Tencent tar bort succéspelet “Dungeon & Fighter” från Huawei, Oppo och Vivos appbutiker

Av:
Jun 20, 2024
Listen
  • Tencent tar bort "Dungeon & Fighter" från vissa Android-appbutiker mitt i tvister om inkomstdelning.
  • Stora smartphonetillverkarna Huawei, Oppo och Vivo bland de drabbade plattformarna.
  • Incident belyser pågående utmaningar i intäktsdelningsavtal inom mobilspelbranschen.

Följ Invezz på TelegramTwitter och Google Nyheter för de senaste uppdateringarna >

Tencent, Kinas största spelutvecklare efter intäkter, meddelade att man tar bort sitt populära mobilspel “Dungeon & Fighter” (DnF Mobile) från vissa Android-appbutiker från och med torsdag.

Letar du efter signaler och varningar från proffshandlare? Anmäl dig till Invezz Signals™ GRATIS. Det tar 2 minuter.

Detta beslut kommer när företagets kontrakt med dessa appbutiker har löpt ut, vilket visar på pågående spänningar mellan spelutvecklare och distributörer över inkomstdelning på den växande mobilspelsmarknaden.

Intäktsdelningstvister i spelbranschen

Copy link to section

Borttagningen av DnF Mobile understryker ett ihållande problem i Kinas spelindustri: det kontroversiella förhållandet mellan spelutvecklare och appbutiksdistributörer.

Eftersom mobilspel fortsätter att bli populära har standardfördelningen av intäktsandelar, ofta 50 %, blivit en viktig tvist.

Spelutvecklare hävdar att denna uppdelning inte adekvat återspeglar deras investering och ansträngning för att skapa och underhålla spel, medan distributörer hävdar att deras andel är motiverad av plattformen och marknadsföringsstödet de tillhandahåller.

I det här fallet har Tencent inte specificerat vilka appbutiker som berörs av borttagningen av DnF Mobile. Rapporter från 21st Century Business Herald tyder dock på att appbutiker som drivs av de stora smartphonetillverkarna Huawei, Oppo och Vivo är bland de drabbade.

Detta drag speglar en liknande incident 2021 när Tencents spel togs bort från Huaweis appbutik på grund av en oenighet om inkomstdelning.

Inverkan på spelare och marknad

Copy link to section

Borttagningen av DnF Mobile från utvalda appbutiker kommer sannolikt att påverka ett betydande antal spelare som kommer åt spelet via dessa plattformar.

Även om spelet förblir tillgängligt på andra plattformar, kan störningen leda till frustration bland användarna och kan potentiellt påverka Tencents intäkter från ett av dess succéspel.

Den exakta ekonomiska effekten på Tencent återstår att se, men den belyser komplexiteten och utmaningarna med att upprätthålla partnerskap på en digital marknad i snabb utveckling.

För spelare innebär borttagningen att de kommer att behöva hitta alternativa sätt att komma åt spelet, som att ladda ner det från andra appbutiker eller direkt från Tencent.

Denna olägenhet understryker den bredare frågan om plattformsberoende i den mobila spelindustrin, där distributionskanalerna spelar en avgörande roll för tillgänglighet och användarupplevelse.

Vad betyder detta för spelbranschen?

Copy link to section

Tvisten mellan Tencent och Android-appbutikerna är inte en isolerad incident utan snarare en del av en större trend inom spelbranschen.

I takt med att mobilspel fortsätter att växa och genererar betydande intäkter, blir insatserna för intäktsdelningsavtal högre.

Utvecklare som Tencent, som investerar mycket i spelutveckling och uppdateringar, söker en större del av vinsten för att motivera sina utgifter och driva ytterligare innovation.

Å andra sidan hävdar appbutiksoperatörer att deras andel av intäkterna är avgörande för att underhålla plattformen, tillhandahålla marknadsföringsstöd och säkerställa en sömlös användarupplevelse.

Denna pågående dragkamp kan leda till mer frekventa störningar och nödvändiggöra nya tillvägagångssätt för inkomstdelning och avtalsförhandlingar.

Situationen belyser också det ökande inflytandet från stora teknikföretag som Huawei, Oppo och Vivo på spelmarknaden.

Dessa företag, som dominerar smartphonemarknaden i Kina, har betydande inflytande över apputvecklare, vilket ytterligare komplicerar dynamiken i avtal om inkomstdelning.

Möjliga lösningar och framtida trender

Copy link to section

Lösningen av denna tvist kommer sannolikt att skapa ett prejudikat för framtida förhandlingar mellan spelutvecklare och distributörer.

Potentiella lösningar kan innefatta mer flexibla intäktsdelningsmodeller, längre avtalsvillkor eller förbättrat samarbete för att säkerställa ömsesidiga fördelar.

När spelmarknaden fortsätter att expandera kommer båda parter att behöva hitta ett hållbart sätt att balansera intressen och främja tillväxt.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.

Världen