att uppnå dessa ambitiösa mål. Han tror att Indiens verkliga tillväxt ännu inte kommer, med plattformen för att skapa flera biljoner dollar marknadsutrymmen redan på plats.

En grön revolution för Indien

Copy link to section

Adani Groups investeringsplan på 100 miljarder dollar i energiomställningsprojekt markerar ett viktigt steg mot en grönare och mer hållbar framtid för Indien.

Genom att utöka sin förnybara energikapacitet och tillverkningskapacitet, strävar konglomeratet efter att spela en avgörande roll i att omvandla det globala energilandskapet och stödja Indiens resa mot att bli en ledande grön ekonomi.

Detta initiativ understryker inte bara Adani Groups engagemang för hållbarhet utan belyser också de enorma ekonomiska möjligheter och sysselsättningsmöjligheter som energiomställningen kan medföra.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.

Världen