Dagens Enigma nyheter & analys

Här hittar alla de senaste dagens Enigma nyheter

Allakos Inc. minskade med 80% efter att ha tillkännagivit topline fas III resultat
Allakos Inc. minskade med 80% efter att ha tillkännagivit topline fas III resultat
  • Forskarna gjorde Enigma II-studie under 24 veckors randomiserad placebokontrollerad forskning.
  • Både Kryptos- och Enigma-studierna uppfyllde alla sina co-primary endpoints.
  • Säkerhetsdata var också generellt konsekventa.
December 23, 2021